Кафедра конструктивної географії і картографії

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Методичні матеріали
  • Новини

Співробітники

завідувачІВАНОВ Євген Анатолійовичзавідувач
доцентАНДРЕЙЧУК Юрій Михайловичдоцент
доцентВОЙТКІВ Петро Степановичдоцент
доцентКРАВЦІВ Степан Степановичдоцент
доцентКРИЧЕВСЬКА Діана Анатоліївнадоцент
доцентКУРГАНЕВИЧ Людмила Петрівнадоцент
доцентМИХНОВИЧ Андрій Васильовичдоцент
доцентМКРТЧЯН Олександр Сергійовичдоцент
доцентПЕТРОВСЬКА Мирослава Андріївнадоцент
доцентПИЛИПОВИЧ Ольга Василівнадоцент
інженер 2 категоріїБУХТА Ірина Олегівнаінженер 2 категорії
інженерКОБЕЛЬКА Михайло Володимировичінженер

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Іванов Є. А. Радіоекологічні дослідження: Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 149 с.

Кобелька М. В. Картографічні методи в екології: програма курсу, контрольні запитання та тести [методичний посібник] / уклали Кравців С. С.,  Кобелька М. В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. –

 

Кричевська Д.А. Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять та виконання практичних робіт з дисципліни «Конструктивна географія»  для студентів напряму підготовки 6.040104 «Географія» / укладач: Д.А. Кричевська. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 55 с.

Лозинський В. В., Андрейчук Ю.М. Картографо-топографічний словник-довідник [Текст] : навч. посіб. / В. В. Лозинський, Ю. М. Андрейчук ; за науковою редакцією професора І. П. Ковальчука. — Київ ; Львів : НУБІП Україна ; ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. — 256 с.

Пилипович О.В. Організація прикордонного екологічного контролю: навч.-метод. посібник /Ольга Пилипович; ЛНУ ім..І.Франка. – Львів: СПОЛОМ, 2012. – 208 с.

Фотозвіт про практики студентів кафедри конструктивної географії і картографії у 2018 році

23.11.2018 | 14:33

1. Геоботанічний розділ комплексної еколого-географічної практики, ГРЕ-11, керівник доц. Кричевська Д,А

2. Еколого-геоморфологічний розділ комплексної практики, ГРЕ-11.

3. Топографічний розділ практики, ГРО-11, ГРФ-11, керівники доц. Кричевська Д.А., доц. Войтків П.С., доц. Михнович А.В., доц. Мкртчян О.С.

4. Регіонально – природоохоронний розділ, ландшафтно-екологічної практики, ГРЕ-21 керівник доц. Петровська М.А.

5. Зональний розділ, загально-екологічної практики студентів ГРЕ-11, доц. Іванов Є.А.,  доц. Андрейчук Ю.М.

6. Гідрологічний розділ ,  ландшафтно-екологічної практики, ГРЕ-21 керівник доц. Курганевич Л.П.

Читати »

1 жовтня 2018 р. відбудеться зустріч з головою “Центру Екологічного консалтингу та аудиту”

28.09.2018 | 22:10

1 жовтня 2018 р. відбудеться зустріч з головою “Центру Екологічного консалтингу та аудиту”, позаштатним радником Львівського міського голови з питань екології – Оксаною Волоско-Демків.
Запрошуємо всіх охочих.
Місце проведення: географічний факультет, м. Львів, вул. Дорошенка, 41, ауд. 35.
Час проведення: 15:05 – 16:30

Читати »

План роботи наукового семінару кафедри конструктивної географії і картографії на І семестр 2018/2019 н. р.

21.09.2018 | 14:32

Дата
Час проведення, аудиторія
Назва доповіді
Доповідач

5 .09.18р.
 
 
5 .09.18р.
 
 
19.09.18р.
 
 
19.09.18р.
 
 
 
3 .10.18р.
 
 
 
3 .10.18р.
 
 
 
17.10.18р.
 
 
 
17 .10.18р.
 
 
 
7 .11.18р.
 
 
 
7 .11.18р.
 
 
 
21 .11.18р.
 
 
 
21 .11.18р
15.00, ауд.66
кафедра констр.
географ. і карт.
 
 
 
 
 
 
Чинники формування споживчої поведінки домогосподарств міста Львова
 
Управління водокористуванням в Україні: проблеми та шляхи оптимізації
 
Проблемні питання методики картографічних робіт
 
 
Дослідження термічних властивостей земної поверхні за змінами Landsat-8
 
 
Морфогенетичні особливості буроземів букових пралісів заповідних територій Українських Карпат (на прикладі Ужанського НПП)
 
Передумови формування сучасних ландшафтів межиріччя Західного Бугу, Рати і Солокії
 
 
Деформації русел гірських річок під впливом антропогенної діяльності
 
 
Екомережа Воловецького району Закарпатської області: структура та проблеми функціонування
 
 
Оцінка санітарно-епідемічної ситуації міста...

Читати »

Відбулися Дні еколога-першокурсника

15.05.2018 | 10:27

11–12 травня 2018 р. у Верхньому Синьовидному, на території польової лабораторії еколого-геологічних досліджень геологічного факультету, відбулися Дні еколога-першокурсника. У рамках заходів проведено пізнавальну екскурсію вздовж долини р. Опір і на кар’єр горючих менілітових сланців та спільну посвяту студентів-екологів кафедр конструктивної географії і картографії географічного факультету та екологічної та інженерної геології і гідрогеології геологічного факультету.

Читати »