Науки про Землю

Галузь знань: 10  Природничі науки

Спеціальність: 103 Науки про Землю (географія)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Загальна геологія 32 32 2:2 Іспит
Земельні ресурси 32 32 2:2 Іспит
Хімія сфер Землі 32 32 2:2 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства 48 32 3:2 Іспит
Фізика ґрунтів 32 32 2:2 Іспит
Сучасні проблеми географічного українознавства 16 16 1:1 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Дистанційне зондування Землі (Науки про Землю) 32 32 2:2 Іспит
Картографія ґрунтів 32 32 2:2 Іспит
Мінералогія ґрунтів 32 32 2:2 Іспит
Комп’ютерні технології в студентській науковій роботі 16 16 1:1 Залік
Ґрунтознавство і географія ґрунтів 32 16 2:1 Іспит

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Еволюційна географія 16 16 1:1 Залік
Загальна гідрологія 32 32 2:2 Іспит
Ландшафтознавство 32 32 2:2 Іспит
Ландшафтознавство з основами ландшафтного планування 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Агроекологія 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Антропогенні ґрунти 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 3:Екологічне ґрунтознавство 32 32 2:2 Залік
Кадастр природних ресурсів 32 32 2:2 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Біопродуктивність ґрунтів 32 32 2:2 Залік
Морфологія ґрунтів 32 32 2:2 Іспит
Природно-заповідна справа 16 16 1:1 Іспит

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
ГІС в науках про Землю 48 80 3:5 Іспит
Основи економетрики у суспільній географії 32 16 2:1 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Геоінформаційне моделювання в конструктивній географії 12 12 0,8:0,8 Іспит
Динамічна геоморфологія 12 12 0,8:0,8 Іспит
Курсова робота 0:0 Курсова робота
Курсова робота 0:0 Курсова робота
Курсова робота 0:0 Курсова робота
Курсова робота 0:0 Курсова робота
Математичні методи в суспільній географії 12 12 0,8:0,8 Іспит
Оглядові лекції 2 0,1:0 Немає
Основи літології і палеонтології 24 12 1,5:0,8 Іспит
Політико-географічна глобалістика 24 12 1,5:0,8 Іспит
Регіональна економічна і соціальна географії 48 48 3:3 Немає
Стандартизація якості довкілля 24 12 1,5:0,8 Іспит
Оглядові лекції 4 0,3:0 Немає
Дисципліна на вибір 1:Геоекологічні дослідження басейнових систем 36 24 2,3:1,5 Іспит
Геоінформаційні системи 36 24 2,3:1,5 Іспит

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Адміністративно-територіальний устрій України і регіональна політика 32 16 2:1 Іспит
Використання та охорона водних ресурсів 32 16 2:1 Залік
Географія європейської інтеграції України і її регіонів 16 16 1:1 Залік
Геоекологічне картографування 16 16 1:1 Залік
Основи геопланування 32 32 2:2 Іспит
Охорона атмосферного повітря 32 16 2:1 Іспит
Палеогеоморфологія 32 32 2:2 Іспит
Політична географія 16 16 1:1 Залік
Регіональна економічна і соціальна географії 48 48 3:3 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Оглядові лекції 2 0,1:0 Немає
Дисципліна на вибір 2:Оглядові лекції 2 0,1:0 Немає
Оглядові лекції 2 0,1:0 Немає
Дисципліна на вибір 3:Оглядові лекції 4 0,3:0 Немає
Оглядові лекції 4 0,3:0 Немає
Бонітування ґрунтів 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Географічне країнознавство 32 32 2:2 Залік
Природокористування і сталий розвиток 32 32 2:2 Залік