Науки про Землю

Галузь знань: 10  Природничі науки

Спеціальність: 103 Науки про Землю

Освітньо-професійна програма:  Ґрунтознавство та експертна оцінка земель

Освітньо-професійні програми

Навчальні плани

Ліцензії

Витяги з протоколів Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка

Витяги з протоколів Вченої ради географічного факультету щодо внесення змін до ОПП Ґрунтознавство та експертна оцінка земель

Витяги з протоколів засідання кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів щодо внесення змін до ОПП Ґрунтознавство та експертна оцінка земель

Витяги з протоколів засідання кафедри про результати опитування студентів

2023

2022

Нагороди

Нагороди викладачів

Нагороди студентів

Наказ про підсумки проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2022/2023 навчальному році

Нагороди кафедри

Звіти за результатами опитування щодо якості ОП Ґрунтознавство та експертна оцінка земель

Навчально-методичні матеріали

Пропозиції та конструктивні зауваження, рекомендації  по проєктах навчального плану та освітньо-професійної програми приймаються гарантом ОПП Ґрунтознавство та експертна оцінка земель проф. Паньківим Зіновієм Павловичем на електронну адресу Zinoviy.Pankiv@lnu.edu.ua

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вища математика (103 Б) 32 32 2:2 Іспит
Загальна геологія з основами екології (103 Б) 32 48 2:3 Іспит
Земельні ресурси (103 Б) 16 32 1:2 Іспит
Іноземна мова (103 Б) 64 0:4 Залік
Історія України (103 Б) 16 16 1:1 Залік
Українська мова (за професійним спрямуванням) (103 Б) 16 16 1:1 Залік
Фізика (103 Б) 32 16 2:1 Залік
Фізичне виховання (103 Б) 32 0:2 Немає
Хімія (103 Б) 32 16 2:1 Іспит

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Біологія (103 Б) 32 16 2:1 Залік
Геоінформатика з основами інформатики (103 Б) 32 32 2:2 Іспит
Геоморфологія з основами четвертинної геології (103 Б) 32 48 2:3 Іспит
Ґрунтознавство (103 Б) 48 48 3:3 Іспит
Іноземна мова (103 Б) 64 0:4 Залік
Навчальна ознайомча практика (103 Б) 180 0:11,3 Диф. залік
Топографія з основами геодезії (103 Б) 32 32 2:2 Залік
Фізичне виховання (103 Б) 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності і охорона праці (103 Б) 16 32 1:2 Залік
Бонітування ґрунтів (103 Б) 32 32 2:2 Іспит
Загальна гідрологія (103 Б) 16 32 1:2 Іспит
Загальна екологія (103 Б) 16 32 1:2 Залік
Іноземна мова (103 Б) 64 0:4 Залік
Метеорологія та кліматологія (103 Б) 32 16 2:1 Іспит
Морфологія ґрунтів (103 Б) 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Барна справа та мистецтво бариста (ДВВС) 16 16 1:1 Залік
Всесвіт кіно (ДВВС) 16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Геоекологія (103 Б) 16 32 1:2 Іспит
Дистанційне зондування Землі (103 Б) 32 64 2:4 Іспит
Земельний кадастр (103 Б) 32 16 2:1 Залік
Іноземна мова (103 Б) 64 0:4 Іспит
Картографія ґрунтів (103 Б) 32 32 2:2 Іспит
Навчальна комплексна практика (103 Б) 180 0:11,3 Диф. залік
Соціоекологія (ДВВС) 32 16 2:1 Залік
Агроекологія (103 Б) 32 32 2:2 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Геоекологія (103 Б) 32 16 2:1 Залік
Геоморфологія з основами четвертинної геології (103 Б) 32 32 2:2 Іспит
Ґрунти України (103 Б) 48 16 3:1 Іспит
Загальна екологія (103 Б) 16 32 1:2 Іспит
Унікальні міста світу (ДВВС) 16 1:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Діяльність у сфері гостинності (ДВВС) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Ринок землі та агробізнес (ДВВС) 16 16 1:1 Залік
Таємниці пустель (ДВВС) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Антропогенні ґрунти (103 Б) 32 16 2:1 Залік
Біопродуктивність ґрунтів (103 Б) 32 16 2:1 Залік
Ерозієзнавство і протиерозійна організація території (103 Б) 32 32 2:2 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича практика (103 Б) 180 0:11,3 Диф. залік
Земельне право (103 Б) 32 32 2:2 Залік
Землевпорядкування (103 Б) 48 48 3:3 Іспит
Курсова робота (103 Б) 90 0:5,6 Курсова робота
Методи дослідження в науках про Землю (103 Б) 32 48 2:3 Іспит
Мінералогія (103 Б) 48 32 3:2 Іспит
Філософія (103 Б) 16 16 1:1 Іспит
Альтернативна енергетика (ДВВС) 16 16 1:1 Немає
Дисципліна на вибір 1:Історія і географія футболу (ДВВС) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Кулінарна географія (ДВВС) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Мистецтво реклами (ДВВС) 16 16 1:1 Залік
Цифрова фотографія (ДВВС) 16 16 1:1 Залік
Визначні пам’ятки природи Землі (ДВВС) 16 16 1:1 Іспит

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бонітування ґрунтів (103 Б) 32 32 2:2 Іспит
Ґрунти світу (103 Б) 32 32 2:2 Іспит
Елементарні ґрунтові процеси (103 Б) 32 32 2:2 Іспит
Історія української культури (103 Б) 16 16 1:1 Залік
Курсова робота (103 Б) 90 0:5,6 Курсова робота
Дисципліна на вибір 1:ГІС в ґрунтознавстві (103 Б) 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Еволюція ґрунтів і прогнозування (103 Б) 32 32 2:2 Залік
Енергетика грунтотворення (103 Б) 32 32 2:2 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Експертна оцінка земель (103 Б) 24 24 1,5:1,5 Іспит
Кваліфікаційна робота (103 Б) 0:0 Захист в ЕК
Класифікація ґрунтів і типізація земель (103 Б) 24 24 1,5:1,5 Іспит
Нормативна грошова оцінка земель (103 Б) 24 24 1,5:1,5 Іспит
Управління земельними ресурсами (103 Б) 24 12 1,5:0,8 Іспит
Метрологія та стандартизація (103 Б) 24 12 1,5:0,8 Залік
Охорона ґрунтів та рекультивація земель (103 Б) 24 24 1,5:1,5 Залік
Агрохімія і паспортизація земель (103 Б) 24 24 1,5:1,5 Залік