Науки про Землю

Галузь знань: 10  Природничі науки

Спеціальність: 103 Науки про Землю

Освітньо-професійна програма:  Ґрунтознавство та експертна оцінка земель

Освітньо-професійні програми

 

1-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Вища математика32322:2Іспит
Загальна геологія32322:2Іспит
Земельний кадастр 32162:1Іспит
Земельні ресурси32322:2Іспит
Іноземна мова640:4Немає
Історія України16161:1Залік
Українська мова16161:1Залік
Фізика32162:1Залік
Фізичне виховання320:2Немає
Хімія32162:1Іспит

2-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Біологія32322:2Іспит
Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства48323:2Іспит
Ґрунтознавство32322:2Іспит
Землеробство і рослинництво322:0Залік
Іноземна мова640:4Залік
Морфологія ґрунтів32322:2Іспит
Топографія з основами геодезії32322:2Залік
Фізичне виховання320:2Залік
Кадастр природних ресурсів322:0Залік

3-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Безпека життєдіяльності і охорона праці32322:2Залік
Дистанційне зондування Землі32322:2Іспит
Загальна гідрологія32162:1Іспит
Іноземна мова640:4Немає
Інформатика з основами геоінформатики320:2Залік
Історична геологія32322:2Іспит
Метеорологія і кліматологія32162:1Немає
Мінералогія ґрунтів32322:2Іспит
Основи геофізики32162:1Іспит
Фізика ґрунтів32322:2Іспит
Ґрунтознавство і географія ґрунтів32162:1Іспит

4-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Земельний кадастр32322:2Іспит
Іноземна мова640:4Іспит
Картографія грунтів32322:2Іспит
Картографія ґрунтів з основами контурної організації території32322:2Іспит
Стратиграфія3248162:3Іспит
Хімія ґрунтів32642:4Іспит
Туризм як суспільно-економічний феномен322:0Залік
Агроекологія32322:2Залік

5-й семестр

6-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
ГІС в науках про Землю48803:5Іспит
Ґрунти світу32322:2Залік
Елементарні грунтовві процеси32322:2Залік
Земельний кадастр32322:2Іспит
Землевпорядкування32162:1Іспит
Методи дослідження в науках про Землю32322:2Іспит
Педосфера Землі32322:2Іспит
Дисципліна на вибір 1:Соціальні проблеми розвитку туризму в м. Львові161:0Залік
Цифрова фотографія161:0Залік
Визначні пам’ятки природи Землі161:0Іспит
Мистецтво реклами32162:1Залік

7-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Ґрунти України та їх використання24241,5:1,5Іспит
Еволюція ґрунтів і прогнозування 36242,3:1,5Залік
Експертна і нормативна грошова оцінка земель24241,5:1,5Залік
Класифікація ґрунтів і типізація земель12120,8:0,8Іспит
Меліоративна географія12120,8:0,8Немає
Моніторинг ґрунтів241,5:0Немає
Охорона праці (основи охорони праці, охорона праці в галузі)120:0,8Залік
Фізика грунтів32322:2Іспит
Хімія грунтів24121,5:0,8Іспит

8-й семестр