Фізика (103 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132Стельмах О. М.ГРН-11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ГРН-11сСтельмах О. М.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб ознайомити студентів з основних поняттями з фізики, які вони повинні використовувати при подальшому навчанні, а також на практиці.

Мета курсу: Ознайомлення студентів з основними фізичними явищами, їх механізмами та закономірностями; формування у студентів наукового світогляду, здатності до наукового пізнання світу і використання набутих знань в практичній діяльності.

Рекомендована література

 • Базова
 • Бушок Г.Ф., Левандовський В.В., Півень Г.Ф.. Курс фізики. Київ: «Либідь», 2001.
 • Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Луцик П.П. Загальний курс фізики. Том 1, 2, 3. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. Електрика і магнетизм. Оптика. – Київ: “Техніка”, 1999.
 • Ваврух М.В., Смеречинський С.В., Стельмах О.М., Тишко Н.Л. Збірник задач з механіки: Навчальний посібник. — Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. — 285 с.
 • Шопа Я.І., Лесівців В.М., Демків Т.М. Електрика і магнетизм. Збірник задач із розв’язками. — Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. — 287 с.
 • Якібчук П. М., Клим М. М. Збірник задач з молекулярної фізики. — Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. — 219 с.
 • Пашук І.П., Волошиновський А.С., Вістовський В.В.; за ред. проф. М.О. Романюка. Задачі з оптики : навч. посібник / – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 326 с.

Допоміжна

 • Giovanni Gallavotti. The Elements of Mechanics. – Ipparco Editore, Dipartimento di FisicaUniversit`a di Roma “La Sapienza”, 2007.
 • Гаральд Іро. Класична механіка. Пер. з нім. – Львів, 1999.
 • Isaac Newton. The Principia : Mathematical Principles of Natural Philosophy
 • Albert Einstein. Relativity. The Special and General Relativity.

Інформаційні ресурси

 • https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/Struktura-Mekhanika.pdf
 • https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=204
 • http://www.freebookcentre.net/physics-books-download/Physics-1-Mechanics.html
 • https://www.f.waseda.jp/sidoli/Einstein_Relativity.pdf

Силабус: Фізика. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус