Кафедра геоморфології та палеогеографії

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Методичні матеріали
  • Новини
Кафедра геоморфології і палеогеографії створена у 1950 році (до 2000 р. – кафедра геоморфології). Провідні наукові напрями досліджень кафедри наступні: регіональний геоморфологічний і палеогеографічний аналіз (проф. Ярослав Кравчук, проф. Андрій Богуцький, проф. Ліда Дубіс, доц. Мирослав Іваник, доц. Роман Гнатюк, доц. Андрій Яцишин); інженерна геоморфологія (проф. Ярослав Кравчук, доц. Віталій Брусак, доц. Павло Горішний, доц. Галина Байрак, доц. Оксана Колтун); палеогеографія плейстоцену (проф. Андрій Богуцький, доц. Роман Дмитрук, доц. Андрій Яцишин); динаміка сучасних рельєфоутворювальних процесів (проф. Ярослав Кравчук, доц. Віталій Брусак, доц. Роман Гнатюк); інтерпретація аерофото- і космічних знімків для вивчення рельєфу (проф. Ярослав Кравчук, доц. Галина Байрак); природоохоронне проектування (проф. Ярослав Кравчук, доц. Віталій Брусак, доц. Роман Гнатюк); історико-географічні дослідження (проф. Ярослав Кравчук).

Кафедра є випусковою зі спеціальності “Географія” (спеціалізації) 7.070504 Геоморфологія”, “Палеогеографія плейстоцену”. Після захисту дипломної роботи випускникам присвоюють кваліфікацію “Географ-геоморфолог. Викладач”, магістерської – “Магістр у галузі геоморфології і палеогеографії”.

На кафедрі працюють 14 викладачів, 2 наукових співробітники та 5 працівників навчально-допоміжного персоналу. При кафедрі діють навчальна лабораторія тематичного картографування; науково-дослідна лабораторія iнженерно-географічних природоохоронних і туристичних досліджень (НДЛ-51); кабінети геоморфології та палеогеографії і геоморфологічної карти.

Співробітники

завідувачКРАВЧУК Ярослав Софроновичзавідувач
професорБОГУЦЬКИЙ Андрій Боніфатійовичпрофесор
професорДУБІС Лідія Францівнапрофесор
доцентБАЙРАК Галина Ростиславівнадоцент
доцентБРУСАК Віталій Пилиповичдоцент
доцентГНАТЮК Роман Михайловичдоцент
доцентГОРІШНИЙ Павло Михайловичдоцент
доцентДМИТРУК Роман Ярославовичдоцент
доцентІВАНИК Мирослав Богдановичдоцент
доцентКОЛТУН Оксана Володимирівнадоцент
доцентЯЦИШИН Андрій Михайловичдоцент
асистентТОМЕНЮК Олена Михайлівнаасистент
інженер 1 категоріїПЕТРУШКО Ганна Петрівнаінженер 1 категорії
інженерШЕВЧУК Оксана Михайлівнаінженер
аспірантБЕРМЕС Андрій Романовичаспірант
аспірантЛУЩИК Андрій Васильовичаспірант
аспірантМИСАК Максим Петровичаспірант
аспірантПАНІВ Оксана Русланівнааспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Байрак Г.Р Методи геоморфологічних досліджень : навч. посібник / Галина Байрак. – Львів :
ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 292 с.

Байрак Г.Р., Муха Б.П. Дистанційні дослідження Землі.­– Навч. посібник. – Львів:Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 712 с.

Байрак Г. Практикум з курсу «Геоморфологія». Навч-метод.посібн. для студ. геогр. ф-тів. Видання друге виправлене і доповнене/ Г. Байрак, Р. Гнатюк, П. Горішний, Я. Хомин  – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2015. – 86 с

Байрак Г.Р. Векторна графіка у картографуванні: Навч-метод. посібн. /Г.Р. Байрак, О.С. Коссак. – Львів: ЛНУ ім.І.Франка, 2013. – 80с.

Гнатюк Р.М. Навчальна програма, тестові питання та методичні вка-зівки з курсу “Структурна геоморфологія” (для студентів напряму підготов-ки 6.040104 – Географія)

Гнатюк Р.М. Навчальна програма, питання та методичні вказівки для семінарських занять, практичних і самостійних робіт з курсу “Флювіальна геоморфологія” (для студентів географічного факультету)

Колтун О.В. Методичні рекомендації до практичних робіт з курсу“Антропогенна геоморфологія”для студентів географічного факультету

Колтун О.В. Матеріали до практичних робіт з палеогеографії для студентів другого курсу географічного факультету

Методичні рекомендації до практичних робіт з курсу “Геоморфологія міст” (Львів, 2008)

Методичні рекомендації до навчальних екскурсій з “Геоморфології міст” для студентів географічного факультету (Львів, 2009)

Методичні матеріали до курсу “Археологічні методи в палеогеографії” (Львів, 2009)

Палеогеографія України

Флювіальна геоморфологія

Яцишин А. М., Богуцький А. Б. Навчальна програма, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу “Основи седиментології та гідрогеології” (частина 2 “ Основи гідрогеології” ) для студентів географічного факультету.

Яцишин А. М. Навчальна програма, лекційні, лабораторні та самостійні завдання з курсу “Основи седиментології та гідрогеології” (частина 1 “Основи седиментології”) для студентів географічного факультету.

Яцишин А М. Навчальна програма, лабораторні, самостійні та тестові завдання з курсу “Літологічні методи досліджень” для студентів географічного факультету.

Яцишин А. М. Навчальна програма, практичні, самостійні завдання з курсу “Методи абсолютних датувань” для студентів географічного факультету.

 

Запрошуємо 27–29 вересня 2019 р. на навчально-пізнавальну екскурсію по каньйону Дністра!

13.09.2019 | 14:01

27–29.09.19 для студентів географічного факультету проводитиметься навчально-пізнавальна екскурсія по каньйону Дністра. Програмою екскурсії передбачене відвідання декількох мальовничих куточків каньйону, пам’ятки природи “Дівочі сльози”, відслонень відкладів девону, крейди, неогену та антропогену.
Програма екскурсії:
27.09. – заїзд та розташування на Дністерському географічному стаціонарі;
28.09. – автобусна екскурсія по каньйону Дністра;
29.09. – від’їзд до Львова.
Реєстрація учасників екскурсії проводитиметься в ауд. 45 (кафедра геоморфології і палеогеографії) до 24.09 включно.

Корисні поради для учасників екскурсії:
1) дістатися стаціонару пропонується централізовано поїздом Львів–Рахів, який доставить до станції Івано-Франківськ, а далі автобусом до...

Читати »

Оголошується прийом статей до збірника наукових праць «Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій», Вип. 9

13.12.2018 | 13:32

Кафедра геоморфології і палеогеографії Львівського національного університету імені Івана Франка оголошує прийом статей до збірника наукових праць «Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій», Вип. 9.
  Інформаційний лист

Читати »

Про відкриття у Львівському національному університеті спеціалізації «Екологічна та інженерна геоморфологія і палеогеографія»

28.11.2018 | 12:57

У світлі сучасних вимог і завдань МОН України, одним із найважливіших  завдань будь-якої науки є розвиток її прикладних напрямів з метою практичного використання існуючих наукових знань. Екологічна та інженерна геоморфологія – напрями в геоморфології, що вивчають рельєф поверхні Землі як головний компонент сучасних і давніх природних та природно-господарських систем.
Першим важливим напрямом екологічної та інженерної геоморфології є вивчення сучасних і давніх небезпечних рельєфотворчих процесів, що безумовно були і є визначальними для проживання людей, функціонування природних і природно-господарських систем. Сучасні геоморфологічні процеси, їх...

Читати »

Професору кафедри геоморфології і палеогеографії Андрію Боніфатійовичу Богуцькому присвоєно почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”

12.10.2018 | 14:36

23 серпня 2018 р. Президент України Петро Порошенко підписав указ№241/2018 “Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України”, а 11 жовтня 2018 р. на урочистому засіданні Вченої ради з нагоди Дня Університету професору кафедри геоморфології і палеогеографії Богуцькому Андрію Боніфатійовичу вручили найвищу державну нагороду “Заслужений діяч науки і техніки України”! Науково-педагогічний колектив кафедри та студентство факультету щиро вітає професора з цією високою відзнакою!
Шановний Андрію Боніфатійовичу, бажаємо Вам міцного здоров’я, енергії, високих наукових здобутків, здібних учнів та ще ширших перспектив!

Читати »