«Давня людина в долині Дністра і її зв’язок з глобальними змінами клімату» – тема гостьової лекції для студентів-магістрів ОПП «Глобальні зміни геоморфосистем і геозагрози»

24.04.2024 | 17:01

17 квітня 2024 р. у рамках курсів «Екологічна геоморфологія: адаптація до глобальних змін» та «Глобальні зміни геоморфосистем в антропогені», які викладаються в межах освітньо-професійної програми «Глобальні зміни геоморфосистем і геозагрози» другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів зі спеціальності 103 Науки про Землю, студенти-магістри мали змогу долучитися онлайн до гостьової лекції археолога-палеолітознавця, наукового співробітника відділу археології Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України Руслана Коропецького на тему «Давня людина в долині Дністра і її зв’язок з глобальними змінами клімату».

Лектор висвітлив актуальні питання з історії досліджень, наголосивши на важливості комплексного та інтердисциплінарного підходу до археологічних досліджень і співпраці з науковцями в галузі наук про Землю.
На конкретних прикладах показав вплив природних процесів на стан збереженості культурних горизонтів і зв’язок сировинної бази зі стоянками давніх людей у долині Дністра. Цікавими були аспекти лекції, які стосувалися матеріальної та духовної культури давньої людини, причин та шляхів міграцій первісного населення, викликаних глобальними змінами природних умов упродовж четвертинного періоду.

Магістри та члени кафедри геоморфології і палеогеографії щиро вдячні Руслану Романовичу Коропецькому за дуже цікаву й актуальну лекцію!