Глобальні зміни геоморфосистем і геозагрози

Галузь знань: 10  Природничі науки

Спеціальність: 103 Науки про Землю

Освітня програма: Глобальні зміни геоморфосистем і геозагрози

Сертифікат про акредитацію ОП Глобальні зміни геоморфосистем і геозагрози

Програма онлайн візиту експертної групи

Навчальні плани

Освітньо-професійні програми

Звіти про онлайн-зустрічі зі стейкхолдерами

Витяги з протоколів засідань кафедри Геоморфології і палеогеографії щодо обговорення результатів зустрічей зі стейкхолдерами

Витяги з протоколів засідань кафедри Геоморфології і палеогеографії щодо внесення змін до ОПП Глобальні зміни геоморфосистем і геозагрози та затвердження проєкту

Витяги з протоколів засідань кафедри Геоморфології і палеогеографії щодо захисту курсових робіт

Звіти про онлайн-зустрічі з фахівцями-практиками

Навчально-методичні матеріали

Звіт за результатами опитування щодо якості освітньо-професійної програми «Глобальні зміни геоморфосистем і геозагрози»

Пропозиції та конструктивні зауваження до освітньо-професійної програми «Глобальні зміни геоморфосистем і геозагрози» можна надсилати на адресу гаранта програми ‒ доцента Андрія Яцишина,  andrii.yatcyshyn@lnu.edu.ua

 

1-й семестр

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Антропогенне перетворення рельєфу і геозагрози 16 16 1:1 Залік
Виробнича практика (103) 180 0:11,3 Диф. залік
Глобальні зміни геоморфосистем у антропогені 32 32 2:2 Іспит
Давні і сучасні зміни клімату 16 16 1:1 Іспит
Екологічна геоморфологія: адаптація до глобальних змін (103-М) 16 16 1:1 Іспит
Курсова робота (103-3) 0:0 Диф. залік
Наукова та ділова комунікація (англ. мовою) Scholarly and Business Communication 16 16 1:1 Залік
Перигляціал в Україні: відклади, форми, процеси 32 32 2:2 Іспит
Продовольча безпека України (103 М) 16 16 1:1 Залік

3-й семестр