Курсова робота (103-3)

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології i палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
10ГРНМ-11с-3доцент Горішний П. М.

Опис курсу

Мета курсу: набуття студентами навичок науково-дослідної роботи, оволодіння методами геоморфологічних і палеогеографічних досліджень, вміння аналізу отриманих даних та їх узагальнення.

Цілі курсу:

  • сформувати вміння організовувати, виконувати і репрезен­тувати наукові дослідження; організовувати наукову роботу у польових і камеральних умовах;
  • оволодіти методами сучасних геоморфологічних і палеогео­графічних досліджень, розвинути вміння використовувати сучасні інформаційні технології;
  • розвинути вміння працювати з науковою літературою;
  • покращити навички написання наукових текстів, вміння його редагувати;
  • розуміння норм академічної доброчесності при написанні курсової роботи, розвинути соціальні навички (soft skills).

Рекомендована література

Базова:

Додаткова:

  • Євтушенко М.Ю., Хижняк М.І. Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібник. Київ : Центро учбової літератури, 2021. – 350 с.
  • Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. – К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с.

Силабус: Курсова робота. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус