Силабуси за ОПП 2023 р. Глобальні зміни геоморфосистем і геозагрози. Магістри

Нормативні навчальні дисципліни
Цикл загальної підготовки

Цикл професійної і практичної підготовки

Освітня програма “Глобальні зміни геоморфосистем і геозагрози”

Вибіркові навчальні дисципліни