Онлайн-зустріч магістрів ОПП «Глобальні зміни геоморфосистем і геозагрози» з експертом-практиком

17.04.2024 | 09:55

15 квітня 2024 року під час проведення заняття з курсу «Антропогенне перетворення рельєфу і геозагрози», який викладається в межах освітньо-професійної програми «Глобальні зміни геоморфосистем і геозагрози» другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів зі спеціальності 103 Науки про Землю, до онлайн-заняття долучився завідувач відділу геоморфології та палеогеографії Інституту географії НАНУ, к. г. н., старший науковий співробітник Спиця Роман Олександрович.
Магістри заслухали лекцію Романа Олександровича на тему: «Каховська катастрофа: вплив на рельєф».
На завершенні заняття магістри взяли участь у дискусіях щодо проблем вивчення наслідків Каховської катастрофи, шляхів подолання породжених нею геоекологічних ризиків.
Магістри та присутні на онлайн-занятті члени кафедри геоморфології і палеогеографії щиро вдячні Спиці Роману Олександровичу за надзвичайно інформативну лекцію.