Науковий семінар, 2-3-4к, асп

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології i палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
31.5Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332доцент Гнатюк Р. М.

Рекомендована література

Основна:

 • Варенко В.М. Інформаційно-аналітична діяльність: навч. посіб. / В.М. Варенко. – К.: Ун-т «Україна», 2013. – 416 c.
 • Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник / В.В. Ковальчук, Л. М. Моїсеєв. – 3-є вид., перероб. і допов. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 240 с.
 • Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 6-те вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 310 с.
 • Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: навч. Посібник. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2003. – 240 c.

Допоміжна:

 • Андронік Л.Д. Як отримати повні тексти з авторитетних міжнародних журналів без використання піратських платформ. Презентація. – Точка доступу: https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/19262.
 • Бірта Г.О. Методологія і організація наукових досліджень: навч. посіб. / Г. О. Бірта, Ю.Г. Бургу. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 142 с.
 • Дєдова К.В. Соціальні мережі для науковців. Презентація. – Точка доступу:
  https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/19265.
 • Криштафович Л.А. Scopus. Web of Science. Презентація. – Точка доступу: https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/19255.
 • Криштафович Л.А. Відкритий доступ до науки: від історії до сьогодення. Презентація. – Точка доступу: https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/19240.
 • Попов М.В., Богатель Н.В. Індексація наукових текстів у міжнародних базах даних // Наука, технології, інновації. 2018. №3(7). – C. 16–27.
 • П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі. Навч. посібник / І. П’ятницька-Позднякова. – К., 2003. – 116 с.
 • Романчиков В.І. Основи наукових досліджень: навч. посібник. – Київ: Видавництво «Центр учбової літератури», 2007. – 254 с.
 •  Соціальні мережі для науковців. – Точка доступу: https://studway.com.ua/socmerezhi-dlya-naukovciv/
 • Academic database dictionary definition [electronic resource]. – Access: http://www.yourdictionary. com/academic-database.
 • Bibliographic databese [electronic resource]. – Access: https://en.wikipedia.org/wiki/Bibliographic_ database.
 • DOAJ [electronic resource]. – Access: https://doaj. org/publishers.
 • Google Scholar [electronic resource]. – Access: https://scholar.google.com.ua/intl/en/scholar/ about.html.
 • List of academic databases and search engine [electronic resource]. – Access: https://en.wikipedia. org/wiki/List_of_academic_databases_and_search_engines.
 • The largest database of peer-reviewed literature – Scopus [electronic resource]. – Access: https://www.elsevier.com/solutions/scopus.