Готельно-ресторанна справа

Галузь знань: 24 Сфера обслуговування

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова (за професійним спрямуванням (англійська рівень В2)) 64 0:4 Залік
Основи готельного і ресторанного господарства 48 48 3:3 Іспит
Основи туризмознавства 32 32 2:2 Іспит

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова (за професійним спрямуванням (англійська рівень В2)) 64 0:4 Іспит
Світове готельне і ресторанне господарство 48 48 3:3 Залік
Товарознавство 48 48 3:3 Іспит

3-й семестр

4-й семестр

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Економіка міжнародного готельного та ресторанного бізнесу 32 16 2:1 Іспит
Індустрія гостинності та управління сталим розвитком 16 16 1:1 Іспит
Маркетинг готельно-ресторанного господарства 48 3:0 Залік
Менеджмент готельно-ресторанного господарства 48 48 3:3 Немає
Організація готельного господарства 32 2:0 Залік
Організація ресторанного господарства 64 4:0 Немає
Основи наукових досліджень 32 16 2:1 Залік
Технологія продукції та сервісу у ресторанному господарстві 48 48 3:3 Іспит

6-й семестр

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Санаторно-курортна справа 32 32 2:2 Залік

8-й семестр