Готельно-ресторанна справа

Галузь знань: 24 Сфера обслуговування

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа

Оголошення

4 лютого 2021 року о 16:00 год  відбудеться відкрита дистанційна зустріч з експертною групою щодо акредитації освітньо-професійної програми “Готельно-ресторанна справа” – Львівський національний університет імені Івана Франка. Відкрита зустріч розміщена за посиланням https://www.lnu.edu.ua/vidkryta-dystantsiyna-zustrich-z-ekspertnoiu-hrupoiu-shchodo-akredytatsii-osvitn-o-profesiynoi-prohramy-hotel-no-restoranna-sprava/  Звіт, а також програма розміщені за посиланням https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/licensing/  Запрошуються всі бажаючі.

Програма акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку

Освітньо-професійні програми

Звіт за результатами опитування студентів щодо якості освітньої програми

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Навчальні плани

Грамоти

Рецензії

Патенти

Навчальний готельно-ресторанний комплекс

1-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, цивільний захист та сестринська справа)16321:2Залік
Вища і прикладна математика в гот.-ресторан. господарстві16161:1Залік
Іноземна мова (за професійним спрямуванням (англійська рівень В2))640:4Залік
Історія української культури16161:1Залік
Курортологія16321:2Залік
Основи готельного і ресторанного господарства48483:3Іспит
Основи готельного і ресторанного господарства322:0Іспит
Основи економіки16161:1Залік
Основи туризмознавства32482:3Іспит
Природні ресурси і рекреаційні комплекси світу322:0Немає
Українська мова (за проф. спрямуванням)16161:1Іспит
Фізичне виховання320:2Залік

2-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Барна справа та робота сомельє20201,3:1,3Залік
Іноземна мова (за професійним спрямуванням (англійська рівень В2))640:4Іспит
Інфраструктура готельного і ресторанного господарства48483:3Іспит
Історія України 16161:1Іспит
Курортологія16321:2Залік
Міжнародний туризм48483:3Іспит
Мікробіологія16161:1Іспит
Навчальна ознайомча практика0:0Диф. залік
Підприємницьке право 16161:1Залік
Світове готельне і ресторанне господарство48483:3Залік
Товарознавство48483:3Іспит
Фізичне виховання320:2Залік

3-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Іноземна мова (за професійним спрямуванням (англійська рівень В2))640:4Залік
Інформаційні системи та технології у готельно-ресторанному господарстві16161:1Іспит
Психологія161:0Залік
Рекламна діяльність у готельно-ресторанному господарстві48483:3Іспит
Філософія 16161:1Іспит
Дисципліна на вибір 1:Енологія і барна карта16161:1Залік
Фронт-офіс та управління номерним фондом готелю16161:1Залік
Дисципліна на вибір 2:Інновації в дизайні та технологіях індустрії гостинності32322:2Залік
Дисципліна на вибір 3:Менеджмент кулінарних подій32322:2Залік
Основи фізіології та гігієни харчування32322:2Залік

4-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Гігієна і санітарія16161:1Залік
Друга іноземна мова960:6Залік
Іноземна мова (за професійним спрямуванням (англійська рівень В2))640:4Іспит
Міжнародний курортний та СПА менеджмент32322:2Іспит
Навчальна технологічна практика2700:16,9Диф. залік
Туризм як суспільно-економічний феномен322:0Залік
Дисципліна на вибір 1:Бізнес-етика в індустрії гостинності32322:2Залік
Дисципліна на вибір 2:Бухгалтерський облік та фінанси у готельно-ресторанному господарстві32322:2Залік
Дисципліна на вибір 3:Готельне та ресторанне господарство України32322:2Залік
Дисципліна на вибір 4:Інженерне обладнання будівель32322:2Залік
Дисципліна на вибір 5:Організація анімаційних послуг32322:2Залік
Дисципліна на вибір 6:Основи сервісу32322:2Залік
Стандартизація, сертифікація та метрологія32322:2Залік

5-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Економіка міжнародного готельного та ресторанного бізнесу32162:1Іспит
Індустрія гостинності та управління сталим розвитком16161:1Іспит
Курсова робота0:0Диф. залік
Курсова робота 20200:0Диф. залік
Маркетинг готельно-ресторанного господарства48483:3Залік
Менеджмент готельно-ресторанного господарства48483:3Залік
Організація готельного господарства32322:2Залік
Організація ресторанного господарства32322:2Залік
Основи наукових досліджень32162:1Залік
Технологія продукції та сервісу у ресторанному господарстві48483:3Іспит
Діяльність у сфері гостинності161:0Залік

6-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Виробнича практика0:0Залік
Законодавство у сфері гостинності та туризму 32322:2Іспит
Івент та МІСЕ-менеджмент у готельно-ресторанному господарстві32322:2Залік
Маркетинг готельно-ресторанного господарства48483:3Іспит
Менеджмент готельно-ресторанного господарства48483:3Іспит
Організація готельного господарства32322:2Іспит
Організація ресторанного господарства32322:2Іспит
Дисципліна на вибір 1:Соціальні проблеми розвитку туризму в м. Львові161:0Залік
Цифрова фотографія161:0Залік
Визначні пам’ятки природи Землі161:0Іспит
Мистецтво реклами32162:1Залік

7-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Економіка підприємства32322:2Іспит
Кулінарні тренди та гастрономія64324:2Залік
Курсова робота0:0Диф. залік
Курсова робота 20200:0Диф. залік
Політологія16161:1Залік
Проектування та дизайн закладів готельно-ресторанного господарства483:0Іспит
Професійний кар’єрний розвиток32322:2Іспит
Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві 32322:2Іспит
Тренінгова і науково-дослідна робота16161:1Залік
Дисципліна на вибір 1:Історія індустрії туризму32322:2Залік
Санаторно-курортна справа32322:2Залік
Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства32322:2Іспит

8-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Інновації у готельно-ресторанному господарстві16161:1Іспит
Інформаційні системи у готельному господарстві 64324:2Залік
Міжнародний сервісний маркетинг32322:2Іспит
Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі)16161:1Залік
Тренінгова і науково-дослідна робота16161:1Залік
Дисципліна на вибір 1: Концепти кулінарного планування 32322:2Залік
Дисципліна на вибір 2:PR та електронний маркетинг в індустрії гостинності32322:2Залік
Дисципліна на вибір 3:Барна справа та організація роботи сомельє 32322:2Залік
Дисципліна на вибір 4:Бізнес-планування у готельно-ресторанному господарстві32322:2Залік
Дисципліна на вибір 5:Туристичне країнознавство32322:2Залік
Управління попитом32322:2Залік