Кафедра фізичної географії

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Фізична географія у Львівському університеті розвивається з 1883 року, спочатку на кафедрі географії, а потім в Інституті географії. Кафедра фізичної географії як окремий підрозділ функціонує з 1944 року. Керівництво кафедрою у різні роки здійснювали відомі вчені – проф. Бучило П.С. (з 1944 по 1947 рр.), проф. Цись П.М. (з 1947 по 1950 рр.), доц. Андріанов М.С. (з 1950 по 1954 рр.), проф. Геренчук К.І. (з 1954 по 1974 рр.), проф. Міллер Г.П. (з 1974 по 1994 рр.). доц. Муха (з 1994 по 2001 рр.), проф Мельник А.В. (з 2001 р.).

У 1960-70-х роках на кафедрі сформувалася Львівська ландшафтознавча школа професора Геренчука К.І. (захищено 7 кандидатських дисертацій), а в 80-90-х роках – Львівська школа гірського ландшафтознавства професора Міллера Г.П. (захищено 3 докторські і 18 кандидатських дисертацій).

На кафедрі традиційно розвиваються кліматичний та палеоландшафтознавчий наукові напрямки, а в останні десятиліття – геоекологія та екологічне ландшафтознаство.

Кафедра фізичної географії забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти двох освітньо-кваліфікаційних рівнів (бакалавр і магістр) за двома галузями знань і трьома спеціальностями.

Галузь знань
Спеціальність
Спеціалізація
Бакалавр:

01. Освіта.

 014. Середня освіта.

Географія.

10. Природничі науки.

106. Географія.

Фізична географія та геоекологія.

Магістр:

01. Освіта.

 014. Середня освіта.

Фізична географія.

10. Природничі науки.

106. Географія.

Фізична географія та геоекологія.

10. Природничі науки.

103. Науки про Землю.

Геоекологічні інформаційні системи.

Випускники кафедри мають можливість працевлаштування  у навчальні заклади всіх рівнів акредитації; науково-дослідні установи природничого профілю (інститути, проектні організації та ін.); структурні підрозділи Державної гідрометеорологічної служби України, Державного агенства водних ресурсів України,Міністерства енергетики та захисту довкілля України; організації, установи, підприємства природоохоронного, екологічного, планувального, рекреаційного і туристичного спрямування.

На кафедрі працює 12 науково-педагогічних працівників (завідувач, 9 доцентів і 2 асистенти), 3 аспіранти і старший лаборант. При кафедрі функціонують навчальна лабораторія ландшафтних досліджень, навчальна лабораторія геоінформаційних технологій та ландшафтного планування, Розтоцький ландшафтно-геофізичний та Чорногірський географічний стаціонари.

Співрбітники кафедри забезпечують читання низки нормативних навчальних дисциплін: основи фізичної географії, загальне землезнавство, геоматика, метеорологія і кліматологія, загальна гідрологія, ландшафтознавство, фізична географія материків і океанів, методика викладання фізичної географії, географічний моніторинг, геопросторовий аналіз в науках про Землю, національна інформаціна система моніторингу довкілля, географія природних куатастроф, геоекологія, а також  проведення навчальних практик – комплексна міжзональна, метеорологічна, гідрологічна, ландшафтна, гірська маршрутна та інші.

Кафедра співпрацює з навчальними і науковими інституціями Польщі, Австрії, Німеччини, Швеції, США, Грузії та інших країн – спільні проекти і публікації, наукові стажування, навчальні практики студентів.

Співробітники

завідувачМЕЛЬНИК Анатолій Васильовичзавідувач
доцент (сумісник)БІЛАНЮК Володимир Івановичдоцент (сумісник)
доцентКОСТІВ Людмила Ярославівнадоцент
доцентКРУГЛОВ Іван Станіславовичдоцент
доцентМАТВІЇВ Володимир Павловичдоцент
доцентСМАЛІЙЧУК Анатолій Дмитровичдоцент
доцентТИХАНОВИЧ Євген Євгенійовичдоцент
доцентШУБЕР Павло Михайловичдоцент
доцентШУШНЯК Володимир Миколайовичдоцент
доцентЯВОРСЬКИЙ Богдан Ігоровичдоцент
асистентБУРЯНИК Олеся Олексіївнаасистент
асистентЗЯБЛІКОВА (БУЛАВЕНКО) Ірина Геннадіївнаасистент
аспірантІВАНОВИЧ Богдан Васильовичаспірант
аспірантШАНДРА Юрій Ярославовичаспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

 • Генезис, еволюція і структура ландшафтів (проф. А. В. Мельник, доц. Б. І. Яворський, доц. Л. Я. Костів, асист. О. О. Буряник).
 • Функціонування і динаміка ландшафтних комплексів (доц. В.І. Біланюк, доц. Л. Я. Костів, доц. Є. Є. Тиханович, доц. П. М. Шубер, доц. Б. І. Яворський, асист. Зябликова І.Г., зав. лаб. І.С. Гнатяк,  інж. О.Я. Бабич, інж. І.М. Притула).
 • Кліматичні та топокліматичні дослідження (доц. П. М. Шубер, доц. Л. Я. Костів).
 • Ландшафтно-гідрологічні дослідження (доц. В.І. Біланюк, доц. В.М.Шушняк, асп. Б.В. Іванович, асп. Шандра Ю.Я.).
 • Геоекологія та екологічне ландшафтознавство (проф. А. В. Мельник, доц. В. І. Біланюк, доц. І. С. Круглов, доц. Є.Є. Тиханович, доц. А.Д. Смалійчук, асист. О.О. Буряник, асп. О.А. Сидорук).
 • Моніторинг природного середовища на основі стаціонарних спостережень (проф. А. В. Мельник, доц. Л.Я. Костів, доц. П.М. Шубер, доц. Б.І. Яворський).
 • Ландшафтне планування, рекреація і туризм, збереження ландшафтного різноманіття і созологія ландшафтів (проф. А.В. Мельник, доц. В. П. Матвіїв, доц. В. М. Шушняк, зав. лаб. Г. С. Савка).

Участь у міжнародних проектах

 • Розвиток системи реєстрації землі в Україні. Проект ТАСІS (Швеція-Данія-Україна, 1997-1998 рр.)
 • Розвиток екологічно-зорієнтованого, сталого туризму та агробізнесу в Україні (Карпатський регіон). Проект Агенства США з міжнародного розвитку (США-Україна, 1998 р.)
 • Трансформаційні процеси у басейні Верхнього Дністра (Німеччина-Україна, 1998- 2006 рр.)
 • Підготовчий проект Програми сталого розвитку басейну річки Тиса (Проект Програми розвитку ООН, 2002 р.)
 • Міжнародний Водний Альяс Саксонії (IWAS)  (Німеччина – Україна, 2009-20012 рр.)
 • Ідентифікація та охорона старовікових лісів та пралісів в Українських Карпатах” (Реалізувався спільно Michael Succow Stiftungта і WWF Danube-Carpathian Programme, Німеччина –Україна, 2016-2018 рр.).
 • Екосистемна адаптація до змін клімату та стійкий регіональний розвиток шляхом розширення можливостей біосферних резерватів України (Німеччина–Україна, 2018-2021 рр.).

Участь співробітників кафедри фізичної географії в конференції “Smart Green & Smart Blue”

14.11.2019 | 12:43

7-9 листопада 2019 року у Львові відбулась міжнародна конференція “Smart Green & Smart Blue” (робоча мова англійська) за участю наукових установ України, Європи та Азії. У ній взяли участь доцент кафедри фізичної географії Анатолій Смалійчук з доповіддю на тему: «Ecosystem-based adaptation to climate change: pioneering new approach in Ukrainian biosphere reserves», а також аспірант кафедри Юрій Шандра з доповіддю: «Improvement of the aquatic environment in Lviv urban systems through landscape planning». Окрім наукових засідань, презентацій та екскурсій відбулося публічне підписання...

Читати »

Участь у конференції «Актуальні проблеми охорони навколишнього природного середовища українсько-польських прикордонних територій»

25.10.2019 | 19:00

Співробітники кафедри фізичної географії 23-25 жовтня 2019 року взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми охорони навколишнього природного середовища українсько-польських прикордонних територій», яка була організована Представництвом Польської академії наук в Києві,  Західним науковим центром НАН України і МОН України,  Державною установою «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»  Інститутом екології Карпат НАН України  та Яворівським національним природниим парком. Результати ландшафто-созологічних досліджень на українсько-польському пограниччі на секції «Еколого-природничі засади моніторингу та оцінки стану екосистем й оселищ на прикордонних...

Читати »

Студентська ландшафтно-краєзнавча експедиція “Дослідження геоекологічних проблем ландшафтів Карпатського регіону України”

17.10.2019 | 15:50

З 4 по 6 жовтня 2019 р. в рамках заходів, приурочених до святкування Дня Університету, було проведено студентську ландшафтно-краєзнавчу експедицію “Дослідження геоекологічних проблем ландшафтів Карпатського регіону України” за маршрутом Львів – озеро Синевир – Чорногірський географічний стаціонар – Львів. У ній взяли участь студенти третього курсу, що обрали навчання на кафедрі фізичної географії, а також їх старші товариші, всього 19 студентів. Керівники –  доц. Костів Л. Я. та Яворський Б. І.
Околиці озера Синевир зустріли чудовими осінніми пейзажами. Студенти могли спостерігати низький рівень води в озері...

Читати »

Студентська ландшафтно-краєзнавча експедиція “Головний Європейський вододіл: на перетині басейнів Вісли, Дністра та Дніпра” відбулася!

17.10.2019 | 13:49

11-12 жовтня 2019 року відбулася  Студентська ландшафтно-краєзнавча експедиція “Головний Європейський вододіл: на перетині басейнів Вісли, Дністра та Дніпра”.
На старті учасники Студентської ландшафтно-краєзнавчої експедиціі відвідали Олеський замок- він притягує своєю харизмою, величчю, подихом історії…
Екскурсія в історико-культурний заповідник “Давній Пліснеськ” нікого не залишила байдужим –  залишки оборонних ліній, давнє городище Х-ХІІІ ст., курганні поховання, монастир –  і повернула у час князів, бояр і воєн.
Учасники експедиції не оминули і  замку Конецпольських (1635-1640 рр.) та костелу св. Йосифа 1763р. у селі Підгірці Бродівського району Львівської...

Читати »

Студентська ландшафтно-краєзнавча експедиція “ГОЛОВНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВОДОДІЛ”

07.10.2019 | 12:47

 
11-12 жовтня 2019 року кафедрою фізичної географії організовується Студентська ландшафтно-краєзнавча експедиція «Головний Європейський вододіл: на перетині басейнів Вісли, Дністра та Дніпра». ЗАПРОШУЄМО до участі!!!
План поїздки:
11 ЖОВТНЯ
10.00 год           виїзд зі Львова (Університетська, 1).
11.00-13.00 год  краєзнавчі дослідження околиць Олеського замку.
13.00-14.30 год  екскурсія в історико-культурному заповіднику “Давній Пліснеськ”.
14.30-15.30 год  обід-пікнік на терасі Підгорецького замку.
16.00-18.30 год  краєзнавчі дослідження околиць Підгорецького замку.
19.00 год           прибуття в ДПЗВ “Сокіл” в с. Сасів.
20.00-21.00 год  вечеря.
 
12 ЖОВТНЯ
8.00 год  ...

Читати »