Середня освіта (Географія)

Галузь знань: 01  Середня освіта

Спеціальність: 014.07 Географія

Освітня програма 2016

Освітня програма 2017

Освітня програма 2018

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми суспільної географії 32 16 2:1 Іспит
Екологічна географія 32 16 2:1 Іспит
Курсова робота
Курсова робота
0:0 Курсова робота
Методика науково-педагогічних досліджень 16 16 1:1 Іспит
Основи економіки 16 16 1:1 Іспит
Педосфера Землі 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Географічні екскурсії по Львову
Географічні екскурсії по Львову
Охорона і раціональне використання рельєфу
32 16 2:1 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Географічне краєзнавство 16 16 1:1 Іспит
Глобальні проблеми людства 16 16 1:1 Залік
Ландшафтне різноманіття 16 16 1:1 Іспит
Ландшафтні основи оптимізації природокористування 16 16 1:1 Іспит
Методи дослідження ландшафтів 32 16 2:1 Іспит
Методика викладання соціально-економічної географії в школі 16 1:0 Іспит
Прикладна фізична географія 32 16 2:1 Іспит
Природно-техногенна безпека в Україні 32 16 2:1 Іспит
Проблеми географії освіти і науки в Україні та світі 32 16 2:1 Іспит
Методика проведення шкільних географічних екскурсій і мандрівок 32 16 2:1 Залік
Філософські проблеми природокористування 32 16 2:1 Іспит