Середня освіта (Географія)

Галузь знань: 01  Середня освіта

Спеціальність: 014.07 Географія

Освітньо-професійні програми

Пропозиції до проєкту ОПП надсилати на адресу Гаранта – проф. Мирослава Дністрянського (myroslav.dnistryanskyy@lnu.edu.ua)

Рецензії, протоколи зустрічі із стейкхолдерами

Рецензії

Відгуки

Протоколи зустрічі із стейкхолдерами

Зустрічі групи розробників, групи забезпечення

Звіт за результатами опитування щодо якості ОПП 014.07 Середня освіта (Географія)

 

Відомості про самооцінювання освітньої програми

 

Угоди про співпрацю

Erasmus, DAAD, академічна мобільність, міжнародні проєкти

Викладачі

 1. Наукове стажування в Інституті географії і регіонального розвитку Вроцлавського університету (Польща) доцентки кафедри економічної і соціальної географії імені проф. Олега Шаблія Ольги Мамчур 8-12 квітня 2024 р.
  Тема стажування : «Розвиток економіко-географічної науки та освіти в університетах Польщі»
  https://geography.lnu.edu.ua/news/naukove-stazhuvannia-mamchur-u-vrotslavskomu-universyteti-2024
  https://geography.lnu.edu.ua/news/sem-kafedry-ekonom-sots-heohrafiii-vrotslav-naukovyy-i-osvitniy-tsentr-2024
 2. Staff-week та kick-off проєкту “European Universities United for Values and Diversity (EUNIVERSE)”, 2024 https://geography.lnu.edu.ua/news/mizhnarodna-mobilnist-u-ramkakh-prohramy-erasmus
 3. Спільний проєкт “Навчальний міст Хемніц-Львів 2.0” Хемніцького технічного університету (Німеччина) та Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна), програма “Як творити інклюзивне освітнє середовище?”, 2023
  https://geography.lnu.edu.ua/news/yak-tvoryty-inkliuzyvne-osvitnie-seredovyshche
 4. Міжнародне стажування за програмою Еrasmus+ доц. Ольги Мамчур в Інституті географії Тюбінґненського університету імені Карла Еберґарта (ФРН) 30 жовтня – 4 листопада 2023 р. Тема стажування: «Вдосконалення якості викладання суспільної географії в Львівському національному університеті імені Івана Франка»
  https://geography.lnu.edu.ua/news/mizhnarodne-stazhuvannia-za-prohramoiu-erasmus-mamchur-2023
  https://geography.lnu.edu.ua/news/vydan-na-urokakh-heohrafii
 5. 2023 р. спільний дослідницький проєкт Географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна) і Географічного інституту Тюбінгенського університету Еберхарда Карла (Німеччина) на тему “Воєнні біженці в Україні — виклики для громад і суспільства” як частина програми співпраці “Підтримка демократії в Україні”, Німецька Академічна Програма Обмінів (DAAD). Координатор проєкту – Prof. Dr. Sebastian Kinder (Географічний інститут, Тюбінгенський університет Еберхарда Карла, Німеччина). https://geography.lnu.edu.ua/news/mizhnarodna-naukova-konferentsiia-2023
 6. Проєкт «Twinning for Identity, Sovereignty and Resilience»: міжнародний семінар «Транскордонна стійкість критичної транспортної інфраструктури в Україні та її вплив на економіку та суспільство», Республіка Польща, м. Варшава, 2023
  https://geography.lnu.edu.ua/news/mizhnarodnyy-seminar-transkordonna-stiykist-krytychnoi-transportnoi-infrastruktury-2023
 7. Наукове стажування в Тюбінгенському університеті Еберхарда Карла (Німеччина) на тему “Трансформація географічної освіти та впровадженні інноваційно-інформаційних технологій в географію ”, червень-липень 2022 р., березень-квітень 2023 р.
  Сертифікати: Тиханович Є.Є.
 8. Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) наукових, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти на тему: «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПРИ ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ» (Республіка Польща, м. Люблін, 2022)
  https://geography.lnu.edu.ua/news/uchast-vykladachiv-kafedry-ekonomichnoi-i-sotsialnoi-heohrafii-u-mizhnarodnomu-pidvyshchenni-kvalifikatsii-vebinari-naukovykh-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv-zakladiv-vyshchoi-osvity
 9. Українсько-німецький воркшоп у рамках програми DAAD “Діалог Схід-Захід 2021” (Німеччина, м. Тюбінген, 2022)
  https://geography.lnu.edu.ua/news/uchast-vykladachiv-kafedry-ekonomichnoi-i-sotsialnoi-heohrafii-v-ukrainsko-nimetskomu-vorkshopi-u-m-tiubinhen-nimechchyna-18-20-lypnia-2022-r

Студенти

Сертифікати

Викладачі:

перелік викладачів, які забезпечують навчальний процес і мають сертифікати з педагогіки.

Студентів:

“НУШ: базова середня освіта” (платформа EdEra), 2023 (отримано у рамках ОК “Освітній менеджмент в географії”)

“Актуальні питання методики навчання географії в умовах розбудови Нової української школи”, 2023

“Шкільне життя онлайн” (платформа Prometheus), 2023 (отримано у рамках ОК “Освітній менеджмент в географії”)

“Стрес-менеджмент для освітян” (платформа Prometheus), 2023 (отримано у рамках ОК “Освітній менеджмент в географії”)

“Наука про навчання. Що має знати кожен вчитель?” (платформа Prometheus), 2023 (отримано у рамках ОК “Освітній менеджмент в географії”)

Цикл з онлайн-курсів “30 кроків до Нової української школи: навчаємо громадянина” (пройдено на платформі Prometetheus)

“Наука про навчання: що має знати кожен вчитель? Teacher College (Колумбійський університет, США)”, (пройдено на платформі Prometetheus)

“Основи роботи з mozaBook та mozaWed”, 2023  (отримані у рамках ОК “Інформаційні технології на заняттях з географії”)

“Використання програмного комплексу Mozaik вчителем Географії”, 2023 (отримані у рамках ОК “Інформаційні технології на заняттях з географії”)

Критичне мислення для освітян ((пройдено на платформі Prometheus) за підтримки Міністерства іноземних справ Чеської Республіки)

Управління якістю освіти в школі (пройдено на платформі Prometheus)

Цикл онлайн-курсів “30 кроків до Нової української школи: навчаємо громадянина” (пройдено на платформі Prometetheus) від програми освітніх реформ в Україні “Демократична школа”

“Шкільне життя онлайн” з циклу “30 кроків до Нової української школи: навчаємо громадянина” (пройдено на платформі Prometheus)

“Стартуємо до успішної школи” з циклу “30 кроків до Нової української школи: навчаємо громадянина” (пройдено на платформі Prometetheus)

“Успішне вчителювання – прості рецепти на щодень” з циклу “30 кроків до Нової української школи: навчаємо громадянина” (пройдено на платформі Prometetheus)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми освітнього процесу у сучасній школі (014 М) 32 16 2:1 Іспит
Інформаційні технології на заняттях з географії (014 М) 16 16 1:1 Залік
Методика науково-педагогічних досліджень (014 М) 32 16 2:1 Іспит
Міждисциплінарний підхід у навчанні географії в школі (014 М) 32 16 2:1 Іспит
Освітній менеджмент в географії (014 М) 32 16 2:1 Іспит
Сучасна географічна освіта і наука (014 М) 16 16 1:1 Залік
Глобальні проблеми людства (014 М) 16 16 1:1 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Інновації в географічній освіті (англ. мова) (014 М) 32 16 2:1 Іспит
Курсова робота (014 М) 0:0 Диф. залік
Навчально-педагогічна практика (014.М) 0:0 Диф. залік
Педагогічна майстерність (014 М) 32 32 2:2 Іспит
Сучасні проблеми навчання географії України у школі (014 М) 32 16 2:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Актуальні проблеми суспільної географії у школі (014 М)
Геоурбаністика у шкільній освіті (014 М)
Математико-статистичний метод у шкільній географії (014 М)
16 16 1:1 Залік

3-й семестр