Зустріч групи забезпечення спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) другого (магістерського) рівня вищої освіти

05.05.2023 | 18:20

04 травня 2023 р. відбулася зустріч групи забезпечення спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) другого (магістерського) рівня вищої освіти.
Гарант освітньої програми, проф. Мирослав Дністрянський ознайомив присутніх із науково-педагогічними викликами, які стоять перед викладачами, що забезпечують викладання освітніх компонентів освітньо-професійної програми. Зокрема, зосередив увагу на необхідності оновлення силабусів на 2023/2024 н.р. на предмет відображення у них сучасних реалій освіти України в умовах війни та трансформаційних змін в навчальній програмі з географії у середній школі.
Члени групи забезпечення (доц. Ольга Мамчур, доц. Євген Тиханович) звернули увагу на посилення публікаційної активності викладачів шляхом участі у тематичних педагогічних конференціях.
Представники групи забезпечення спільно з завідувачами кафедр факультету (проф. Роман Лозинський, д.г.н., доц. Іван Круглов, доц. Ірина Гудзеляк), представниками адміністрації (декан – доц. Володимир Біланюк, заступник декана – асист. Любов Котик), представниками Лабораторії методики навчання географії та економіки в загальноосвітній школі (аспірант IV року навчання, інженер Владислав Моргацький) обговорили перспективи організації освітнього процесу у 2023/2024 навчальному році.
Зустріч завершилася конструктивними пропозиціями націленими на підвищення рівня підготовки магістрів з середньої освіти (географія).