Кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Методичні матеріали
  • Новини

Кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони природи (РВПР і ОП) на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка створена у 1988 р. згідно з наказом ректора № 658 від 20 квітня 1988 р.
У різний час на кафедрі працювали відомі вчені: доктор біологічних наук, доктор гоноріс кауза професор Степан Стойко; академік УААН, професор Федір Палфій; доктор географічних наук, професор Георгій Бачинський; доктор медичних наук, професор Алік Маненко; доктор юридичних наук, професор Світлана Кравченко; доктор біологічних наук, професор Платон Третяк; кандидат геолого-мінералогічних наук Віктор Огоноченко.
Кафедра розвиває такі напрямки наукових досліджень: еколого-економічні та еколого-географічні проблеми природокористування (проф. С. Кукурудза, доц. М. Сиротюк, доц. І. Рожко, доц. І. Койнова, доц. П. Теліш), моніторинг, метризація та екологічна оцінка ландшафтних систем (проф. С. Кукурудза, проф. З. Гамкало, доц. Б. Сенчина, доц. Ф. Кіптач), екологічні та соціоекологічні проблеми (проф. С. Кукурудза, проф. М. Назарук, доц. М. Сиротюк, доц. О. Перхач), антропогенна трансформація ландшафтів (проф. П. Штойко, доц. Ф. Кіптач, доц. І. Койнова, доц. Н. Блажко), історико-географічні дослідження (проф. С. Кукурудза, проф. М. Назарук, доц. П. Штойко, доц. О. Перхач).
При кафедрі діє аспірантура, випускники якої мають можливість отримати науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.
Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів зі спеціальності 8.070502 “Географія”. Після захисту дипломної роботи випускникам присвоюють кваліфікацію “Географ. Викладач географії, основ економіки та екології”, магістерської – Магістр географії. Раціональне використання природних ресурсів і охорона природи.”
На кафедрі працюють 11 викладачів та 5 працівників науково-допоміжного персоналу. При кафедрі діють навчальна лабораторія екологічної експертизи та кабінет охорони природи.
Кафедра РВПР і ОП підтримує партнерські відносини з Департаментом охорони навколишнього природного середовища у Львівській області, Інститутом екології Карпат НАН України, національними природними парками – Карпатським, Гуцульщиною, Яворівським, Шацьким, Карпатським біосферним заповідником, заповідником „Розточчя”, регіональним ландшафтним парком “Знесіння”, численними вищими навчальними закладами та громадськими організаціями України. Укладені угоди про співпрацю з Католицьким університетом м. Любліна і Вищою школою екології та управління м. Варшава (РеспублікаПольща).
При кафедрі активно діє Громадська екологічна організація “Екопоступ” та студентські екологічні гуртки.

Співробітники

завідувачРОЖКО Ігор Михайловичзавідувач
професорГАМКАЛО Зенон Григоровичпрофесор
професорКУКУРУДЗА Семен Іллічпрофесор
професорНАЗАРУК Микола Миколайовичпрофесор
доцентБЛАЖКО Наталія Богданівнадоцент
доцентКІПТАЧ Федір Ясоновичдоцент
доцентКОЙНОВА Ірина Богданівнадоцент
доцентПЕРХАЧ Оксана Романівнадоцент
доцентСЕНЧИНА Богдана Володимирівнадоцент
доцентТЕЛІШ Павло Степановичдоцент
старший лаборантКРУК Дарія Євгенівнастарший лаборант
старший лаборантКРУК Любов Данилівнастарший лаборант
аспірантТЕРЛЕЦЬКА Оксана Василівнааспірант
аспірантШТОЙКО Регіна Ігорівнааспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Блажко Н. Б., Сенчина Б. В., Теліш П. С. Вивчення та ідентифікація флори околиць Шацького біолого-географічного стаціонару: навч.-метод. посіб. для студентів / Н. Б. Блажко, Б. В. Сенчина, П. С. Теліш. – Львів: Малий видавничий центр географічного факультету, Лабораторія тематичного картографування, 2019. – 115 с.

Блажко Н. Б. Основи екології. Начально-методичний посібник (для студентів першого курсу географічного факультету). 3-є вид., доп. і перероб. // М. Назарук, Б. Сенчина, І. Койнова, І. Рожко, Н. Блажко, П. Теліш, Ю. Жук. – Львів: Малий видавничий центр географічного факультету, лабораторія тематичного картографування, 2018 – 98 с.

Блажко Наталія. Біогеографія: навч.-метод. посібник / Семен Кукурудза, Наталія Блажко, Богданна Сенчина. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка. 2018. – 91 с.

Гамкало З. Г.  Хімія геосфер. Практикум : навч.-метод. посіб. / З.Г. Гамкало. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. –276 с.

Кіптач Федір. Організація природоохоронної діяльності: навч.-метод. посібник / Федір Кіптач. – Львів : Малий видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 145 с.

Перхач О.Р. Використання та охорона водних ресурсів. Навчально-методичний посібник/ С.І.Кукурудза, О.Р.Перхач. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017.– 62 с.

Кіптач Федір. Екологічна паспортизація: навч.-метод. посібник / Федір Кіптач. – Львів : Малий видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2016. – 78 с.

Кукурудза Семен. Метризація природного довкілля: навч. посібник / Семен Кукурудза.– Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2015. –237 с.

Перхач О. Р. Екологія людини. Навчально-методичний посібник / О. Р. Перхач. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. — 42 с.

Блажко Н. Б. Методичні поради з курсу „Основи екології” / М. М. Назарук, П. С. Теліш, Н. Б. Блажко // Львів: Малий видавничий центр географічного факультету; Лабораторія тематичного картографування, 2012. – 48с.

Кукурудза Семен. Біогеографія: навч. метод. посібник / Семен Кукурудза, Наталія Блажко. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 102 с.

Перхач О. Р. Використання та охорона водних ресурсів. Навчально-методичний посібник / С. І. Кукурудза, О. Р. Перхач. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. — 92 с.

Койнова І.Б., Рожко І.М., Сенчина Б.В. Методичні вказівки для проходження комплексної практики з природоохоронної діяльності на Чорногірському географічному стаціонарі. – Львів, 2007. – 64 с.

Перхач О. Р. Населення області // Географія. Львівська область 8-9 клас: Навчально-методичний посібник. — Львів: Пролог, 1998. — С. 58-66.

Сенчина Б.В. Рослинний покрив // Чорногірський географічний стаціонар. Навчальний посібник. ( у співавт.) – Львів: Вид. центр ЛНУ ім.І.Франка, 2003. – С. 54–68.

Еколого-пізнавальна поїздка студентів-географів

15.10.2019 | 13:39

11-13 жовтня 2019 р. в рамках відзначення Дня університету відбулась еколого-пізнавальна поїздка студентів-географів у НПП “Синевир” та реабілітаційний центр бурого ведмедя на Закарпатті. Під керівництвом завідувача кафедри РВПР і ОП Рожка І. М. та за активної участі доцентів Койнової І.Б., Брусака В.П., Поточняк О. П., асистента Кобельки М. В., зав. лабораторії “Екологічної експертизи” Святослава Зюзіна у поїздці взяли участь активісти екологічного гуртка, гуртка геоморфологів та палеогеографів усіх курсів. Підтримали ініціативу географів та долучились до поїздки студенти кафедри екології біологічного факультету...

Читати »

Активні географи на Lviv Eco Week

19.09.2019 | 16:50

Викладачі та студенти кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи  взяли активну участь у проведенні екологічного тижня у Львові з 9 по 15 вересня 2019 р. Lviv Eco Week.
Доцент Ірина Койнова та магістри кафедри Катерина Чорна та Елізавета Хитрук взяли участь у “Кліматичному нетворкінгу”. Обговорили закордонний досвід запровадження альтернативної енергетики, можливі заходи для зменшення викидів парникових газів у Львові та адаптації природи і людей до змін, що вже відбуваються.
14 вересня кафедра долучилась до організації та проведення Першого львівського Екофесту...

Читати »

Відновлення черешневого гаю Климентія Шептицького – чергова екологічна акція кафедри РВПР і ОП

12.04.2019 | 16:25

11 квітня 2019 р. студенти та викладачі кафедри взяли участь у екологічній акції: прибрали парк “Знесіння” і долучились до відновлення черешневого гаю, посадженого ще у минулому столітті Климентієм Шептицьким.
Акція приурочена до 150-річчя з дня народження Климентія Шептицького і проведена у Регіональному ландшафтному парку “Знесіння” за ініціативи Навчально-методичного центру освіти м. Львова та  «ЧИСТЕ МІСТО. Екологічна ініціатива Львівщини» за підтримки ГО “Екологічний клуб “ПОЛе”, кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи ЛНУ імені І.Франка, Інституту сталого розвитку ім. В.Чорновола, Студентського...

Читати »

В рамках Екоосвітньої весни на географічному факультеті та вивчення дисципліни «Поводження з відходами»

02.04.2019 | 12:03

29 березня 2019 р. в рамках Екоосвітньої весни на географічному факультеті та вивчення дисципліни на вибір «Поводження з відходами»  успішно відбулась екскурсія на об’єкти поводження з побутовими відходами у м. Львові, яку організувала доцент Койнова І.Б.  Враження різні: з одного буку побачили реальний «сумний» стан екологічної інфраструктури міста, з іншого – поспілкувались з крутими фахівцями, фанатами- природоохоронниками Уляною Горбатою, Олегом Ятчишиним, Тетяною Чучко і зрозуміли, що налагодження розумного поводження з побутовими відходами, з отриманням економічних вигод та мінімальним впливом на...

Читати »

Екоосвітна весна на географічному продовжується!

26.03.2019 | 13:26

Екоосвітна весна на географічному продовжується!
Побутові відходи це не лише те, що ми виносимо у сміттєві контейнери поблизу дому, але й комунальні рідкі стоки з ванн, туалетів, кухні. Куди вони діваються і як їх очищують ??? Що корисного можна вилучити із старих ламп? А з харчових відходів ? Цікаво? Гайда з нами на екскурсію!
29 березня 2019р., у п’ятницю відбудеться екскурсія на
– очисні споруди м. Львова та 
– підприємство з переробки ртутьвмісних побутових відходів (використаних енергоощадних та люмінесцентних ламп). До речі, якщо такі...

Читати »