Кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Методичні матеріали
  • Новини

Кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони природи (РВПР і ОП) на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка створена у 1988 р. згідно з наказом ректора № 658 від 20 квітня 1988 р.
У різний час на кафедрі працювали відомі вчені: доктор біологічних наук, доктор гоноріс кауза професор Степан Стойко; академік УААН, професор Федір Палфій; доктор географічних наук, професор Георгій Бачинський; доктор медичних наук, професор Алік Маненко; доктор юридичних наук, професор Світлана Кравченко; доктор біологічних наук, професор Платон Третяк; кандидат геолого-мінералогічних наук Віктор Огоноченко.
Кафедра розвиває такі напрямки наукових досліджень: еколого-економічні та еколого-географічні проблеми природокористування (проф. С. Кукурудза, доц. М. Сиротюк, доц. І. Рожко, доц. І. Койнова, доц. П. Теліш), моніторинг, метризація та екологічна оцінка ландшафтних систем (проф. С. Кукурудза, проф. З. Гамкало, доц. Б. Сенчина, доц. Ф. Кіптач), екологічні та соціоекологічні проблеми (проф. С. Кукурудза, проф. М. Назарук, доц. М. Сиротюк, доц. О. Перхач), антропогенна трансформація ландшафтів (проф. П. Штойко, доц. Ф. Кіптач, доц. І. Койнова, доц. Н. Блажко), історико-географічні дослідження (проф. С. Кукурудза, проф. М. Назарук, доц. П. Штойко, доц. О. Перхач).
При кафедрі діє аспірантура, випускники якої мають можливість отримати науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.
Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів зі спеціальності 8.070502 “Географія”. Після захисту дипломної роботи випускникам присвоюють кваліфікацію “Географ. Викладач географії, основ економіки та екології”, магістерської – Магістр географії. Раціональне використання природних ресурсів і охорона природи.”
На кафедрі працюють 11 викладачів та 5 працівників науково-допоміжного персоналу. При кафедрі діють навчальна лабораторія екологічної експертизи та кабінет охорони природи.
Кафедра РВПР і ОП підтримує партнерські відносини з Департаментом охорони навколишнього природного середовища у Львівській області, Інститутом екології Карпат НАН України, національними природними парками – Карпатським, Гуцульщиною, Яворівським, Шацьким, Карпатським біосферним заповідником, заповідником „Розточчя”, регіональним ландшафтним парком “Знесіння”, численними вищими навчальними закладами та громадськими організаціями України. Укладені угоди про співпрацю з Католицьким університетом м. Любліна і Вищою школою екології та управління м. Варшава (РеспублікаПольща).
При кафедрі активно діє Громадська екологічна організація “Екопоступ” та студентські екологічні гуртки.

Співробітники

завідувачРОЖКО Ігор Михайловичзавідувач
професорГАМКАЛО Зенон Григоровичпрофесор
професорКУКУРУДЗА Семен Іллічпрофесор
професорНАЗАРУК Микола Миколайовичпрофесор
доцентБЛАЖКО Наталія Богданівнадоцент
доцентКІПТАЧ Федір Ясоновичдоцент
доцентКОЙНОВА Ірина Богданівнадоцент
доцентПЕРХАЧ Оксана Романівнадоцент
доцентСЕНЧИНА Богдана Володимирівнадоцент
доцентТЕЛІШ Павло Степановичдоцент
старший лаборантКРУК Дарія Євгенівнастарший лаборант
старший лаборантКРУК Любов Данилівнастарший лаборант
аспірантТЕРЛЕЦЬКА Оксана Василівнааспірант
аспірантШТОЙКО Регіна Ігорівнааспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Блажко Н. Б. Основи екології. Начально-методичний посібник (для студентів першого курсу географічного факультету). 3-є вид., доп. і перероб. // М. Назарук, Б. Сенчина, І. Койнова, І. Рожко, Н. Блажко, П. Теліш, Ю. Жук. – Львів: Малий видавничий центр географічного факультету, лабораторія тематичного картографування, 2018 – 98 с.

Блажко Наталія. Біогеографія: навч. – метод. посібник / Семен Кукурудза, Наталія Блажко, Богданна Сенчина. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка. 2018. – 91 с

Блажко Н. Б. Історичні аспекти та перспективи розвитку санаторію «Любінь Великий» / Н. Б. Блажко // Природні ресурси регіону: проблеми використання та охорони: матеріали міжнародного наукового семінару (Львів, 5-7 жовтня 2018 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 46-51.

Блажко Н. Б. Екологічні проблеми малих річок (на прикладі басейну річки Давидівки) / Н. Б. Блажко, С. І. Кукурудза // Природні ресурси регіону: проблеми використання та охорони: матеріали міжнародного наукового семінару (Львів,5-7 жовтня 2018р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 51-55

 

Гамкало З. Г.  Хімія геосфер. Практикум : навч.-метод. посіб. / З.Г. Гамкало. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. –276 с.

Кіптач Федір. Організація природоохоронної діяльності: навч.-метод. посібник / Федір Кіптач. – Львів : Малий видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 145 с.

Перхач О.Р. Використання та охорона водних ресурсів. Навчально-методичний посібник/ С.І.Кукурудза, О.Р.Перхач. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017.– 62 с.

Кіптач Федір. Екологічна паспортизація: навч.-метод. посібник / Федір Кіптач. – Львів : Малий видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2016. – 78 с.

Кукурудза Семен. Метризація природного довкілля: навч. посібник / Семен Кукурудза.– Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2015. –237 с.

Перхач О. Р. Екологія людини. Навчально-методичний посібник / О. Р. Перхач. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. — 42 с.

Блажко Н. Б. Методичні поради з курсу „Основи екології” / М. М. Назарук, П. С. Теліш, Н. Б. Блажко // Львів: Малий видавничий центр географічного факультету; Лабораторія тематичного картографування, 2012. – 48с.

Кукурудза Семен. Біогеографія: навч. метод. посібник / Семен Кукурудза, Наталія Блажко. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 102 с.

Перхач О. Р. Використання та охорона водних ресурсів. Навчально-методичний посібник / С. І. Кукурудза, О. Р. Перхач. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. — 92 с.

Койнова І.Б., Рожко І.М., Сенчина Б.В. Методичні вказівки для проходження комплексної практики з природоохоронної діяльності на Чорногірському географічному стаціонарі. – Львів, 2007. – 64 с.

Перхач О. Р. Населення області // Географія. Львівська область 8-9 клас: Навчально-методичний посібник. — Львів: Пролог, 1998. — С. 58-66.

Сенчина Б.В. Рослинний покрив // Чорногірський географічний стаціонар. Навчальний посібник. ( у співавт.) – Львів: Вид. центр ЛНУ ім.І.Франка, 2003. – С. 54–68.

«Побутові відходи – інший погляд» Екоосвітня весна на географічному

12.03.2019 | 16:53

З ініціативи доцента кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи Койнової І.Б. за підтримки ГЕО «Екопоступ», ЛКП «Чисте місто», в рамках проекту «Чисте місто» Екологічна ініціатива Львівщини буде проведено ряд еколого-освітних заходів на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка щодо поводження з побутовими відходами у м.Львові
 
15 березня, 15.05. – обговорення сучасного стану поводження з твердими побутовими відходами. Відкрита лекція доц. Койнової І.Б., географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, Дорошенка, 41, ауд. 26 (2 поверх).
 
22 березня...

Читати »

Екоосвітній тиждень на географічному факультеті.

20.12.2018 | 11:42

На завершення вивчення дисципліни на вибір «Екологічна культура»
доцент Койнова І.Б. запропонувала студентам 2 курсу розробити та провести різноманітні екологоосвітні заходи. Студенти з ентузіазмом відгукнулись і висунули багато цікавих ідей щодо підвищення екологічної культури населення, котрі не складно втілювати у повсякденне життя.
Студенти Гавор Юлія, Голубовський Андрій, Ковалик Оксана, Мицик Ольга, Гулій Анна провели екологічну акцію «Збережи ялинку» у львівській СЗШ № 31 з 8-Б класом. Вчителька Мельничук Г.Р. підтримала ідею і на уроці біології спільними зусиллями була виготовлення екоялинка з відходів...

Читати »

Екоялинка з використаного посуду

20.12.2018 | 10:29

Встановлення на географічному факультеті перед Різдвяно-новорічними святами екологічної ялинки стало вже традиційним.
Студенти четвертого курсу кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи виготовили ялинку з використаного посуду – одноразових ложок, які студенти збирали з початку навчального року. Поруч з ялинкою встановлений екосніговик, виготовлений з використаного паперу – старих студентських рефератів.
Акція акцентує увагу одразу на вирішенні двох екологічних проблем: заміна природних ялинок на креативні, створені власними руками та зменшення об’ємів побутових відходів. Маємо надію на поширення ідеї екоялинки і передаємо естафету...

Читати »

Еколого-виховний захід «Чисті узбережжя озера Пісочне – 2018».

17.10.2018 | 17:08

12-14 жовтня 2018 р. викладачами кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи доц. Рожком І.М., доц. Сенчиною Б.В., доц. Койновою І.Б., доц. Телішом П.С., інж. Демчишин Ю. організована навчально- пізнавальна поїздка та екологічна акція «Чисті узбережжя озера Пісочне – 2018». У ній прийняли участь студенти та викладачі географічного факультету, а також випускники та друзі кафедри.
Учасники відвідали музей «Козацькі могили» у Берестечку, замок Любарта у Луцьку та Шацький НПП.
13 жовтня відбулась екологічна акція «Чисті узбережжя озера Пісочне – 2018». На...

Читати »

Відкрита лекція на тему «Досвід поводження з муніципальними відходами у Чехії»

17.10.2018 | 13:31

О Г О Л О Ш Е Н Н Я !
У  четвер, 18 жовтня 2018 р. об 11.50  у 69 ауд.  на географічному факультеті (Дорошенка, 41) відбудеться відкрита лекція на тему
«Досвід поводження з муніципальними
відходами у Чехії».  Доповідає Клара Плескачова – університет Брно, Чеська Республіка.
 
Запрошуються усі бажаючі.

Читати »