Під керівництвом викладачів кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи тривають геоботанічний та екологічний розділи навчальної практики зі студентами 2 курсу спеціальністі 014 Середня освіта (географія)

20.07.2023 | 09:18

Під керівництвом викладачів кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи доцентів Богдани Сенчини, Оксани Перхач, Наталі Блажко, Павла Теліша тривають геоботанічний та екологічний розділи навчальної практики зі студентами 2 курсу спеціальності 014 Середня освіта (географія). Для проведення геоботанічного розділу було обрану територію РЛП «Знесіння», де студенти досліджували флористичне різноманіття, створили фотогербарій та описали сформовані фітоценози. Особливо цікавою була розповідь директора РЛП «Знесіння» Тараса Микітчака, за що йому велика вдячність. Під час екологічного розділу практики об’єктом дослідження було обрано територію Личаківського району міста Львова. Студенти досліджували основні стаціонарні джерела забруднення довкілля, забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту, а також стан зелених зон Личаківського району. Сподіваємось, що отримані практичні навички будуть використані студентами у їхніх власних наукових дослідженнях та професійній діяльності!