Перелік вибіркових дисциплін з циклу загальної (гуманітарної та соціально-економічної) підготовки відповідно до навчальних планів для студентів ІІ і ІІІ курсів (3, 4, 5, 6 семестри) на 2024-2025 навчальний рік (для денної форми навчання)

№ п/п Назва вибіркової дисципліни Прізвище викладача Кафедра
3 семестр
1 Урбаністика і сity-менеджмент: найважливіше про успішний розвиток міст Проф. Лозинський Р. М. Географії України
2 Global environmental challenges (Глобальні екологічні виклики) Д.г.н., доц. Круглов І. С. Геоекології і фізичної географії
3 Комп’ютерні технології в студентській науковій роботі Доц. Байрак Г. Р. Геоморфології і палеогеографії
4 Барна справа та мистецтво бариста Доц. Майкова С. В. Кафедра готельно-ресторанної справи та харчових технологій
5 Безпека ґрунту і сталий розвиток людства Проф. Кирильчук А. А. Ґрунтознавства і географії ґрунтів
6 Всесвіт кіно Доц. Мамчур О. І. Економічної і соціальної географії імені професора Олега Шаблія
7 Військова топографія Доц. Кравців С. С. Конструктивної географії і картографії
8 Життя в стилі ЕКО Доц. Койнова І. Б. Раціонального використання природних ресурсів і охорони природи
9 Воєнний туризм та історична реконструкція Доц. Каднічанський Д. А. Туризму
4 семестр
1 Молодіжна політика в територіальних громадах Доц. Зубик А. І. Географії України
2 Навчальні географо-екологічні маршрути Карпатського регіону Доц. Матвіїв В. П. Геоекології і фізичної географії
3 Глобальні катастрофи в історії Землі Доц. Дмитрук Р. Я., доц. Яцишин А. М. Геоморфології і палеогеографії
4 Інноваційні технології у готельному господарстві Доц. Удуд І. Р. Кафедра готельно-ресторанної справи та харчових технологій
5 Всесвітній фонд природи (WWF) в Україні та світі Проф. Ямелинець Т. С. Ґрунтознавства і географії ґрунтів
6 Віртуальні мандрівки Доц. Мамчур О. І. Економічної і соціальної географії імені професора Олега Шаблія
7 Національні парки України та світу Доц. Кричевська Д. А. Конструктивної географії і картографії
8 Соціальна екологія Доц. Перхач О. Р. Раціонального використання природних ресурсів і охорони природи
9 Туризм як суспільно-економічний феномен Доц. Романів П. В. Туризму
5 семестр
1 Проблеми історико-географічних досліджень України Проф. Дністрянський М. С. Географії України
2 Природні об’єкти світової спадщини ЮНЕСКО Доц. Костів Л. Я. Геоекології і фізичної географії
3 Таємниці пустель Проф. Дубіс Л. Ф. Геоморфології і палеогеографії
4 Крафтові міні-технології Доц. Маслійчук О. Б. Кафедра готельно-ресторанної справи та харчових технологій
5 Ринок землі та агробізнес Проф. Паньків З. П. Ґрунтознавства і географії ґрунтів
6 Унікальні міста світу Доц. Гудзеляк І. І. Економічної і соціальної географії імені професора Олега Шаблія
7 Управління якістю довкілля Доц. Курганевич Л.  П. Конструктивної географії і картографії
8 Таємниці Українських Карпат Д.ф., ас. Зюзін С. Ю. Раціонального використання природних ресурсів і охорони природи
9 Діяльність у сфері гостинності Доц. Безручко Л. С. Туризму
6 семестр
1 Мистецтво реклами К.г.н., асист. Смалійчук Г. В. Географії України
2 Глобальні зміни клімату: виклики і адаптація Доц. Смалійчук А. Д. Геоекології і фізичної географії
3 Визначні пам’ятки природи Землі Доц. Брусак В. П. Геоморфології і палеогеографії
4 Консалтинг у готельно-ресторанному бізнесі Доц. Петлін І. В. Кафедра готельно-ресторанної справи та харчових технологій
5 Цифрова фотографія Доц.Телегуз О. Г. Ґрунтознавства і географії ґрунтів
6 Кулінарна географія К.г.н., ас. Смалійчук Г. В. Економічної і соціальної географії імені професора Олега Шаблія
7 Історія і географія футболу Доц. Войтків П. С. Конструктивної географії і картографії
8 Альтернативна енергетика Доц. Теліш П. С. Раціонального використання природних ресурсів і охорони природи
9 Екосистемні послуги в туризмі К.г.н., асист. Жук Ю. І. Туризму