Туризм

Галузь знань: 24 Сфера обслуговування

Спеціальність: 242 Туризм

Всі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-професійної програми просимо надсилати  на адресу laborant-2011@ukr.net

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іміджелогія та PR в туризмі 32 32 2:2 Залік
Туризмологія 16 16 1:1 Іспит
Управління інноваційним розвитком туризму 16 16 1:1 Іспит
Управління персоналом 16 16 1:1 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Економіка туризму і готельно-ресторанного сервісу 32 32 2:2 Залік
Методологія та організація наукових досліджень 16 16 1:1 Залік
Міжнародний туризм 16 16 1:1 Іспит
Стратегічний маркетинг в туризмі 16 16 1:1 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Магістерський семінар 16 0:1 Залік