Міжнародне право (242 М)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Гринчак В. А.ГрТМ-12с, ГрТМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрТМ-12сГринчак В. А.
ГрТМ-11сГринчак В. А.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни “Міжнародне публічне право” є аналіз та вивчення принципів та норм, які регулюють відносини між державами, міжнародними організаціями та іншими суб’єктами міжнародного публічного права. Розширення участі України в міжнародних відносинах, насамперед внаслідок інтеграційних європейських та євро – атлантичних напрямків зумовлює необхідність засвоєння та впровадження в життя сучасних міжнародних стандартів через вдосконалення національних механізмів та створення сприятливих умов для імплементації.
Конкретизована мета: забезпечити системну і комплексну основу у вивченні суті і змісту міжнародно-правових явищ, визначення їх ролі і місця в системі сучасних міжнародних відносин.
Завдання

 • здійснення аналізу динаміки формування міжнародно-правових явищ, їхній розвиток та вдосконалення;
 • з’ясування особливостей розширення кола об’єктів та суб’єктів міжнародного права;
 • визначення та обґрунтування різноманітних міжнародно-правових режимів.

Після завершення цього курсу студент
знатиме: 

 • Етапи та особливості формування міжнародного публічного права.
 • Зміст і суть основних принципів міжнародного публічного права.
 • Правову природу та особливості об’єктів та суб’єктів міжнародного публічного права.
 • Види територій у міжнародному публічному праві та порядок визначення їх меж.
 • Особливості укладення міжнародних договорів за участю держав та міжнародних організацій.
 • Особливості здійснення зовнішньополітичної діяльності держави.
 • Особливості врегулювання міжнародних суперечностей.
 • Особливості міжнародно-правової відповідальності.
 • Засади та особливості співробітництва держав з окремих питань.

вмітиме:

 • Кваліфікувати та розмежовувати явища міжнародного публічного права.
 • Кваліфікувати та розмежовувати основні принципи міжнародного публічного права.
 • Кваліфікувати, розмежовувати та визначати дипломатичні та правові засоби врегулювання міжнародних суперечностей.
 • Розмежовувати та визначати дипломатичні імунітети та привілеї, дипломатичні ранги та класи
 • Визначати види і форми міжнародно-правової відповідальності.
 • Визначати стадії укладення міжнародних договорів.

Рекомендована література

Базова

 • Сироїд Т. Л. Міжнародне публічне право. Харків, Право, 2020, 648 с.
 • Мисик В. В. Міжнародне публічне право. У 2-х т. Т. 1. Основи теорії. Харків, Право, 2020. 416 с. Т. 2 . Основні галузі. Харків, Право, 2020. 624.
 • Буткевич В.Г.(ред.). Мицик В.В., Задорожний О.В. Міжнародне право:Основи теорії. К., Либідь, 2002. 606 с.
 • Буткевич В.Г.(ред.). Мицик В.В., Задорожний О.В. Міжнародне право: Основні галузі. К., Либідь, 2004. 816 с.
 • Василенко В.А. Основы теории международного права. Киев. Высшая школа. 1988. – 287с.
 • Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом. Пер. П.Маланчук. Харків, Консум, 2000. 592с.
 • Дмітрієв А. І. Муравйов В.І. Міжнародне публічне право. К.,2000.486 с.
 • Каламкарян Р.А. Философия международного права.- М.: Наука,2006.- 207 с.
 • Колосов Ю.М. и Э.С.Кривчикова Действующее международное право. В 3-х томах. Том 2, М.: Издательство Московского независимого института международного  права,1999.- 832 с.
 • Колосов Ю.М. и Э.С.Кривчикова Действующее международное право. В 3-х томах. Том 3.- М.: Издательство Московского независимого института международного права, 1999.- 832 с.