Силабуси за ОПП 2023 р. 242М Туристична діяльність

Нормативні навчальні дисципліни
Цикл загальної підготовки
  • Інформаційні технології в туристичній діяльності
  • Методологія та організація наукових досліджень
  • Англійська мова в туризмі та рекреації
Цикл професійної і практичної підготовки
  • Туризмологія і рекреалогія
  • Ринок рекреаційно-туристичних послуг
  • Актуальні проблеми туризму і рекреації
  • Екскурсологія
  • Виробнича практика
  • Виробнича (переддипломна) практика
  • Кваліфікаційна (магістерська) робота
Освітня програма “Туристична діяльність”
Вибіркові навчальні дисципліни