Прикладне ґрунтознавство та оцінка земель

Галузь знань: 10  Природничі науки

Спеціальність: 103 Науки про Землю

Освітня програма: Прикладне ґрунтознавство та оцінка земель

Сертифікат про акредитацію ОП Прикладне ґрунтознавство та оцінка земель

Програма онлайн візиту експертної групи

Навчальні плани

Освітньо-професійні програми

Школа генетичного ґрунтознавства та її досягнення

Кабінет ґрунтознавства
Лабораторія аналізу ґрунтів і природних вод
Школа генетичного ґрунтознавства

Нагороди

Витяги з протоколів Вченої ради географічного факультету щодо внесення змін до ОПП Прикладне ґрунтознавство та оцінка земель

Витяги з протоколів засідання кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів щодо внесення змін до ОПП Прикладне ґрунтознавство та оцінка земель

Витяги з протоколів засідання кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів щодо обговорення результатів зустрічей зі стейкхолдерами

Витяги з протоколу засідання кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів щодо захисту курсових робіт, ОПП Прикладне ґрунтознавство та оцінка земель

Онлайн зустрічі з фахівцями-практиками

Навчально-методичні матеріали

Звіти за результатами опитування щодо якості ОП Прикладне ґрунтознавство та оцінка ґрунтів

Пропозиції та конструктивні зауваження, рекомендації  по проєктах навчального плану та освітньо-професійної програми приймаються гарантом ОПП Прикладне ґрунтознавство та оцінка земель проф. Андрієм Кирильчуком на електронну адресу  andriy.kyrylchuk@lnu.edu.ua

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Лабораторні методи дослідження довкілля (103-1) 32 16 2:1 Залік
Методологія та організація наукових досліджень (103-1) 16 16 1:1 Залік
Морфолітологічний аналіз геоморфосистем (103-1) 32 16 2:1 Залік
Прикладне ґрунтознавство (103-1) 16 16 1:1 Іспит
Просторовий аналіз ландшафту (103-1) 32 16 2:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Геоекологічний моніторинг (103-1) 32 16 2:1 Залік
Моніторинг небезпечних геоморфологічних процесів (103-1) 32 16 2:1 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми ґрунтознавства 16 16 1:1 Іспит
Виробнича практика 0:0 Немає
Геоінформаційні методи в ґрунтознавстві та оцінці земель 32 32 2:2 Залік
Екологічна геоморфологія: адаптація до глобальних змін (103-М) 16 16 1:1 Іспит
Наукова та ділова комунікація (англ. мовою) Scholarly and Business Communication 16 16 1:1 Залік
Оцінка ґрунтів і земель 16 16 1:1 Залік
Продовольча безпека України (103 М) 16 16 1:1 Залік
Управління безпекою ґрунтів 32 32 2:2 Іспит

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (переддипломна) практика (103-1) 0:0 Немає
Інформаційне ґрунтознавство 16 16 1:1 Іспит
Магістерський семінар 32 8 2:0,5 Залік
Міжнародна система класифікації ґрунтів 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Метризація і сертифікація сільськогосподарської продукції 16 8 1:0,5 Залік
Природно-ресурсна безпека України (103 М) 16 8 1:0,5 Залік