Готельно-ресторанна справа

Галузь знань: 24 Сфера обслуговування
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа

Програма візиту експертної групи у віддаленому (дистанційному) режимі для проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» за другим (магістерським) рівнем вищої освітизі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» у Львівському національному університеті імені Івана Франка у період з 09.10.2023 р. по 11.10.2023 р.

Сертифікат про акредитацію ОП Готельно-ресторанна справа

Навчальні плани

Денне навчання

Заочне навчання

Освітньо-професійні програми

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Сертифікати

Викладачів

Студентів

Зауваження та пропозиції щодо наповнення освітньо-професійної програми “Готельно-ресторанна справа” надсилати гаранту доц. Кушнірук Галині Володимирівні halyna.kushniruk@lnu.edu.ua

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
HR-менеджмент у готельно-ресторанному бізнесі (англ. мовою) (241м) 32 16 2:1 Іспит
Бренд-менеджмент у готельному і ресторанному бізнесі (241м) 32 16 2:1 Залік
Курсова робота (241м) 0:0 Диф. залік
Методологія і організація наукових досліджень (241м) 16 16 1:1 Залік
Стратегічний менеджмент (241м) 32 16 2:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Інвестування у готельному і ресторанному бізнесі (241м) 16 16 1:1 Залік
Ринок готельних і ресторанних послуг в Україні (241м) 16 16 1:1 Залік
Харчові технології у закладах готельно-ресторанного господарства (241м) 32 16 2:1 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Інноваційні технології у готельно-ресторанному бізнесі (241м) 32 16 2:1 Іспит
Практика: виробнича (241м) 0:0 Диф. залік
Стратегічний маркетинг у готельно-ресторанному бізнесі (241м) 16 16 1:1 Залік
Сучасні концепції у сфері гостинності (241м) 32 16 2:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Міське планування і розвиток готельно-ресторанної сфери (241м) 16 16 1:1 Залік
Сучасні технології харчового виробництва (241м) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Актуальні проблеми у готельному і ресторанному господарстві (241м) 32 16 2:1 Залік
Іміджелогія та PR в готельному і ресторанному бізнесі (241м) 32 16 2:1 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Кваліфікаційна (магістерська) робота (241м) 0:0 Захист в ЕК
Практика: виробнича (переддипломна) (241м) 0:0 Диф. залік