Географія

Галузь знань: 10  Природничі науки

Спеціальність: 106 Географія

Освітньо-професійні програма: Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток

Освітньо-професійна програма

1-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
0:0Немає
Вища математика0:0Немає
Іноземна мова640:4Залік
Історія України0:0Немає
Основи суспільної географії0:0Немає
Українська мова 0:0Немає
Фізика0:0Залік
Хімія сфер Землі0:0Немає