Міжнародний туризм

Галузь знань: 24 Сфера обслуговування

Спеціальність: 242 Туризм

Освітня програма: Міжнародний  туризм

Оголошення

Розклад роботи експертної групи

Відомості про самооцінювання освітньої програми

 

5 жовтня 2020 р. о 17:00 год. відбудеться відкрита онлайн зустріч з експертною групою щодо акредитації спеціальності “Туризм”, освітній рівень  − магістр. ОПП «Міжнародний туризм».

Підключитися до конференції Zoom  https://us02web.zoom.us/j/86 363287026

Запрошуються всі бажаючі.

Всі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-професійної програми просимо надсилати  на адресу laborant-2011@ukr.net

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Міжнародне право 16 16 1:1 Іспит
Моніторинг світового ринку туристичних послуг 16 16 1:1 Іспит
Ринок туристичних послуг 32 32 2:2 Іспит
Туризмологія 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Діловий етикет в туризмі 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Концепції інноваційного розвитку туризму 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Концепції розвитку культурно-пізнавального туризму 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Кризовий менеджмент в туризмі 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 5:Стратегічний менеджмент 16 16 1:1 Залік
Управління персоналом 16 16 1:1 Залік
Безпека туризму 16 16 1:1 Іспит

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми туризму і сфери послуг 32 32 2:2 Іспит
Виробнича практика (зі спеціалізації) 180 0:11,3 Диф. залік
Економіка міжнародного туризму 32 32 2:2 Залік
Інноваційні моделі туристичного обслуговування іноземних туристів 16 16 1:1 Іспит
Магістерська робота 0:0 Немає
Методологія та організація наукових досліджень 16 16 1:1 Іспит
Міжнародний туризм 16 16 1:1 Іспит
Управління якістю туристичних послуг 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Логістика в туризмі 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Маркетинг подій та конференцій 16 16 1:1 Залік
Планування діяльністі туристичних установ 16 16 1:1 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (переддипломна) практика 180 0:11,3 Немає
Екскурсологія 16 16 1:1 Іспит
Магістерська робота 0:0 Немає
Магістерський семінар 16 0:1 Немає
Оптимізація туристичної сфери України 16 16 1:1 Залік
Туризм в ЄС (англ. мовою) 16 16 1:1 Залік
Управління проектами в туризмі 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Організація івентивного та конвенційного туризму 8 8 0,5:0,5 Залік
Туристична політика 8 8 0,5:0,5 Залік
Дисципліна на вибір 2:Державне та регіональне управління в туризмі 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Методи дослідження в туризмі 16 16 1:1 Залік
Туристична статистика 16 16 1:1 Залік