Силабуси ДВВС географічного факультету

Магістри. 2024/2025 н.р.
Силабуси ДВВС географічного факультету. 

Інформація про дисципліну:
Тип дисципліни: дисципліна вільного вибору студента циклу загальної підготовки
3 кредити;
90 годин всього;
16 годин лекцій;
16 годин практично-семінарських занять;
58 годин самостійної роботи;
Залік.

Перелік дисциплін вільного вибору з циклу професійної і практичної підготовки з пропозицій факультету в рамках відповідних освітніх програм для ОР “Магістр”
2 семестр, 2024-2025 навчальний рік
(для денної форми навчання)

п/п Назва  дисципліни вільного вибору з циклу професійної і практичної підготовки з пропозицій факультету в рамках відповідних освітніх програм Посада, прізвище викладача Шифр і найменування спеціальності Освітня програма на ОР “Магістр”

2 семестр (3 кредити, 16 лек, 16 пр, 58 год самостійної роботи, залік)

1 Етнічна географія світу Доц.Гудзеляк І.І. 014.07 Середня освіта (Географія) Середня освіта (Географія)
2 Ґрунтові ресурси України: збалансоване використання та повоєнне відновлення Проф. Кирильчук А.А. 103 Науки про Землю Прикладне ґрунтознавство та оцінка земель

 

3 Віртуально про глобальні катастрофи Землі Доц.Томенюк О. М.

Проф. Богуцький А.Б.

Глобальні зміни геоморфосистем і геозагрози
4 Global environmental challenges (Глобальні екологічні виклики) (англ мова) Д.г.н., доц. Круглов І.С. Геоекологічний менеджмент
5 Екологічні спекти використання відновних енергоресурсів Доц. Теліш П.С. 106 Географія Географія
6 Сучасна урбаністика: кращі практики розвитку міст Проф.Лозинський Р.М. Урбаністика, міське планування і сталий просторовий розвиток
7 Екологія здорового життя Доц.Михнович А. В. 101 Екологія Прикладна екологія
8 Мистецтво сомельє Доц.Маслійчук О.Б. 181 Харчові технології Харчові технології
9 Екологічна безпека та енергоощадність під час війни Доц.Пилипович О. В. 183 Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища
10 Концепція здорового життя в індустрії гостинності Доц.Кушнірук Г.В. 241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа
11 Туристичні магніти України Доц.Паньків Н.М. 242 Туризм і рекреація Туристична діяльність
12 Діловий протокол в міжнародному туризмі Проф.Мальська М.П. Міжнародний туризм