Географія

Галузь знань: 10  Природничі науки

Спеціальність: 106 Географія

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Геоурбаністика 16 16 1:1 Іспит
Екологічна паспортизація 16 16 1:1 Залік
Кадастр природних ресурсів 16 16 1:1 Залік
Концептуальні засади філософії довкілля і природокористування 32 16 2:1 Іспит
Планування землекористування 16 16 1:1 Залік
Управління природоохоронною діяльністю 16 16 1:1 Іспит
Урбоекологія 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Географічні основи природоохоронної справи
Геоекологія
16 16 1:1 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Використання геоінформаційних технологій в просторовому плануванні 10 6 0,6:0,4 Залік
Використання ГІС в просторовому плануванні 32 16 2:1 Іспит
Геоекологічне проектування 32 16 2:1 Іспит
Землелогія 32 16 2:1 Іспит
Методологія і організація наукових досліджень 32 16 2:1 Іспит
Основи просторового планування 16 16 1:1 Іспит
Планування землекористування 16 16 1:1 Залік
Просторове планування міст і міських агломерацій 16 16 1:1 Іспит
Урбосередовище та ґрунти міст 16 16 1:1 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
24 8 1,5:0,5 Іспит
Екологічний аудит 24 8 1,5:0,5 Іспит
Магістерський семінар 24 0:1,5 Залік
Магістерський семінар 24 0:1,5 Немає