Географія

Галузь знань: 10  Природничі науки

Спеціальність: 106 Географія

Навчальні плани

Освітньо-професійні програми

Звіт за результатами опитування щодо якості освітньо-професійної програми Географія

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Екологічна паспортизація (106 М) 16 16 1:1 Залік
Інновації і тренди міського розвитку (106 М) 0:0 Немає
Концептуальні засади філософії довкілля і природокористування (106 М) 32 16 2:1 Іспит
Норми академічного спілкування (106 М) 0:0 Немає
Теорія і методологія географічної науки (106) 16 16 1:1 Іспит
Урбаністика і просторове планування (106 М) 0:0 Немає
Екологічні технології (106 М) 16 16 1:1 Іспит

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Адаптація до змін клімату (106 М) 16 16 1:1 Залік
Військова географія (106 М) 0:0 Немає
Географічні концепції природоохоронної справи (106 М) 0:0 Немає
Екологічні аспекти використання відновних ресурсів (106 М) 32 32 2:2 Іспит
Морфологічний аналіз рельєфу для потреб природокористування (106 М) 0:0 Немає
Педагогіка і психологія вищої школи (106 М) 16 16 1:1 Залік
Топоніміка (106 М) 0:0 Немає

3-й семестр