Силабуси за ОПП 2022 р. Магістри 106. Географія

Нормативні навчальні дисципліни
Цикл загальної підготовки
Цикл професійної і практичної підготовки
 • Географічні концепції природоохоронної справи
 • Військова географія
 • Топоніміка
 • Адаптація до змін клімату
 • Сучасна географія в країнах світу
 • Морфологічний аналіз рельєфу для потреб природокористування
 • Радіаційна географія
 • Сталий розвиток ландшафтів Українських Карпат
 • Практика: виробнича
 • Практика: виробнича (переддипломна)
 • Курсова робота
 • Кваліфікаційна (магістерська) робота
Вибіркові навчальні дисципліни
 • Управління природоохоронною діяльністю
 • Урбаністика
 • Оцінка впливу на довкілля
 • Просторове планування
 • Екологічні технології
 • Міське планування
 • Екологічна паспортизація і екологічний аудит
 • Прикордонне, транснаціональне, регіональне співробітництво
 • Ревіталізація природних систем
 • Геоінформаційні системи в просторовому плануванні
 • Урбоекологія
 • Сучасні концепції світової географії людини
 • Екологічні загрози в національній безпеці України
 • Просторове планування сільських і гірських територій