Урбаністика, міське планування і сталий просторовий розвиток

Галузь знань: 10  Природничі науки

Спеціальність: 106 Географія
Освітньо-професійна програма:  Урбаністика, міське планування і сталий просторовий розвиток

Навчальні плани

Освітньо-професійна програма

Умови вступу

Умови вступу: єдиний вступний іспит (ЄВІ) з англійської мови + фахове випробування + мотиваційний лист.

 Особливості освітньої програми.

“Урбаністика, міське планування і сталий просторовий розвиток” –  це нова освітня програма, створена у відповідь на виклики сучасного українського суспільства. Урбаністичні студії в останні роки є одними з найпопулярніших в Україні. Про це свідчать численні урбаністичні форуми й конференції, а також поява в університетах профільних освітніх програм. Особливо важливими ці програми є в контексті повоєнної відбудови України.

Пропонована освітня програма “Урбаністика, міське планування і сталий просторовий розвиток” розвиває успішно запроваджену бакалаврську програму “Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток” (https://geography.lnu.edu.ua/admission/specializations/106-urban-studies), набір на яку відбувається вже третій рік. Однак вона розрахована не лише на географів. Серед тих, хто вже здобув ступінь бакалавра, ця програма розрахована також і на фахівців з географії, історії, політології, соціології, екології, туризму, економічних наук й управління тощо.

Перспективи працевлаштування

Департаменти, управління й відділи з питань урбаністики в органах місцевого самоврядування, а також в структурах державної влади. Міжнародні, національні, регіональні організації й структури, пов’язані з урбаністикою і міським плануванням. Науково-дослідні та проектно-пошукові установи, що вивчають міста й урбанізовані території. Приватні компанії, що працюють в галузі урбаністики і просторового планування, займаються питаннями менеджменту міського і регіонального розвитку, територіального маркетингу і брендингу, землекористування, туризму, ринку нерухомості й ін.

Переваги спеціальності й навчальні дисципліни

Опановуючи освітню програму “Урбаністика, міське планування і сталий просторовий розвиток” ви будете комплексно вивчати міста та приміські території, отримаєте уявлення про місто як цілісну соціо-природну систему, а також взнаєте найважливіше про сучасні міські простори, особливості їх створення і функціонування.

У вас будуть важливі й цікаві предмети циклу професійної підготовки: “Міська інфраструктура: планування і дизайн”, “Міський транспорт і  стала мобільність”, “Стійкість і безпека міського середовища”, “Географія ринку нерухомості й  девелопмент територій”, “Міська політика і управління урбанізованими територіями”, “Сталий розвиток регіонів, міст і громад в Україні”.

Серед вибіркових компонентів у вас буде можливість прослухати такі навчальні дисципліни: “Інновації й тренди міського розвитку”, “Відбудова міст і реновація міських просторів”, “Міські агломерації й приміські зони”, “Гендерні студії в урбаністиці й міському плануванні”, “Урбоекологія”, “Соціокультурні проблеми розвитку міст” й ін.

Освітньою програмою передбачено, що її випускники зможуть працювати викладачами закладів вищої освіти, тому вона включає вивчення предметів “Педагогіка і психологія вищої школи” і “Норми академічного спілкування” (англійською  мовою). Для успішного написання магістерської роботи введено навчальні дисципліни “Теорія і методологія географічної науки” й “Магістерський семінар”.

Кращі випускники магістратури отримають можливість продовжити навчання як здобувачі наукового ступеня доктора філософії

Контактні дані

Кафедра географії України

м. Львів, вулиця Дорошенка, 41, каб. 52. Тел.: (032) 239-47-69, моб. (093) 037-06-24. E-mail: roman.lozynskyy@lnu.edu.ua

Географічний факультет: вул. Дорошенка 41, м. Львів, 79000, Україна. Тел.: (032) 239-43-93.

Інтернет-сторінка https://geography.lnu.edu.ua

E-mail: geography.faculty@lnu.edu.ua

Приймальна комісія університету: вул. Січових Cтрільців, 14, м. Львів, 79000, каб. 112, 113. Тел.: (032) 255-39-65, 239-43-30, моб. (096) 600-77-31.

E-mail: pkunivlv@lnu.edu.ua

Зауваження та пропозиції щодо наповнення освітньо-професійної програми надсилати гаранту  проф. Лозинському Роману Мар’яновичу Roman.Lozynskyy@lnu.edu.ua 

1-й семестр

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Географічні концепції природоохоронної справи (106 М) 0:0 Немає
Географія ринку нерухомості й девелопмент територій (106 М У) 0:0 Немає
Екологічні аспекти використання відновних ресурсів (106 М) 32 32 2:2 Іспит
Міська інфраструктура планування і дизайн (106 М У) 0:0 Немає
Міська політика й управління урбанізованими територіями (106 М У) 0:0 Немає
Педагогіка і психологія вищої школи (106 М) 16 16 1:1 Залік
Сталий розвиток регіонів, міст і громад в Україні (106 М У) 0:0 Немає