Геоекологічний менеджмент

Галузь знань: 10  Природничі науки

Спеціальність: 103 Науки про Землю

Освітня програма: Геоекологічний менеджмент

Освітньо-професійна програма

Навчальні плани