Технології захисту навколишнього середовища

Галузь знань:

Спеціальність: 183 Технології захисту навколишнього середовища

Освітньо-професійна  програма для спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Геоінформаційне моделювання та технології 16 1:0 Іспит
Екологічні технології в промисловості та транспорті 32 16 2:1 Іспит
Енергозберігаючі технології 16 16 1:1 Залік
Методологія та організація наукових досліджень 16 16 1:1 Залік
Планування природоохоронних територій та екомереж 32 16 2:1 Іспит
Система екологічного менеджменту та аудиту 16 16 1:1 Іспит
Стратегії захисту довкілля 16 16 1:1 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Новітні технології захисту довкілля 32 16 2:1 Залік
ГІС у прогнозуванні та управлінні надзвичайними ситуаціями 32 16 2:1 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Землевпорядне та лісовпорядне планування 12 12 0,8:0,8 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Екологічна інфрастуктура міст 12 12 0,8:0,8 Залік
Технології поліпшення якості вод 12 12 0,8:0,8 Залік
Технології захисту та відновлення ґрунтів 16 12 1:0,8 Залік