Силабуси за ОПП 2022 р. Магістри. 183 Технології захисту навколишнього середовища

Нормативні навчальні дисципліни

Цикл загальної підготовки

Цикл професійної і практичної підготовки

Вибіркові навчальні дисципліни