Екологія (прикладна екологія)

Галузь знань: 10  Природничі науки

Спеціальність: 101 Екологія(прикладна екологія)

1-й семестр

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Екологічний менеджмент і аудит 16 16 1:1 Іспит
Збалансоване природокористування 16 16 1:1 Залік
Курсова робота 0:0 Курсова робота
Курсова робота 0:0 Курсова робота
Міжнародне співробітництво в галузі охорони довкілля 16 16 1:1 Іспит
Просторовий аналіз геоданих 32 16 2:1 Залік
Технології очищення скидів та викидів 32 16 2:1 Іспит
Управління якістю водних ресурсів 32 16 2:1 Іспит
Система інформування громадськості щодо екологічних ситуацій 32 16 2:1 Залік