Екологія (прикладна екологія)

Галузь знань: 10  Природничі науки

Спеціальність: 101 Екологія

Освітньо-професійна програма: Прикладна екологія

Відповідність компетентностей, що відображені в ОПП «Прикладна екологія» Професійному стандарту «Еколог»

Освітньо-професійні програми

Навчальні плани

Угоди про співпрацю

Звіт за результатами опитування щодо якості освітньо-професійної програми Прикладна екологія географічного факультету

Репозитарій кваліфікаційних робіт

2024
Теми магістерських робіт, 2024

2023
Теми магістерських робіт, 2023

2022
Теми магістерських робіт, 2022

2021 
pdf  Андрусейко Володимир
pdf  Вишотравка Марія
pdf  Волос Юрій
pdf  Хрол Лілія
pdf  Чаварга Надія
pdf  Мельник Роксолана

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Геоінформаційні системи в екології (101 М) 32 16 2:1 Іспит
ГІС у міському та регіональному плануванні (101 М) 32 32 2:2 Іспит
Заповідна геосозологія (101 М) 32 16 2:1 Іспит
Іноземна мова (англійська, рівень С1) за професійним спрямуванням 32 0:2 Залік
Методологія та організація наукових досліджень (101 М) 16 16 1:1 Залік
Метрологія та нормування якості довкілля (101 М) 32 16 2:1 Іспит
Стратегії сталого розвитку (101 М) 16 16 1:1 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича практика 0:0 Диф. залік
Екологічний менеджмент і аудит (101М) 16 16 1:1 Іспит
Екологічні аспекти використання відновних ресурсів (101 М) 0:0 Немає
Еколого-експертна оцінка впливу на довкілля (101 М) 16 16 1:1 Іспит
Магістерський семінар (101М) 32 0:2 Залік
Управління водними ресурсами (101 М) 32 16 2:1 Іспит
Стратегії міжнародної екологічної безпеки (101 М) 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Новітні технології захисту довкілля 32 32 2:2 Залік
Охорона біологічного та ландшафтного різноманіття 32 32 2:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (переддипломна) практика (101 М) 0:0 Диф. залік
Кваліфікаційна робота (101 М) 270 0:16,9 Захист в ЕК
Дисципліна на вибір 1:Збалансоване природокористування (101 М) 16 16 1:1 Залік
Управління екологічними проектами та ініціативами (101 М) 16 16 1:1 Залік
ГІС в природоохоронній справі (101 М) 16 16 1:1 Залік
Ландшафтне планування (101 М) 24 16 1,5:1 Залік