Географія

Галузь знань: 10  Природничі науки

Спеціальність: 106 Географія

Освітньо-професійна програма: Економічна і соціальна географія

Освітньо-професійні програми

Навчальні плани

Силабуси

Карта курсів

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вища математика (106 Б) 32 16 2:1 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Історія України (106) 16 16 1:1 Іспит
Організація і методика соціально-економіко-географічних досліджень (106 Б) 16 16 1:1 Немає
Основи суспільної географії (106 Б) 48 32 3:2 Іспит
Основи фізичної географії (106 Б) 48 32 3:2 Іспит
Українська мова (за проф спрямуванням) 32 16 2:1 Залік
Фізика 16 16 1:1 Залік
Хімія сфер Землі (106 Б) 16 16 1:1 Залік

2-й семестр

3-й семестр

4-й семестр