Харчові технології

Галузь знань: 18 Виробництво та технології

Спеціальність: 181 Харчові технології

Освітньо-професійна програма