Пилипович Ольга Василівна

Посада: доцент кафедри конструктивної географії і картографії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-49

Електронна пошта: Olha.Pylypovych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • геоморфологія
  • геоекологія
  • краєзнавство

Курси

Публікації

Вибрані публікації:

Пилипович О., Ковальчук І. Геоекологія  Річково-Басейнової системи верхнього Дністра:монографія/Львів-Київ ЛНУ імені Івана Франка 2017

Вислобоки: путівник / Ольга Пилипович. – Львів: ЛНУ, 2013. – 68 с. + 1,16 вкл.

Olha Pylypovych. Extreme Exogenous Processes in Ukrainian Carpathians. [Ivan Kovalchuk, Andrij Mykhnovych, and Georgiy Rud’ko]. / Book chpter in: Geomorphological impact of extreme weather: Case studies from central and eastern Europe. Loczy Denes. Series: Springer Geography, 2013, Part 1, Pages 53 – 67. DOI 10.1007/978-94-007-6301-2. – ISI

Olha Pylypovych. Recent Landform Evolution in the Ukrainian Carpathians. [Ivan Kovalchuk, Yaroslav Kravchuk, Andriy Mykhnovych] Book chapter in: Recent Landform Evolution The Carpatho-Balkan-Dinaric Region. Lóczy, Dénes; Stankoviansky, Miloš; Kotarba, Adam (Eds.) Series: Springer Geography, 2012, Part 2, Pages 177-204. DOI: 10.1007/978-94-007-2448-8_8 -ISI

Пилипович О.В. Організація прикордонного екологічного контролю: навч.-метод. посібник /Ольга Пилипович; ЛНУ ім..І.Франка. – Львів: СПОЛОМ, 2012. – 208 с.

Пилипович О. Концепція еколого-геоморфологічного моніторингу басейнових систем // Вісн. Львів. у-ту. Серія геогр., Випуск 38. – Львів, 2010. с. 302-310.

Пилипович О. Кількісна оцінка механічної денудації в карпатській частині басейну Дністра: природна та антропогенна складова [Ковальчук І., Венгринович О.] /Фізична географія та геоморфологія. — К.: ВГЛ «Обрії», 2010. – Вип. 1/58., с. 78-87.

Пилипович О. Геоекологічне моделювання стану пам’яток природи та історії [монографія] / [Ю.Андрійчук, А. Бокотей, О.Вовк та ін..] / за заг. ред.. І.П. Ковальчука, ЄА. Іванова. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 214 с.

O.Pylypowycz. Zmiany intesywności denudacji w Beskidach Skoliwskich (Karpaty Ukraińskie) [I.Kowalczuk, , A. Mychnowycz] // Międzynarodowe sympozjum: Antropopresja w górach i na przedpolu. Zapis zmian w formach terenu i osadach (Głuchołazy, 24-27 czerwca 2008). – s. 36-45.

O. Pylypovych Momitoring research of the water quality in the Upper Dnister river systems /Integrted land and water resources management: Towards Sustainable rural development, Frankfurt (Oder), Slubice, 2005. // CD

Пилипович О. Методика вивчення стоку завислих наносів для аналізу інтенсивності ерозійно-акумулятивних процесів басейну // Вісн. Львів. у-ту. Серія геогр., 2000.- Вип. 27.- с. 46-52.

О. Пилипович Геоекологія річково-басейнової системи верхнього Дністра: Монографія / О. В. Пилипович, І. П. Ковальчук; за науковою редакцією І. П. Ковальчука. – Львів- Київ: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 284 с.

Пилипович О., Демко С. Метеорологічні уявлення бойків. / Зелені Карпати. – Ужгород, 2017. – Вип. 1- 4, с. 138-142.

MykhnovychA., PylypovychO. RiverbeddeformationintheupperDnistercatchmentundergravel-pitsexploitation // проблеми геоморфології і палеогеографії українських карпат і прилеглих територій: Збірник наукових праць (до 80-річчя від дня народження професора Ярослава кравчука). – Львів: ЛНУ імені івана франка, 201. – с. 112-123.

Strużyński, O. Pylypovych, J. Florek, A. MyhnovychDisturbanceoffluvialprocessesinthelowerrunofYablunkariver // 18th InternationalConferenceontransportandsedimentationofsolidparticles(11-15 September 2017,Prague, CzechRepublic)Prague, 2017. –s. 343 – 349.

Пилипович О., Михнович А. Сучасні процеси рельєфоутворенняубасейні річки Орява // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. Вип. 1 (6). – с. 194-206 с.

Біографія

Народилася 5 вересня 1976 року у м. Львові. У 1993 р. закінчила СЗШ № 93 м. Львова. У цьому ж році стала студенткою першого курсу географічного факультету ЛДУ імені Івана Франка. У 1998 р. закінчила навчання на кафедрі геоморфології, отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Географія» та отримала кваліфікацію “Географ, викладач”. У тому ж році вступила до аспірантури при кафедрі геоморфології. Тема дисертації “Еколого-геоморфологічний моніторинг басейнових систем верхнього Дністра” (науковий керівник – проф. І. П. Ковальчук). З 2009 р. – доцент кафедри конструктивної географії і картографії.

Проекти

Учасник міжнародного німецько-українського дослідницького проекту “Трансформаційні процеси в регіоні річки Дністер” (1997 – 2005), що виконувався під егідою ЮНЕСКО. У 2007 році була учасником польсько-українського проекту “Впровадження вибраних елементів планування водного господарства відповідно до Рамкової Водної Директиви на основі досвіду з водозбірного басейну Верхньої Вісли”. Стажувалася у науково дослідних установах Німеччини та Польщі (Інститут водного господарства ZALF м. Мюнчеберг, Німеччина, 2004 р.; Регіональний заклад водного господарства м. Краків, Польща, 2008 р.).

Нагороди

Отримала нагороди:

  • Львівської обласної державної адміністрації Головного управління освіти і науки “За вагомий внесок у розвиток української національної освіти та науки” (2011 р.);
  • Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області “За активну участь в організації науково-практичної конференції” (2012 р.).
  • ректора “За багаторічну сумлінну працю та вагому здобутки у науково-педагогічній діяльності” (2013 р.);

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!