Андрейчук Юрій Михайлович

Посада: доцент кафедри конструктивної географії і картографії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-49

Електронна пошта: Yuriy.Andreychuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • моделювання із використанням ГІС-технологій,
  • дистанційне зондування Землі,
  • створення баз даних екологічної інформації.

Курси

Публікації

Монографії та посібники

Андрейчук Ю. М. Річкова мережа. / Андрейчук Ю. М., Крута Н. С., Пилипович О. В. / Львівська область: природні умови та ресурси: монографія / за заг. ред. д-ра геогр. наук, проф. М. М. Назарука. –Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. — 592 с.

Андрейчук Ю. М. Кількісна оцінка механічної денудації в подільській частині басейну Дністра (на прикладі р. Коропець) / Ковальчук І. П., Пилипович О. В., Андрейчук Ю. М. // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірник наукових праць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. Вип. 1 (08). – С. 57-68.

Андрейчук Ю. М. ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Андрейчук Т. С. Ямелинець. – Львів : “Простір-М”. 2015. – 284 с.

Лозинський В. В., Андрейчук Ю.М. Картографо-топографічний словник-довідник [Текст] : навч. посіб. / В. В. Лозинський, Ю. М. Андрейчук ; за науковою редакцією професора І. П. Ковальчука. — Київ ; Львів : НУБІП Україна ; ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. — 256 с.

Геоекологічне моделювання стану пам’яток природи та історії =Geoecologic modelling of the condition of nature and historic monuments :[монографія] / [Ю. Андрейчук, А. Бокотей, О. Вовк та ін.] / [за заг. ред. І. П. Ковальчука,Є. А. Іванова]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,2010. – 214 с.

Статті та матеріали конференцій

Андрейчук Ю.М.  Оцінка якості поверхневих вод транскордонної річки В’яр/Пилипович О., Рутар А., Петровська М., Андрейчук Ю. /Періодичний науковий збірник №1 (52) Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. КНУ ім. Т. Шевченка: Київ,2019. С.75-88.

Андрейчук Ю. М. Організація рекреаційного природокористування на полонинах масиву Чивчин Українських Карпат / С. Ю. Зюзін, Ю. М. Андрейчук, І. М. Рожко, В. П. Матвіїв // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Географічні науки. – Херсон, 2018. – Вип. 8. – С. 244-250.

Андрейчук Ю. М. Сучасні морфодинамічні процеси в межах комплексної пам’ятки природи “Стільська” / Ковальчук І. П., Іванов Є. А., Андрейчук Ю. М., Волошин П. К., Гнатюк Р. М. // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – К.: НУБіП України, 2017. – Вип. 4. – С. 59-70.

Андрейчук Ю. М. Дослідження полонин Мармароського масиву Українських Карпат засобами ГІС/ДЗЗ / Андрейчук Ю. М., Рожко І. М., Зюзін С. Ю. // Фізична географія та геоморфологія. – К.: Вид-во КНУ імені Тараса Шевченка, 2017. – Вип. 3(87). – С. 134-140.

Андрейчук Ю.М. Стан річково-басейнової системи Бистриці (басейн Дністра, івано-Франківська область) та його відображення у створюваному геоекологічному атласі / Ковальчук А.І., Андрейчук Ю.М., Ковальчук І.П., Микитчин О.І. / Картографія та вища школа : сучасний стан і стратегія розвитку : матеріали IV Міжнародної конференції, присвяченої 180-річчю кафедри геодезії та картографії (Київ, 27-28 вересня 2018 р) /гол. ред. колегії Я. Б. Олійник. – К.: Альфа-ПІК, 2018. – С. 52-55

Андрейчук Ю. М. Ландшафтно-екологічні основи рекультивації породного терикону шахти «Візейська / Іванов Є. А., Андрейчук Ю. М., Книш І. Б. // Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування : Матеріали П’ятої міжнародної науково-практичної конференції: у 2 т. (8 – 12 жовтня 2018 р., м. Трускавець). Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ). – К.: ДКЗ, 2018. – Т. 2. – С. 68-74.

Андрейчук Ю. М. Природний комплекс долини р. Кам’янки – як навчальний та геотуристичний полігон / Андрейчук Ю.М., Волошин П. К., Книш І. Б., Кремінь Н. Ю., Пилипович О. В. // Геотуризм: практика і досвід: матеріали ІІІ-ої міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: НВФ «Карти і атласи», 2018. С. 61-64.Andreychuk 2018

Андрейчук Ю. М. Просторова інтерпретація температурних показників методами ГІС, на прикладі Львівської області / Андрейчук Ю. М., Зяблікова І. Г., Шубер П. М. // Природні ресурси регіону: проблеми використання, ревіталізації та охорони: Матеріали III-ого міжнародного наукового семінару. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 18-21.

Андрейчук Ю. М. Екологічні дослідження Українських Карпат і Передкарпаття під час навчальних природничих практик / Книш І. Б., Андрейчук Ю. М. // Природні ресурси регіону: проблеми використання, ревіталізації та охорони: Матеріали III-ого міжнародного наукового семінару. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 171-175.

Андрейчук Ю. М. Геотуристичні та навчальні перспективи Сколівських Бескидів на прикладі басейну р. Кам’янка / Андрейчук Ю. М., Книш І. Б., Кремінь Н. Ю. // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: Матеріали XІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2018. – С. 16-21 с.

Войчун Н. І. Геоекологічні аспекти видобування бурштину в межах Рівненської області / Н. І. Войчун, Ю. М. Андрейчук, Є. А. Іванов // Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії : матеріали ІІ-ої Всеукраїнської заочної наукової конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 25 квітня 2018 р. – Суми: ФОП Цьома С. П., 2018. – С. 68–72.

Юрій Андрейчук. Результати діяльності навчальної лабораторії геоінформаційного моделювання і картографування Львівського національного університету імені Івана Франка / Юрій Андрейчук, Євген Іванов, Віталій Клюйник, Людмила Курганевич // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ХХХV-ої Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (21 вересня 2017 р.) : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2017. ‒ Вип. 35. ‒ С. 10‒13.

Андрейчук Ю.М. Використання геоінформаційних технологій для підготовки студентів географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка / Ю. М. Андрейчук, Є. А. Іванов, С. Ф. Благодир // Геоінформаційні технології у територіальному управлінні та експертизних дослідженнях: правові, організаційні, технічні проблеми: матеріали ІV-ої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 4–6 жовтня 2017 р.). – Одеса, 2017. – С. 121‒124.

Kovalchuk I.P. Assesment of minor rivers flood-plain and stream-way complex condition (case study of the Berezhnytsya River, Dniestr basin) / I.P.Kovalchuk, O. I. Mykytchyn, Ju. M. Andreychuk, E. A. Ivanov, B. S. Zhdanyuk / GEOGRAPHY AND TOURISM, Vol. 4, No. 2 (2016), 61 – 68. Semi-Annual Journal eISSN 2449-9706, ISSN  2353-4524, DOI: 10.5281/zenodo.223916 Режим доступу: http://www.geography.and.tourism.ukw.edu.pl/artykuly/vol4.no2_2016/G-T_2016-2_07-kovalchuk-inni.pdf

Іванов Є. А. Ландшафтне і геоекологічне картографування гірничопромислових територій / Є. А. Іванов, Ю. М. Андрейчук, І. П. Ковальчук // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку: збірник матеріалів VII-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції “Картографічні твори у пізнанні та розвитку регіонів” (м. Київ, 11 листопада 2016 р.) / Відп. за вип. О. Ю. Дегтяр. – К.: ДНВП “Картографія”, 2016. – Вип. 17. – С. 42‒45.

Андрейчук Ю. Використання ГІС в дослідженнях антропогенних трансформацій басейнів малих річок (на прикладі річки Коропець) / Ю. М. Андрейчук, Є. А. Іванов, І. П. Ковальчук // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – 2015. – № 2-3. – С. 55-64.

Андрейчук Ю. Геоінформаційно-картографічні технології історико-географічних дослідженьЗахідного регіону України / Жданюк Б.С. Ковальчук І.П., Андрейчук Ю.М., Швець О.І.//Проблеми геоморфології і палеогеографії Україхнських Карпат і прилеглих територій: Збірник наукових праць (присвячений 100-річчю від дня народження засновника кафедри геоморфології і палеогеографії професора Петра Цися)/Видав.центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014.- С.203-210.

Андрейчук Ю. Картографічне моделювання структури землекористування в басейнах малих річок (за даними дистанційного зондування Землі)/ Ковальчук І.П. ,Швець О.І., Андрейчук Ю.М.//Природа Західного Полісся та прилеглих територій: Видав.центр Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013.- Вип.10.- С. 23-35. 

Андрейчук Ю. Трансформаційні процеси у басейнових геосистемах правобережної системи Дністра – р. Бережниця та методи їх оцінювання та картографування// Андрейчук Ю. М. Ковальчук І. П. ,Швець О. І./ Фізична географія та геоморфологія. – К.: Вид-во ВГЛ “Обрії”, 2013. – Вип. 2(41). – С. 282-294. fiz_geo_2013_2_41

Andreychuk Y. “Lviv Citadel” Historic-Culturral Complex GIS Modeling of Nature-Economic Systems / Y . Andreychuk, E. Ivanov, B. Sulik // SGC2012 3-rd Student International Geological Conference (Львів, 27–30 квітня 2012 р.). – Lviv, 2012. – P. 14–15.

Andreychuk Y. Hydroecologica Estimation of the State of River-Bed and Floodplain Complex. / O. Shvets, I. Ko valchuk, Y. Andreychuk // SGC2012 3-rd Student International Geological Conference ( Львів, 27 – 30 квітня 2012 р.). – Lviv, 2012. – P. 38–39.

Andreychuk Y. The Geoecological State Analysis of Brody District / Y. Andreychuk, I. Gorohivska // SGC2012 3-rd Student International Geological Conference (Львів, 27–30 квітня 2012 р.) – Lviv, 2012. – P. 12–13.

Андрейчук Ю. М. Науково-методичні засади дослідження морфології реліктових еолових форм правобережної частини Українського Полісся / Л. Ф. Дубіс, Ю. М. Андрейчук // Фізична географія та геоморфологія. – 2012. – Вип. 1 (65). – С. 82–87.

Андрейчук Ю. М. Моделювання антропогенного навантаження на басейни малих річок верхньої частини сточища Дністра засобами ГІС / О. І. Швець, Ю. М. Андрейчук // Фізична географія та геоморфологія. – 2012. – Вип. 2 (66). – С. 380–389.

Андрейчук Ю. М. Моделювання стану землекористування в Подільському Придністер’ї та його оптимізація (на прикладі басейну Коропця) // І. П. Ковальчук, Ю. М. Андрейчук, О. Г. Телегуз, Т. С. Ямелинець / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: географія. Спеціальний випуск. – Тернопіль: СМП “Тайп”, 2012. – № 2 (Випуск 32). – С. 140–147. NZTNPUg_2012_2_29

Андрейчук Ю. Картографічне моделювання гідроекологічних проблем річково-басейнових систем / І. Ковальчук, О. Швець, Ю. Андрейчук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК. – 2012. – Вип. 1 (23). – Львів: Вид-во Львівської Політехніки, 2012. – С. 220–226.

Андрейчук Ю. Аналіз структури землекористування в басейні р. Бережниця за даними ДЗЗ як основа геоекологічного моделювання. / І. Ковальчук, Ю. Андрейчук, О. Швець // Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки. Матеріали доповідей (м. Євпаторія, АР Крим, 2012 р.). – К.: Кафедра, 2012. – С. 53–55.

Andrejczuk Ju. Geoekologiczne kartowanie i modelowanie zroznicowanych funkcjonalne systemow naturalno-gospodarczych / I. Kowalczuk, Je. Iwanow, Ju. Andrejczuk // Wspolczesne problemy metodyki karto-graficznej : Prace i studia kartograficzne / [рod red. M. Sirko i P. Cebry-kowa]. – Lublin : [b. w.], 2007. – T. 1. – S. 86-90.

Андрейчук Ю. М. Якість води та геоекологічний стан русла річки Бережниця (басейн верхнього Дністра) / І. П. Ковальчук, Є. А. Іванов, Ю. М. Андрейчук, О. І. Микитчин // Наук. записки Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія : Географія – Вінниця : [б. в.], 2006. – Вип. 12. – С. 73-81.  147-142-PB

Андрейчук Ю. М. Аналіз якості вод річкових русел басейну Верхнього Дністра / І. П. Ковальчук, Є. А. Іванов, Ю. М. Андрейчук, Ю. П. Цідило // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – К. : ВГЛ “Обрій”, 2006. – Т. 11. – С. 230-237.

Андрейчук Ю. М. Проблеми геоінформаційного моделювання гірничопромислових геосистем / Є. А. Іванов, Ю. М. Андрейчук, Н. І. Лобанська // Фізична географія та геоморфологія. – К. : ВГЛ “Обрії”, 2005. – Вип. 48. – С. 180-186.

Андрейчук Ю. Геоинформационное моделирование природно-антропогенных систем / И. Ковальчук, Е. Иванов, Ю. Андрейчук // Труды ХІІ съезда РГО / Т. 6. Картография, геоинформатика, дистанционные методы исследований. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2005.- С. 173-179.

Andreychuk Y. GIS Technologies in Water Protection Researches of the Koropets River (Ukraine) / Y. Andreychuk, I. Kovalchuk, A. Mykhnovych // ICID 21st European Regional Conference2005www.zalf.de/icid/ICID_ERC2005/HTML/ERC2005PDF/Topic_1/Andreychuk.pdf.

Андрейчук Ю. М. Комп’ютерне дешифрування космознімків для оцінки впливу структури землекористування на поширення ерозійних процесів у басейні р. Коропець / Ю. М.Андрейчук, І. П. Ковальчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – К.: ВГЛ “Обрій”, 2004.- Т. 6. – С. 335-344.

Андрейчук Ю. М. Моделювання стану природно-антропогенних систем з використанням ГІС-технологій / І. П.Ковальчук, Є. А. Іванов, Ю. М. Андрейчук // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – Львів : Вид-во НУ “Львівська політехніка”, – 2004. – Вип. 65. – С. 105-110.

Андрейчук Ю. Застосування ГІС для аналізу рельєфу басейнових систем (на прикладі р. Коропець) / Ю. Андрейчук, І. Ковальчук // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2003. -Вип. 63. – С. 183-187.

Андрейчук Ю. М. Особливості побудови ГІС басейнових систем (на прикладі р. Коропець) / Ю. М. Андрейчук // Наук. записки Тернопіл. держ. пед. ун-ту. Сер. : Географія. – 2003. – № 2. – С. 162- 167.

Біографія

Народився 23 січня 1979 р. у Львові. У 2000 р. закінчив географічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка, у 2003 р. – аспірантуру цього ж університету. З 2003 р. працював на географічному факультеті на посаді завідувача навчальної лабораторії геоінформаційного моделювання і картографування. З лютого 2007 р. перебуває на посаді асистента кафедри конструктивної географії і картографії.
Тема дисертаційного дослідження “Геоінформаційне моделювання басейнових систем (на прикладі р. Коропець)”.

Здійснює співкерівництво студентською науковою роботою у навчальній лабораторії геоінформаційного моделювання і картографування.
Автор 48 наукових публікацій, у т. ч. 8 – у фахових виданнях, 11 – в закордонних виданнях.

Проекти

Працював у проектах “Трансформаційні процеси в басейні верхнього Дністра” (1997-2005), “Аналіз існуючої системи спостережень за екологічною ситуацією на території Львівської області з метою забезпечення розробки концепції і програми регіонального моніторингу навколишнього середовища” (1999-2002), “Розробка та впровадження заходів, спрямованих на збереження природно-історичного середовища комплексної пам’ятки природи місцевого значення “Стільська”, включно з основним її компонентом – городищем ІХ-ХІ ст.” (2005) та ін.

Методичні матеріали

Андрейчук Ю. М. Робота командира з електронними топографічними картами і даними аерофотознімання: навчальний посібник / Андрейчук Ю. М., Власенко С. Г., Жидков В. Ю. «та ін.». – Львів: НАСВ, 2017. – 196 с.

Андрейчук Ю. М. ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Андрейчук Т. С. Ямелинець. – Львів : “Простір-М”. 2015. – 284 с.

Лозинський В. В., Андрейчук Ю.М. Картографо-топографічний словник-довідник [Текст] : навч. посіб. / В. В. Лозинський, Ю. М. Андрейчук ; за науковою редакцією професора І. П. Ковальчука. — Київ ; Львів : НУБІП Україна ; ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. — 256 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!