Папіш Ігор Ярославович

Посада: доцент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Ihor.Papish@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • ґенеза, еволюція і деградація чорноземів
  • палеопедологія і еволюція ґрунтів
  • класифікація і діагностика ґрунтів

Курси

Публікації

Монографії і посібники

Львівська область : природні умови і  ресурси : монографія / розділ Ґрунти / за ред. М. М. Назарука / Гаськевич В., Паньків З., Папіш І., Ямелинець Т. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. – С. 117–156.

 Папіш І. Я. Практикум з картографії ґрунтів / І. Я. Папіш, Т. С. Ямелинець // Навчальний посібник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 450 с.

Папіш І. Я. Практикум з фізики ґрунту. Ч. 1. Фізика твердої фази ґрунту : навчальний посібник / І. Я. Папіш. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 94 с.

Папіш І. Я. Практикум з фізики ґрунту. Ч. 2. Гідрофізика ґрунтів:  навчальний посібник / І. Я. Папіш. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 36 с.

Статті та матеріали конференцій

Папіш І. Я. Путівник польової екскурсії / В. Гаськевич, І. Папіш, Т. Ямелинець // Міжнародний науковий семінар “ Ґрунти в сучасному світі ”. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 80 с.

Папіш І. Я. Хіміко-мінералогічний склад глинистої фракції чорноземів типових Подільської височини / І. Папіш, О. Телегуз // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2017. Випуск 51. – С. 278–291.

Папиш И. Я. Дифференциация вещественного состава агрочерноземов типичных (Haplic Chernozems) Западной Лесостепи Украины / И. Я. Папиш // Журнал Белорусского Государственного университета. Геограия. Геология. 2017. № 2. – С. 22–30.

Папіш І. Я. Морфогенез чорноземів типових (Haplic  Chernozems) Сокальського пасма / І. Я. Папіш // Генеза, географія та екологія ґрунтів : збірник наукових праць. – 2015. – С. 195–201.

Папиш И. Я. Типологические и географические особенности формирования глинистого профиля агрочерноземов Западно-Украинского края / И. Я. Папиш // Научные ведомости Белгородського госуд. ун-та. Естественные науки. – 2014. – № 3(174). Выпуск 26. – С. 137–147.

Папіш І. Я. Ґрунтово-географічне районування: становлення, нові підходи / І. Я. Папіш, С. П. Позняк // Український географічний журнал. – 2012. – № 2. – С. 18–22.

Папіш І. Я. Проблеми ґенези чорноземів Галичини / І. Я. Папіш, С. П. Позняк // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2010. – Випуск 38. – С. 271–280.

Папіш І. Я. Просторова мікронеоднорідність чорноземів другої надзаплавної тераси Західного Бугу та масштаби її виявлення / І. Я. Папіш // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Випуск 27. – 2010. – № 1. – С. 144–149

Папіш І. Я. Принципи та критерії класифікації чорноземів України / І. Я. Папіш // Вісник Одеського національного університету. – 2009. – Т. 14. – Випуск 7. Географічні та геологічні науки. – С. 333–337.

Папіш І. Я. Принципи і структура класифікації ґрунтів України / Г. С. Іванюк, С. П. Позняк, М. Г. Кіт // Ґрунтознавство. – Київ-Дніпропетровськ. –  2008. – Т. 9. – № 3–4 (13). – С. 33–40.

 Папіш І. Я. Ґрунтово-археологічні дослідження чорноземів пізнього голоцену // І. Я. Папіш, С. П. Позняк // Вісник Інституту археології. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Вип. 3. – С. 8–16.

Біографія

Народився 6 червня 1965 р. у с. Скнилів Пустомитівського району Львівської області. У 1982 році закінчив Луківську СШ Самбірського району Львівської області. У цьому ж році став студентом першого курсу географічного факультету ЛДУ імені Івана Франка. У 1987 р. закінчив навчання на кафедрі геоморфології за спеціалізацією “Геоморфологія” і отримав диплом спеціаліста за спеціальністю “Географ. Викладач”. З 1987 до 1994 р. працював інженером, а згодом науковим співробітником науково-дослідної лабораторії “Географії і меліорації ґрунтів” (НДЛ-50) при ЛДУ імені Івана Франка. Займався картуванням ґрунтового покриву Алтайського краю (Росія), Хмельницької і Львівської областей (Україна). З 1994 р. – асистент кафедри географії ґрунтів. У період з 1994 до 1997 р. навчався у заочній аспірантурі при кафедрі географії ґрунтів ЛДУ імені Івана Франка. У 1997 р. захистив дисертацію на тему: “Чорноземи типові Північно-Подільського Лісостепу”, за результатами якої здобув вчений ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.05 – біогеографія і географія ґрунтів. З 1998 р. – доцент кафедри  географії ґрунтів Львівського університету. У 2001 р. одержав вчене звання доцента. Тема докторської дисертації: “Чорноземи Західноукраїнського краю: походження, еволюція, деградація”. Член українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків (УТҐА).

Проекти

Учасник міжнародного проекту: за програмою ERASMUS MUNDUS Action 2 BMU-MID, впродовж 2012–2013 рр., Болонський університет (м. Болонья, Італія).

Нагороди

Грамота Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток ґрунтознавчої науки і значні здобутки у підготовці та вихованні висококваліфікованих фахівців-географів (2015).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!