Дубіс Лідія Францівна

Посада: професор кафедри геоморфології та палеогеографії

Науковий ступінь: доктор географічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-43-02

Електронна пошта: Lidiya.Dubis@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

еоловий морфогенез

флювіальний морфогенез

Курси

Публікації

Dubis L. Dunes as indicators of the restructuring of hydrographic network of right-bank Ukrainian Polissya in the late pleistocene and early holocene / Л. Дубіс, // Фізична географія та геоморфологія. – 2016. – Вип. 2 (82). – С. 34-42.

Габчак Н., Дубис Л. Особенности региональной политики в области туризма Закарпатья / Габчак Н., Дубис Л. // The Way of Science.  International scientific journal. – № 8 (30). – 2016. –  S.86 -90

Дубіс Л., Кузьо Н. Типи русла річки Бистриця Надвірнянська / Л. Дубіс,  Н. Кузьо // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. – Львів –  1 (06) 2016. –  С. 275-291.

Габчак Н., Дубіс Л. Санаторно-курортна та оздоровча сфера Закарпатської області: розвиток та перспективи.  Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Зб. наук. праць. «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 15. – С.16 – 18.

Дубіс Л., Петрушко  Т.  Проблеми збереження материкових дюн  як унікальних пам’яток неживої  природи Українського Полісся / Л. Дубіс, Т. Петрушко // Українська географія: сучасні виклики.  Тези ХІІ з‘їзд  Українського географічного товариства. Вінницяю – Т. 3. – 2016. – С.52 – 54.

Дюни Бродівської рівнини: особливості поширення та морфологія / Л. Дубіс, Т.Петрушко // Фізична географія та геоморфологія. – 2015. – Вип. 3 (79). – С. 60-67.

Дослідження інтенсивності та розвитку еолових процесів правобережної частини Українського Полісся на підставі вивчення мікроскопії кварцових зерен / Л. Дубіс // Фізична географія та геоморфологія. – 2015. – Вип. 3 (79). – С.90 – 97.

Prawidłowości w rozkładzie przestrzennym wydm śródlądowych prawobrzeżnej części Polesia Ukraińskiego // Krajobrazy młodoglacjalne ich morfogeneza teraźniejszość przyszłość, Toruń,  2014. – S. 33-34.

Funkcjonowanie koryt rzecznych w warunkach okresowego  niedoboru opadów – uwarunkowania naturalne i antropogeniczne /K. Krzemień, M. Dłużewski, L. Dubis, I. Tsermegas// Środowisko geograficzne i współczesne przemiany krajobrazu. Warsztaty  Geograficzne Wyspy Jońskie, 25.04 – 04.05.2014 r. Warszawa, 2014. –  S. 64 –72

Теорія еолового палеоморфогенезу: аналіз системи знань та головних складових / Л. Дубіс  // Фізична географія та геоморфологія. – Вип. 1 (73). – К., 2014. – С.16-21

Дубіс Л. Ф. Науково-методичні засади дослідження морфології реліктових дюн правобережної частини Українського Полісся / Л. Дубіс, Ю. Андрейчук // Фізична географія та геоморфологія. – 2012. – Вип. 1 (65). – С. 82–87 (особистий внесок автора: ідея написання, морфологічна типізація, запропонована система морфологічних параметрів для різних типів реліктових дюн, висновки).

Дубіс Л. Палеогеографічні умови розвитку еолових процесів та утворення дюн правобережної частини Українського Полісся наприкінці пізнього плейстоцену / Л. Дубіс // Географія і сучасність. Сер. 4. – 2012. – Вип. 15 (27). – С. 39–52.

Дубіс Л. Фази інтенсивного розвитку еолових процесів і дюноутворення правобережної частини Українського Полісся / Л. Дубіс // Наук. вісник Чернів. ун-ту. – 2012. – Вип. 612–613 ; Географія. – С. 40–45.

Дубіс Л. Вік та етапи акумуляції еолових відкладів реліктової дюни в околиці с. Пісківка Малинської моренно-водно-льодовикової рівнини / Л. Дубіс // Збірник наук. праць Військового інституту КНУ ім. Т. Шевченка. – 2012. – Вип. 35. – С. 293–299.

Palaeoenvironmental changes recorded in the sedimentary archive of the coastal lake Saki (Western Crimea) and the Black Sea level fluctuations during the Holocene / [Gerasimenko N. , Subetto D., Bakhmutov V., Dubis L.] // At the edge of the sea: sediments, geomorphology, tectonics and stratigraphy in Quaternary sections. INQUA section on Europeanstratigraphy (Sassari, Italy, 2012). – Sassari, 2012. – P. 32–34

Dubis L. Dunes of the right-bank part of UkrainianPolissia / L. Dubis // IX Zjazd Geomorfologów Polskich “Georóżnorodność rzeźby Polski” (Poznań, 20–22 września 2011). – Poznań, 2011. – S. 42.

Дубіс Л. Ф. Літологічні особливості та вік реліктової дюни в околиці смт. Маневичі / Л. Дубіс, М. Длужевский // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2011. – Вип. 39. – С. 140–148 (особистий внесок автора: ідея написання, результати аналізів, їхня інтерпретація, висновки).

Дубіс Л. Ф. Літологічні особливості відкладів та вік реліктової дюни поблизу озера Нобель / Л. Ф. Дубіс // Фізична географія та геоморфологія. – 2011. – Вип. 1(62). – С. 104–110.

Дубіс Л. Ф. Зарубіжні дослідження реліктових дюн і покривних еолових пісків: етапи становлення та тенденції розвитку/ Л. Ф. Дубіс // Фізична географія та геоморфологія – 2011. – Вип. 2(63). – С. 20–38.

Дубіс Л. Реконструкція швидкості вітру в пізньому плейстоцен (на прикладі реліктової дюни в околиці с. Мирча Київського Полісся) / Л. Ф. Дубіс // Вісник Чернів. ун-ту. – 2011. – Вип. 587–588 ; Географія. – С. 36–42.

Дубіс Л. Ф. Аналіз основних результатів вивчення сучасних еолових процесів, їх вплив на формування теорії еолового палеоморфогенезису / Л. Ф. Дубіс // Географія і сучасність. Сер. 4. – 2011. – Вип. 13(25). – С. 92–98.

Дубіс Л. Ф. Аналіз мінералогічного складу відкладів реліктових дюн Сарненської алювіальної рівнини / Л. Ф. Дубіс // Наук. вісник Чернів. ун-ту. – 2011. – Вип. 553–554 ; Географія. – С. 10–16.

Дубіс Л. Ф. Аналіз мінералогічного складу відкладів реліктової дюни в околиці смт. Маневичі / Л. Ф. Дубіс // Наук. вісник Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2011. – № 9. – С. 4–14.

Дубіс Л. Ф. Поширення, літологічні особливості відкладів та час формування реліктових дюн Сарненської алювіальної рівнини / Дубіс Л. Ф., Залеський І. І., Грицай А. М. // Наук. вісник Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2011. – № 18. – С. 10–16 (особистий внесок автора: ідея написання, результати аналізів, їхня інтерпретація, висновки).

Дубіс Л. Ф. Еоловий палеоморфогенез: основні положення, проблеми та перспективи дослідження / Л. Ф. Дубіс // Ученые записки Таврическогоун-таим. В. И. Вернадского. Сер. География. – 2011. – Т. 24(63), № 2, ч. 1. – С. 66–73.

Дубіс Л. Морфолітогенез та вік реліктової дюни в околиці смт Старий Добротвір (Мале Полісся, Україна) / Л. Дубіс // Фізична географія та геоморфологія. – 2010. – Вип. 3(60). – С. 99–109.

Дубіс Л. Дослідження морфолітогенезу та віку реліктових форм терас річок як основа реконструкції розвитку річкових долин (на прикладі реліктової форми тераси р. Горинь в околиці м. Остріг) / Л. Дубіс // Фізична географія та геоморфологія. – 2010. – Вип. 1(58). – С. 293–300.

Дубіс Л. Текстура піщаних акумулятивних реліктових форм рельєфу Українського Полісся як критерій еолового морфогенезису форм / Л. Дубіс // Фізична географія та геоморфологія. – 2010. – Вип. 2(59). – С. 41–52.

ExtortedformsofaeolianaccumulationintheCoudeduDraregion/ [Mycielska-Dowgiałło E. , Dłużewski M., Dubis L., Woronko B.] //ContemporaryevolutionofthenaturalenvironmentoftheregionbetweenAntiatlasandSahara (Morocco) ; [еd. byS. Skiba, K. Krzemień] ; Pracei StudiaGeograficzne. – 2008. – Fascicle 118. – P. 65–79.

Barczuk A. NaturalandanthropogenicfagtorsofthedevelopmentofErgChebbi/ Barczuk A., Dłużewski M., Dubis L. //ContemporaryevolutionofthenaturalenvironmentoftheregionbetweenAntiatlasandSahara (Morocco) ; [еd. byS. Skiba, K. Krzemień] ; Pracei StudiaGeograficzne. – 2008. – Fascicle 118. – P. 119–133.

Біографія

(м. Болехів Івано-Франківської області.) – доктор географічних наук (“Еоловий палеоморфогенез правобережної частини Українського Полісся”, 2013), доцент (2001). Закінчила географічний факультет (1989), аспірантуру (1994) ЛНУ імені Івана Франка, докторантуру КНУ імені Тараса Шевченка (2012).Працювала доцентом кафедри геоморфології та палеогеографії (2000), кафедри конструктивної географії і картографії (2001-2008) Львівського університету, старшим науковим співробітником НДЛ “Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища” КНУімені Тараса Шевченка. З 2013 року працює професором кафедри геоморфології та палеогеографії ЛНУ імені Івана Франка. Брала участь у міжнародних експедиціях з проблем дослідження опустинення території Північної Африки (Єгипет, 2001-2002; Туніс, 2003-2004; Марокко, 2001, 2006, 2014). Має понад 90 наукових праць. Головні наукові інтереси –  еоловий та флювіальний морфогенез.

Проекти

Міжнародні експедиції з проблем дослідження опустинення території Північної Африки (Єгипет, 2001-2002; Туніс, 2003-2004; Марокко, 2001, 2006, 2014)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!