Погоджувальна нарада стосовно порядку і строків виконання необхідних критеріїв постакредитаційного моніторингу акредитованих освітніх програм другого магістерського рівня вищої освіти відбулася на географічному факультеті

12.01.2024 | 12:29

11 січня 2024 р. за ініціативи декана географічного факультету доц. В. Біланюка, заст. декана з навчально-методичної роботи асист. Л. Котик, завідувачів профільних кафедр проф. З. Паньківа, доц. Л. Дубіс та доц. І. Круглова, а також гарантів ОП проф. А. Кирильчука і доц. А. Яцишина відбулася погоджувальна нарада стосовно порядку і строків виконання необхідних критеріїв постакредитаційного моніторингу акредитованих освітніх програм другого магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 103 Науки про Землю, які функціонують на кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів (ОП «Прикладне ґрунтознавство та оцінка земель») та кафедрі геоморфології і палеогеографії (ОП «Глобальні зміни геоморфосистем і геозагрози»).
Присутні ознайомилися з актуальними нормативними документами та узгодили спільні дії щодо усунення виявлених недоліків та оновлення задекларованих ОК.