Бібліотека

Перелік монографій

Bezruchko L., Zhuk Y. Pecculiarities of the organization of the recreational activities in the national parks of Ukraine (on example of the Shatsky national park). // Parki narodowe i otoczenie społeczno-gospodarcze. Skazani na dialog: Mononografia naukowa. – Sucha Bezkidzka, 2019. – SS. 248–262.
Bilous S., Krasko A., Masiuk Y., Munkachii I., Petryk N. Improving competitiveness of the national tourism industry on the basis of innovative types of tourism (festival, dark and backpacker) / S. Bilous, A. Krasko, Y. Masiuk, I. Munkachii, N. Petruk // Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economic integration : scientific monograph / edited by Dr. oec. Prof. Maksym Bezpartochnyi, Dr. oec. Prof. Viktoriia Riashchenko, Dr. paed. Nina Linde, 2nd edition. – Riga : Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 2020. – P. 48–60.

The authors of the book have come to the conclusion that to improve the efficiency of managing economic systems it is necessary to use modern modern strategies, models and technologies. Basic research focuses on assessment the innovative potential of enterprise, analyzing the competitive environment, higher education and human resources, forming clusters. The research results have been implemented in the different models of
environmental-economic management, implementation of financial innovations, mechanism for managing innovative development, digital transformation of the economy, introduction of Internet technologies, development of e-commerce, “business – education – science” triad, legal regulation of state aid and environmental taxation. The results of the study can be used in decision-making at the level of international business, ministries and departments that regulate the processes development of economic systems, ensuring stability and efficiency. The results can also be used by students and young scientists in developing of strategies, models and technologies for economic systems management in the context of
international economic integration.

Malska M. P. The influence of global processes on the strategic development of festive tourism in Ukraine/ M. P. Malska, Y. O. Mashuk, O. P. Bilanyuk // Menagement mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global nvironment: collective monograph/edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol./ ISMA University. – Riga: ”Landmark”SIA,2019. – Latvia, 2019. – P. 244–253 . (колективна монографія)
Potencjał turystyczny Ukrainy Zachodniej / [red. nauk. Andrzej Jagusiewicz ; zespół aut. R. Szczeciński et al.] ; Instytut Turystyki w Warszawie. Narodowy Instytut im. Iwana Franko we Lwowie. Uniwersytet Turystyki, Gospodarki i Prawa w Kijowie. – Warszawa : Instytut Turystyki, 2005. – 263 s.
Андрейчук Ю., Верчин Н., Гудзеляк І., Іванов Є., Микитчин О., Петровська М. Інтегральне оцінювання трансформаційних процесів в геосистемах // Геоекологія Львівської області : монографія / за заг. ред. Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2021. 606 с.    – С. 439 – 473.
Андріана Яворська, Зіновій Паньків. Ініціальні органогенні ґрунти Українських Карпат [Текст] : монографія. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – 124 с. – (Серія «Ґрунти України»)

Проаналізовано основні чинники ґрунтотворення, що впливають на формування ініціальних органогенних ґрунтів. На основі власних польових та лобораторноаналітичних досліджень, встановлено еволюційний ряд формування ініціальних органогенних ґрунтів (ембріональні утворення, ґрунтоподібні тіла, первинні ґрунти, примітивні ґрунти).
В лабораторних
умовах визначено фізикохімічні, хімічні та біотичні (катазала, дихання, мікробна біомаса, видовий та кількісний склад основних груп мікроорганізмів) властивості ініціальних ґрунтів. Проведено розрахунки енергетичних показників (мінеральної та органічної складової) зазначених ґрунтів та визначено основні ценозоформуючі види для кожної стадії формування ініціального органогенного ґрунту.

Байрак Г. Р. Аналіз рельєфу і природокористування рівнин заходу України за аерокосмічними даними: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 296 с.

Розглянуто питання інтерпретації рельєфу і природокористування на космічних та аерофотознімках. На прикладі рівнин заходу України проаналізовано взаємозв’язки між рельєфом і наземним покривом, виявлені під час інтерпретації різномасштабних дистанційних матеріалів. Описано динаміку процесів та видів природокористування регіону за різночасовими аерокосмічними даними. Для спеціалістів з інтерпретації даних дистанційного зондування Землі, студентів географічних та інших природничих факультетів університетів.

Байцар А. Географія та картографія українських історико-географічних (XII ст. – поч. XX ст.). Монографія. Львів-Винники, 2023. – 295 с.

У монографії розглядається історія картографування українських історико-географічних земель європейськими картографами протягом XII-XX ст. Детально проаналізовано картографічний матеріал. Окремі розділи присвячено назвам України та її частин на картах Європи.
Книга розрахована на науковців, викладачів, аспірантів та студентів географічних та історичних факультетів, на спеціалістів, що вивчають проблеми історичної картографії, усіх, хто цікавиться географічним українознавством.

Байцар А. Л. Географія та картографія Винниківщини. Наукове видання . Винники; Львів: ЗУКЦ, 2020. – 640 с.

Книга в доступній формі знайомить читача з географією та картографією Винниківщини. У книзі подано картографічний матеріал не лише по Винниківщині, але й по Україні в цілому. Видання розраховане на всіх пошановувачів географії та історії рідного краю.

Байцар А. Л. Природа та історія м. Винники й околиць. Наукове видання / А. Л. Байцар. – Винники, Львів : ЗУКЦ, 2020. – 432 с.

Книга в доступній формі знайомить читача з природою та історією міста Винники. У книзі подано значний ілюстративний матеріал (більше 500 фотографій). Видання розраховане на всіх пошановувачів географії та історії рідного краю.

Байцар А. Л. УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ НА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЕТНОГРАФІЧНИХ КАРТАХ. Монографія / А. Л. Байцар. – Львів: ЗУКЦ, 2022. – 328 с.

У монографії розглядається розвиток уявлень про межі розселення українського етносу у зв’язку з початком складання етнографічних карт території Австрійської та Російської монархій. Детально проаналізовано картографічний матеріал з етногеографії України. Окремі розділи присвячено Русі, Русинам, Новгородцям, а також Білим хорватам та Білій Хорватії (праукраїнській державі). Розглянуто походження термінів Україна та окраїна. Охарактеризовано карти Клавдія Птолемея, де зображені українські етнічні землі.
Подано опис карт по Винниківщині (історико-географічна місцевість на Львівщині).
Для науковців, викладачів, студентів та аспірантів географічних та історичних факультетів, усіх, хто цікавиться географічним українознавством.

Білоус С. В. Особливості маркетингу фестивального та замкового туризму Західного регіону України / С. В. Білоус, А. Т. Грицишин, М. І. Філь, А. Б. Красько, Н. М. Петрук // MODERNÍ ASPEKTY VĚDY, 16-th volume of the international collective monograph. – International Institute of Economics, Czech Republic. – 2022. – С. 505-513.
Бонішко О. С. Спектрофотометрія платинідів Спектрофотометрія платинідів / О. С. Бонішко, О. І. Соловей-Вандерстен Модюї Ларів, М. В. Ридчук [та ін.] / ред. Т.Я. Врублевська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 398 с.

Монографія ґрунтується на наукових дослідженнях дисертаційних робіт, в якій описано перспективність використання в аналітичній хімії платинідів органічних реагентів різної природи як нових реагентів для спектрофотометричного їх визначення в інтерметалідах,
конденсатах, концентратах, матеріалах для гістохімічних досліджень. Вивчено особливості взаємодії іонів Ru(II,III,IV), Os(IV), Ir(IV), Pt(IV) з трифенілметановими і азобарвниками, тироном та флавоноїдів у присутності платинідів (Os(IV), Rh(IV), Pt(IV)). Уперше визначено існування відповідних комплексних сполук, досліджено особливості комплексоутворення, а розроблені методики оцінено за їх селективністю та правильністю їх визначення. Окремий розділ присвячений стану іонів платинідів у водних розчинах, можливість їх вилучення, стабілізації та реєстрації спектрів світлопоглинання їхніх комплексів за спектральними характеристиками. Особливу увагу приділено механізму реакцій осмію та рутенію з реагентами, який вивчений методами спектрофотометрії, ІЧ-спектроскопії, вольтамперометрії, потенціометрії, електрофорезу.

Дана монографія може бути корисною для наукових співробітників, дослідників та студентів хімічної спеціальності.

Бордун О. Ю. Формування та оптимізація геопросторової системи туристичних потоків: міжнародний, національний, регіональний та локальний рівні : монографія /О. Ю. Бордун. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019.

Досліджено сучасні теоретичні, методологічні й прикладні засади вивчення організації та функціонування геопросторової системи туристичних потоків у світовому, державному та регіональному вимірах. Локалізовано практичне впровадження оптимізації туристичних потоків на рівні Львівської агломерації.
Для науковців, туризмознавців, географів, керівників і працівників-практиків органів
управління, студентів географічних факультетів, що навчаються за спеціальністю “Туризм”, та інших зацікавлених осіб.

Бордун О. Ю., Мальська М. П. Гео-соціо-економічна характеристика медичного туризму міста Львова (Теорія та методика впровадження) : монографія. Рига : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. 102 с.
Брусак В. Природоохоронні ресурси // Геоекологія Львівської області / Ю. Андрейчук, Л. Безручко, В. Біланюк та ін. / за заг. ред. Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2021. – С. 159-207.
В. Брусак. Сучасні напрями вирішення екологічних проблем.//Геоекологія Львівської області / Ю. Андрейчук, Л. Безручко, В. Біланюк та ін. / за заг. ред. Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2021. –  С. 474-532.
Гаськевич В. Г. Ґрунти Надсянської рівнини: монографія / О. Луцишин, В. Гаськевич. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 368 с. Серія “Ґрунти України”.

Висвітлено результати досліджень морфологічних, фізичних, фізико-хімічних, хімічних властивостей мінеральних ґрунтів, виконано їхнє порівняння за літологічним складом і напрямом використання. Проаналізовано генезу ґрунтів, їхнє географічне поширення в межах Надсянської рівнини. Встановлено основні типи і види деградаційних процесів у ґрунтах. Визначено їхню територіальну приуроченість у межах Надсянської рівнини. Запропоновано картосхеми розміщення домінуючих видів деградаційних процесів у ґрунтах і агроекологічної оцінки за ґрунтово-екологічним індексом.
Для фахівців у галузі ґрунтознавства, географії ґрунтів, сільського господарства, охорони природи, земельного кадастру, наукових працівників, аспірантів і студентів відповідних спеціальностей.

Гаськевич В. Г. Торфові ґрунти Малого Полісся: монографія / М. В. Нецик, В. Г. Гаськевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 198 с.

У монографії викладено результати ґрунтово-географічних досліджень торфових ґрунтів Малого Полісся. Висвітлено ґенезу, природні чинники, що зумовлюють формування торфових ґрунтів та їхню географію. Досліджено зміни, яких зазнали ґрунти внаслідок осушення, сільськогосподарського використання та розвитку деградаційних процесів, зокрема пірогенної деградації. Встановлено, що осушення та інтенсивне сільськогосподарське використання торфових ґрунтів спричинили прискорену мінералізацію органогенних горизонтів, їхнє ущільнення та зменшення загальної потужності торфу. Виявлено зміни морфологічних особливостей, фізичних, фізико-хімічних властивостей, валового хімічного та мінералогічного складу торфових ґрунтів та пірогенних утворень.
Для фахівців у галузі ґрунтознавства, сільського господарства, водного господарства, меліорації ґрунтів, земельного кадастру, екології, охорони природи, наукових працівників, аспірантів і студентів відповідних спеціальностей.

Гаськевич В. Сірі лісові ґрунти Опілля: монографія / Н. Павлюк, В. Гаськевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 322 с.

В монографії подано результати географо-екологічних досліджень ясносірих та сірих лісових ґрунтів Опілля. Вивчено просторові зміни морфологічних, фізичних, фізико-хімічних, хімічних властивостей ґрунтів, трансформацію властивостей ґрунтів під дією сільськогосподарського використання та деградаційних процесів. Встановлено, що фаціальні особливості чинників ґрунтотворення в межах природних районів Опілля зумовили просторові зміни таких властивостей досліджуваних ґрунтів: морфологічних ознак, гранулометричного складу, гумусового стану, валового хімічного складу. Тривале сільськогосподарське використання сірих лісових ґрунтів Опілля супроводжується трансформацією будови профілю і морфологічних ознак, структурно-агрегатного стану, загальних фізичних властивостей, кількості і якості гумусу, кислотно-основних властивостей, складу ввібраних катіонів. За результатами досліджень, фізична деградація ґрунтів Опілля спричинила зменшення потужності гумусових горизонтів, вмісту гумусу, ущільнення, знеструктурення. Деградаційні процеси знижують родючість ґрунтів, зменшують їхнє екологічне і біосферне значення. Подано рекомендації щодо оптимізації використання сірих лісових ґрунтів Опілля.
Для фахівців у галузі ґрунтознавства, меліорації ґрунтів, сільського господарства, охорони природи, земельного кадастру, наукових працівників, аспірантів і студентів відповідних спеціальностей.

Геоекологічне моделювання стану пам’яток природи та історії: монографія. – Ю. Андрейчук, А. Бокотей, О. Вовк та ін.; за заг. ред. І. П. Ковальчука, Є. А. Іванова. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 214 с.

За результатами геоекологічних досліджень створено ГІС комплексної пам’ятки природи місцевого значення “Стільська” та оцінено стан її природно-історичного середовища. Проаналізовано розміщення, інтенсивності прояву та потенціалу розвитку небезпечних екзогенних процесів, оцінено ризик руйнування історичних об’єктів, обґрунтовано систему заходів, спрямованих на збереження пам’ятки природи. Для геофізиків, географів, екологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів природничих спеціальностей.

Геоекологія Львівської області / Ю. Андрейчук, Л. Безручко, В. Біланюк та ін. / за заг. ред. Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2021. – 606 с.

Узагальнено чималий фактологічний матеріал стосовно актуальних геоекологічних проблем Львівської області. Розглянуто особливості і проблеми використання різних видів природних ресурсів: мінерально-сировинних, земельних, водних, біотичних, природоохоронних і рекреаційно-туристичних.
Виявлено проблеми галузевого природокористування та екологічні небезпеки, які вони створюють.
Оцінено масштаби антропогенних впливів і ступінь забруднення атмосферного повітря, водних об’єктів, рельєфу, ґрунтового і рослинного покривів, тваринного світу, рівень поводження з відходами і небезпечними речовинами, проаналізовано радіаційну ситуацію та схарактеризовано надзвичайні ситуації природної і техногенної генези. Виділено та описано екологічні проблеми, зумовлені взаємовпливами природного середовища на людину і господарські системи та об’єкти, а також зворотнім впливом людини на довкілля. Оцінено демографічну та медико-географічну ситуацію у регіоні, масштаби і наслідки урбанізації. Виконано інтегральне оцінювання трансформаційних процесів у природних, господарських і суспільних геосистемах та їхніх компонентах, запропоновано напрями вирішення екологічних проблем.
Для екологів, географів, геологів, науковців природничого профілю, краєзнавців, фахівців у галузі природокористування, практиків природно-заповідної справи, працівників органів виконавчої влади, представників органів місцевого самоврядування, викладачів і студентів природничих спеціальностей
і всіх, хто небайдужий до стану довкілля і проблем розвитку регіону.

Грицишин А. Т. Міжнародні резерви країн Європейського Союзу: теорія і практика управління : монографія / А. Т. Грицишин – Львів: Сполом, 2021. – 224 с.

Розглянуто теоретичні аспекти процесу управління міжнародними резервами та проаналізовано діяльність центральних банків країн Європейського Союзу у сфері управління резервними активами.
Досліджено структуру та достатність міжнародних резервів, а також здійснено економетричне моделювання основних детермінантів міжнародних резервів країн ЄС. За результатами дослідження проведено порівняльний аналіз оцінки впливу основних детермінантів міжнародних резервів у країнах ЄС.
Для науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей.

Ґрунти Львівської області / за ред. С. П. Позняка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 424 с.

У колективній монографії узагальнено результати багаторічних досліджень генетичної природи, географічного поширення, складу та властивостей ґрунтів Львівської області. Значну увагу приділено питанням раціонального використання, відтворення, збереження та охорони ґрунтів. Розглянуто питання бонітетної та вартісної оцінки ґрунтів з урахуванням сучасних методологічних і практичних підходів. Проаналізовано сучасний стан ґрунтових ресурсів, розвиток деградаційних процесів і заходів із запобігання їм та подолання негативних наслідків. Висвітлено основні аспекти екологізації ґрунтокористування, а також питання нормативноправового забезпечення збереження ґрунтів і відтворення їхньої родючості. Викладено основні правила і поради для господарів, що сприятиме покращенню стану ґрунтів та підвищенню їхньої родючості.
Для науковців, спеціалістів органів державного управління і агрофірм, ґрунтокористувачів, студентів і аспірантів, а також усіх, хто цікавиться станом ґрунтового покриву Львівщини та вболіває за наші ґрунти.

Дністрянська Н. І., Дністрянський М. С. Дуже малі міські поселення Львівської області: суспільно-географічний потенціал та перспективи розвитку: Монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 198 с.

У монографії концептуально окреслено контури категорії дуже малих міських поселень, яка формується селищами міського типу та дуже малими містами (людністю до десяти тисяч осіб). Відображено роль природно-географічного положення, адміністративного статусу та суспільно-географічних чинників у формуванні та функціонуванні дуже малих міських поселень. Досліджено тенденції демографічного та етнокультурного розвитку селищ міського типу та дуже малих міст Львівської області. Зроблено аналіз їхнього інфраструктурного потенціалу. Розкрито роль дуже малих міських поселень у системі розселення Львівської області. Обґрунтовано перспективні напрямки регіональної політики щодо активізації суспільно-географічної ролі селищ міського типу та дуже малих міст.

Для наукових працівників, учителів, усіх, хто цікавится географічним краєзнавством.

Дністрянський М. С. Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики. Львів: Літопис; Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 490 с.

У монографії обґрунтовано теоретичні основи, методологію та методику геоетно-політичних досліджень, розкрито взаємозумовленість розвитку етногеографічних та територіально-політичних процесів в Україні впродовж ХХ ст. Охарактеризовано параметри етногеографічної структури сучасної України та їхнє геополітичне значення. Проаналізовано функції етногеографічного чинника в організації державно-територіального устрою та географічні особливості політичної активності етнонаціональних спільнот і груп. Обґрунтовано концепцію державної геоетнополітики та практичні рекомендації щодо зрівноваження регіональних етнополітичних процесів в Україні. Для наукових працівників, вчителів, усіх, хто цікавиться науковим українознавством.

Дністрянський М. С. Загострення геополітичних взаємин у період постмодерну та становище України : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 154 с.

У монографії розкрито вплив нових світоглядних умонастроїв періоду постмодерну на зміну геополітичної свідомості та геополітичного мислення різних аналітичних та державно-політичних середовищ. Проаналізовано резонансні постмодерні геополітичні публікації та обґрунтовано методологію дослідження сучасних територіально-політичних проблем. Значну увагу приділено відображенню новітніх тенденцій й суперечностей геополітичної взаємодії наприкінці ХХ – початку ХХ століть. Розкрито проблеми геополітичного розвитку України впродовж 90-х років ХХ – початку ХХІ століття, перспективи відновлення її територіально-політичної цілісності та протидії інформаційним диверсіям у сфері етнонаціональних взаємин та історичної пам’яті. Обґрунтовані можливості посилення геополітичної ролі України на європейському субконтиненті.

Дністрянський М. С. Роль різноспрямованих колонізаційних рухів у заселенні Українських Карпат упродовж ХІІІ – першої половини ХІХ ст.: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 116 с.

У монографії значну увагу приділено відображенню історико-географічних передумов та часу заселення Українських Карпат, а ще всебічно проаналізовані різні методологічні підходи до дослідження цієї проблеми Виділені основні періоди формування суцільної мережі поселень у карпатській гірській місцевості та розкрита роль різноспрямованих колонізаційних рухів у цих процесах. Відображені етнокультурні та соціально-структурні особливості заселення Українських Карпат, наголошено на визначальній ролі етнічно української людності в соціально-економічному освоєнні регіону. Розкрито вплив різнонаправлених міграцій на формування етнографічних відмінностей населення Українських Карпат.
Для фахівців у галузі географії, історії, етнології, всіх, хто цікавиться науковим карпатознавством.

Дністрянський М. С. Суспільно-географічна аналітика та геополітична публіцистика (вибрані авторські дописи у мережі Facebook). Монографія. Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС»,2022. – 169 с.

У книзі в лаконічній формі зроблено критичну оцінку деяких застарілих теоретичних
положень української географічної науки, обґрунтовано нові ідеї щодо розуміння сучасного
політичного світоустрою, демографічних та соціально-культурних процесів. Акцентовано увагу на необхідності творчого використання ідей українських географів-класиків та громадсько-політичних діячів. На нових методологічних засадах проаналізовано вузлові територіально-політичні, етнічні, демографічні та економічні проблеми України.
В основі поданої в книзі геополітичної публіцистики – аргументована авторська оцінка
різних підходів до організації державної влади та місцевого самоврядування України,
проведення інформаційної, культурної та регіональної політики. Значну увагу приділено
протидії російській агресії, яка розглядається як найбільша загроза українським національно-державним інтересам та життєдіяльності українського суспільства загалом.
Деякі публіцистичні матеріали зорієнтовані на роз’яснення різних явищ міжнародно-політичного життя з україноцентричних позицій.
У роботі використано міждисциплінарний підхід, тому аналітичні матеріали, представлені у цій книзі, можуть зацікавити не лише географів, але й фахівців в галузі
історії, політології, міжнародних відносин, державного управління.

Іванов Є. Географія мінеральних ресурсів України : [монографія] / Мирослав Сивий, Ігор Паранько, Євген Іванов. – Львів: Простір М, 2013. – 684 с.

Висвітлено теоретико-методологічні засади географії мінерально-сировинних ресурсів. Розглянуто умови формування мінеральних ресурсів України. Узагальнено багатий фактичний матеріал щодо основних груп корисних копалин держави. На цій основі проведено типізацію та аналіз загальнодержавної територіальної організації мінерально-сировинних ресурсів. Розглянуто основи раціонального використання мінеральних ресурсів та охорони надр в Україні. Для географів, геологів, екологів, краєзнавців, працівників гірничодобувної галузі і сфери державного управління.

Іванов Є. Геоекологія Нововолинського гірничопромислового району : [монографія] / Євген Іванов, Іван Ковальчук, Оксана Терещук. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – 208 с.

Висвітлено наукові й методичні засади оцінювання геоекологічного стану природно-господарських систем вугледобувних районів. Узагальнено фактичний матеріал щодо природно-географічних і соціально-економічних умов Нововолинського гірничопромислового району. На цій основі здійснено аналіз та оцінку антропогенної трансформації ландшафтних систем, визначено шляхи оптимізації геоекологічного стану досліджуваного району в умовах реструктуризації вугільної промисловості. Для географів, геологів, екологів, краєзнавців, працівників гірничодобувної галузі й сфери державного управління.

Іванов Є. Геокадастрові дослідження гірничопромислових територій : [монографія] / Євген Іванов. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 372 с.

Висвітлено науково-методологічні засади обліку площ розроблення корисних копалин та методику геокадастрових досліджень гірничопромислових територій. Розглянуто історію освоєння мінеральних ресурсів Львівської області. Узагальнено багатий фактичний матеріал щодо мінерально-сировинної бази досліджуваного реґіону. На прикладі Львівської агломерації проаналізовано особливості обліку гірничопромислових об’єктів великих міст. Для географів, геологів, екологів, краєзнавців, працівників гірничодобувної галузі і сфери державного управління.

Іванов Є. Ландшафти гірничопромислових територій : [монографія] / Євген Іванов. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 334 с.

Висвітлено науково-методологічні засади ландшафтного аналізу екологічних проблем та методику еколого-ландшафтних досліджень гірничопромислових територій. Узагальнено багатий фактичний матеріал щодо мінерально-сировинної бази Львівської області. На цій основі здійснено аналіз та оцінку антропогенної трансформації ландшафтів у типових гірничопромислових районах і територіях Львівщини, розглянуто основи поліпшення екологічної ситуації у реґіоні та рекультивації гірничопромислових об’єктів. Для географів, екологів, краєзнавців, працівників гірничодобувної галузі і сфери державного управління.

Історія розвитку заповідної справи та природничих досліджень / Микола Назарук, Богдана Сенчина, Степан Стойко // Львівська область: природні умови та ресурси: монографія / за заг. ред. д-ра геогр. наук, проф. М.М. Назарука. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. – С. 425-441.
Калинич О., Паньків З. Конкреційні новоутворення у профільно-диференційованих ґрунтах Передкарпаття [текст] : монографія. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. — 152 с. — (Серія «Ґрунти України»)

У монографії проаналізовано сучасний стан вивчення Ферум-Манганових конкреційних новоутворень та їхнього значення у дослідженні генези ґрунтів.
На основі польових досліджень встановлено, що у профільно-диференційованих ґрунтах Передкарпаття поширені ортштейни (у дерново-підзолистих поверхнево-оглеєних) та нодулі (у буроземно-підзолистих оглеєних).
Встановлено закономірності профільного розподілу ортштейнів і нодулів, їхній фракційний склад у генетичних горизонтах і діагностичні морфологічні ознаки. На основі результатів ВХС дрібнозему, ортштейнів, нодулів, фракційного складу Феруму, електронної скануючої мікроскопії встановлено сукупність ґрунтотворних процесів, які формують конкреційні новоутворення, та доповнено їхні діагностичні ознаки.

Калінович Н., Сенчина Б., Тасєнкевич Л. Рослинний покрив. Львівська область: природні умови та ресурси: монографія / за заг. ред. д-ра геогр. наук, проф. М. М. Назарука. — Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. — С. 230-259.
Кирильчук А. Онтогенез і географія рендзин Західного регіону України : монографія / А. Кирильчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 446 с.

У монографії обґрунтовано теоретико-методологічні засади процесно-генетичного підходу до вивчення онтогенезу і географії ґрунтів на регіональному рівні. Удосконалено методику географо-генетичного дослідження онтогенезу і географії рендзин унаслідок впровадження методів моделювання, ґрунтових хронорядів, балансу речовин та енергетичної оцінки потенціалу ґрунтотворення. Досліджено особливості онтогенезу рендзин у природних і природно-антропогенних ландшафтах з різними біолітогенними умовами ґрунтотворення. Складено карту-схему географії рендзин Західного регіону України. Обґрунтовано підходи до виділення таких стадій онтогенезу рендзин як: ініціальна → перфектна → перманентна → еволюційна. Здійснено хронологічну періодизацію ґрунтово-географічних досліджень рендзин Західного регіону України та складено схему періодизації цих досліджень. Проаналізовано енергетичні й термодинамічні властивості хронорядів ґрунтотворних порід і рендзин Західного регіону України на різних стадіях їхнього онтогенезу.Визначено параметри і величини показників, які відображають особливості розвитку елементарних ґрунтових процесів та морфогенетичних властивостей рендзин на різних стадіях їхнього онтогенезу. Виявлено характерні ознаки агрогенної трансформації рендзин і запропоновано науково обґрунтовані підходи оптимізації використання та охорони досліджуваних ґрунтів.

Койнова І. Б., Головатий М. В. Екологічний паспорт території: теорія та практика : монографія / І. Б. Койнова, М. В. Головатий. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 160 с.

У монографії розкриті теоретико-методологічні основи ство­рення екологічного паспорта територій. Охарактеризовані види екологічних паспортів, методи наповнення їх інформацією та можливості їхнього використання у еколого-географічних дослідженнях. Де­тально викладений алгоритм створення екологічного паспорта, наведена структура типового екологічного паспорта та рекомендації щодо збору інформації для бальнеологічного курорту, як багатофункціональної тери­торії. На прикладі заповненого екологічного паспорта міста Трускавець зроблений детальний еколого-географічний аналіз бальнеологічного ку­рорту. Розкрите практичне значення та необхідність проведення екологічної паспортизації не тільки небезпечних об’єктів, але й інших територій, що потребують особливої уваги.

Котик Л. Територіальні відмінності розвитку екскурсійного туризму в Україні / М. Білецький, Л. Котик / Сучасні вектори розвитку туризму: тенденції та перспективи країн Європейського регіону : міжнародна монографія (колектив авторів за заг. ред. Л. Заставецької). — Тернопіль : Вид. центр ТНПУ, 2020. —С. 38-74.

Екскурсійний туризм зорієнтований на ознайомлення з унікальними і неповторними об’єктами природи, пам’ятками історії і культури, архітектурними комплексами поселень, сакральними спорудами, фондами музеїв, індустріальними об’єктами, національними традиціями та повсякденним способом життя місцевих мешканців певної території. Він відіграє важливу роль у господарському комплексі регіону, особливо в умовах здійснення адміністративно-територіальної реформи. Актуальність його дослідження зумовлена спадом туристичної, загалом, й екскурсійної, зокрема активності населення України у зв’язку з воєнно-політичною нестабільністю на сході держави та окупацією АР Крим.
Подано загальну характеристику розвитку екскурсійного туризму в Україні. При аналізі інформації, представленої на всеукраїнському туристичному порталі UA.IGotoWorld.com, зосереджено увагу на тривалість, локацію, залучення природно- й історико-краєзнавчих об’єктів, вартість, унікальність екскурсійних маршрутів. Виокремлено найпопулярніші об’єкти екскурсійного туризму туристично-рекреаційних районів України.
Обґрунтовано, що перспективи розвитку екскурсійного туризму в України пов’язані з популяризацією потенціалу історико-біографічних об’єктів мандрівок у глобальних соціальних мережах та розвитком віртуального туризму.

Кричевська Д. Екологічна мережа. Львівська область: природні умови та ресурси: монографія / Брусак В., Кричевська Д., Сенчина Б. // за заг. ред. д-ра геогр. наук, проф. М.М.Назарука. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. – С.442-456
Круглов І. Трансдисциплінарна геоекологія : монографія / Іван Круглов. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 292 с.

Трансдисциплінарну геоекологію обґрунтували як голістичну науку, яка вивчає геопросторові аспекти екологічних процесів і забезпечує підтримку менеджменту екосистемних послуг у взаємодії зі стейкголдерами. Ця наука використовує методи різних географічних і екологічних дисциплін, інтегрує їх на підставі концепції геоекологічного комплексу як тотальної геоекосистеми та реалізує за допомогою технологій геоматики. Концептуальні та методичні положення проілюстровані прикладом геоекологічного дослідження у Карпатах.

Монографія може зацікавити науковців, які задіяні у галузях наук про Землю й екології, а також практиків зі сфери менеджменту довкілля.

Кушнірук Г.В., Дорош Ю.С. Сучасні тенденції та стратегії відновлення індустрії гостинності після COVID-19 та карантинних обмежень: монографія [Електронний ресурс] / Г.О. Горіна, Г.А. Богатирьова, Ю.С. Дорош, Р.І. Дудченко, Кушнірук Г.В. та ін.; наук. ред. Г.О. Горіна. Кривий Ріг : Вид. ДонНУЕТ, 2023. 143 с. (Розділ 3. Готельні бренди: тенденції позиціонування на ринку гостинності України після пандемії СОVID-19, С. 56-86)
Лабінська Галина. Туризм у Криму: сучасний стан, територіальна диференціація, проблеми та перспективи розвитку : монографія / Галина Лабінська, Юрій Шивала. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 250 с.

У монографії подана суспільно-географічна характеристика Криму, як найбільш атрактивної в туристичному відношенні території України. Розглянуто передумови розвитку туризму в Криму: історичні, природні, демографічні й економічні. Детально висвітлені наявні туристично-рекреаційні ресурси, розвиток туристичної інфраструктури, проблеми й перспективи розвитку туризму в Криму. Звернено увагу на активне розгортання екстремального туризму – як пропозиція на відповідний попит на туристичному ринку.
Для студентів географічних факультетів і всіх, хто цікавиться розвитком туризму, політичними, економічними, соціальними проблемами Криму.

Лаврук М. М. Гуцули Українських Карпат (етногеографічне дослідження): Монографія. — Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. — 288 с.

У монографії обгрунтовано концептуальні засади і методику етногеографічних досліджень — комплексного географічного вивчення етнічних спільнот. Гуцули — самобутня етнографічна група (субетнос) українців, разом з територією їхнього проживання, вперше розглядаються як єдиний соціальний етногєографічний комплекс – етногеографічний район, цілісність якого забезпечується геопросторовими і генетичними чинниками, історією розвитку, культурними зв’язками. Детально висвітлено основні види життєдіяльності гуцулів у другій половині XX століття — трудова, екістична, репродуктивна, споживча, а також їхня трансформація під впливом суспільних змін. Розкриваються основні проблеми і перспективи збереження самобутності гуцульського краю.
Для науковців-географів, етнологів, демографів, а також студентів, вчителів загальноосвітніх шкіл. Для всіх, хто цікавиться соціально-географічними й етнокультурними проблемами Карпатського регіону України.

Ландшафтознавство: стан, проблеми, перспективи: Програма міжнародної наукової конференції, присвяченої 110-річчю з дня народження професора К.І. Геренчука, 80-річчю з дня народження професора Г.П. Міллера, 70-річчю заснування кафедри фізичної географії і 60-річчю діяльності Львівської школи ландшафтознавства (24-27 вересня 2014 р.) – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 16 с.
Лемега Надія. Процеси деградації у ґрунтах Львівської області : монографія / Надія Лемега, Володимир Гаськевич. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – 480 с. – (Серія “Ґрунти України”).

У монографії вперше подано результати комплексного дослідження генетико-географічних особливостей деградації ґрунтів Львівської області, встановлено типи і види деградації ґрунтів, схарактеризовано їхню географію, проведено ґрунтово-деградаційне районування території області з виділенням відповідних таксономічних рівнів.
Також удосконалено теоретико-методичні та методологічні основи дослідження особливостей генетико-географічної деградації ґрунтів на рівні області, хронологічну періодизацію ґрунтово-деградаційних досліджень області, підходи регіональної діагностики та оцінки деградаційних процесів. Одержані результати необхідні для оптимізації сільськогосподарського та природоохоронного використання ґрунтів, комплексної екологічної оцінки ґрунтів області, вивчення динаміки деградаційних процесів з метою моніторингу ґрунтів, проведення бонітетної, грошової і ґрунтово-екологічної оцінки.
Для фахівців у галузі ґрунтознавства, сільського господарства, охорони природи, земельного кадастру, наукових працівників, аспірантів, студентів.

Лозинський Р. М. Географія мов в Україні. Навч. посібн. / Роман Лозинський. – Львів: Вид-во “ЛІГА Львів”, 2012. – 146 с.

У навчальному посібнику проаналізовано теоретичні та прикладі питання мовної географії в Україні: теоретичні засади географічного дослідження мовної проблематики, джерела географічного дослідження мовної ситуації, історико-географічні особливості розвитку мовної ситуації в Україні, мовний склад населення сучасної України, етномовні процеси, територіальні особливості мовного простору України, тенденції та проблеми мовної ситуації в Україні, мовну політику в Україні та шляхи її оптимізації. Для студентів географічних факультетів вищих навчальних закладів України.

Лозинський Р. М. Етнічний склад населення Львова (у контексті суспільного розвитку Галичини) : моногр. / Роман Лозинський. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 358 с.

Досліджено динаміку етнічного складу населення Львова від часу заснування міста й до сьогодення. Етнічний склад проаналізовано в контексті суспільного розвитку Галичини. Простежено вплив різних факторів на формування та динаміку етнічного складу, а також зміну їхньої важливості залежно від історичних періодів та функцій, які виконувало місто в місцевій системі розселення. Значну увагу приділено динаміці кількості головних етнічних груп, що мешкали у Львові, етнічній мікрогеографії міста, етнічним особливостям соціальної структури населення, проблемам адаптації міґрантів різного етносоціального походження до умов життя у місті, особливостям розвитку реґіональної системи розселення, зокрема, процесу урбанізації населення.
Для наукових працівників, студентів, усіх, кого цікавить історія та географія Львова й Галичини.

Лозинський Р. М. Мовна ситуація в Україні (суспільно-географічний погляд) : моногр. / Роман Лозинський. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 502 с.

Досліджено суспільно-географічні аспекти мовної ситуації в Україні. Проаналізовано історико-географічні особливості розвитку мовної ситуації в ХХ ст., сучасний мовний склад населення, етномовні процеси, територіальну організацію ентомовного простору. Охарактеризовано головні тенденції розвитку мовної ситуації та найважливіші мовні проблеми України на початку ХХІ ст. Подано пропозиції щодо вдосконалення державної мовної політики.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів, державних службовців, усіх, хто цікавиться мовними проблемами в Україні.

Малик Р., Кирильчук Р. Ґрунти белігеративного комплексу Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника / Роман Малик, Андрій Кирильчук. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – 196 с.

Монографію присвячено дослідженню ґрунтів белігеративного ландшафтного комплексу Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, які представлені унікальними природно-антропогенними та антропогенними утвореннями, зокрема урборендзинами і конструктоземами. Враховуючи унікальність ґрунтів белігеративних комплексів, складність і доступність проведення їх досліджень, які зумовлені відсутністю систематизованих й узагальнених діагностичних ознак, багатовекторність формування морфогенетичних властивостей та значущість антропогенних змін у них, а також проблеми збереження і оптимального використання цих ґрунтів маємо підстави стверджувати, що вони на сьогодні вивчені не достатньо. Власне тому одержані нами результати вивчення особливостей ґенези, розвитку деградаційних процесів та формування морфогенетичних властивостей досліджуваних ґрунтів на різних стадіях їхньої трансформації від природних до природно-антропогенних й антропогенних є надзвичайно актуальними.
Для науковців і студентів географічних та інших природничих спеціальностей.

Малик С. З., Паньків З. П. Морфогенез буроземно-підзолистих ґрунтів Пригорганського Передкарпаття : монографія / Степан Малик, Зіновій Паньків. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 210 с. (Серія «Ґрунти України»)

Проаналізовано дискусійні положення таксономічно-класифікаційного статусу профільно-диференційованих ґрунтів Передкарпаття.
Ареали буроземно-підзолистих ґрунтів сформувалися в межах VI-VII надзаплавних терас на давньоалювіальних відкладах важкого гранулометричного складу в умовах надлишкового зволоження та застійно-промивного типу водного режиму. За результатами польових і лабораторних досліджень встановлено морфологічні особливості будови профілю, ґрунтових новоутворень (нодулів, кутан), досліджено ВХС дрібнозему, мулистої фракції, новоутворень досліджуваних ґрунтів. На основі комплексного дослідження буроземно-підзолистих ґрунтів запропоновано діагностичні критерії ґрунтотворних процесів лесиважу, опідзолення, внутрішньоґрунтового оглинення та глеє-елювіювання.

Муха Б. П. Розтоцький ландшафтно-геофізичний стаціонар: формування, розвиток, наукові надбання: моногр. Л. : Укр. акад. друкарства, вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка. 2010. – 126 с.

Викладений короткий огляд історії та діяльності Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару спрямований на фіксацію шляху його розвитку та перелік основних здобутків, тобто є своєрідним етапним звітом.

Географічні стаціонари повинні працювати, забезпечувати розвиток географічних знань, забезпечувати підготовку спеціалістів, які таки допомогли суспільству оволодіти знаннями про функціонування природи.

У створенні таких інституцій – шлях до розвитку географії науки найдавнішої, що й досі супроводжує життя людей і буде їм потрібною завжди.

 

Наконечний Ю. І. Ґрунти заплави ріки Західний Буг : монографія / Ю. І. Наконечний, С. П. Позняк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 220 с.
Новомалин у просторі і часі: краєзнавче дослідження волинського села / [М. М. Лаврук, А. В. Мельник, М. П. Манько та ін.]; за ред. М. М. Лаврук, А. В. Мельника. – Харків: Чайка, 2013. – 744 с.
Паньків З. Еволюція землекористування в Україні Монографія / З. Паньків. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 188 с.

На основі аналізу значної кількості розрізнених, різночасових публікацій та фондових матеріалів вперше запропоновано періодизацію землекористування у межах України на основі чітко визначених критеріїв; виокремлено 9 етапів, а в їхніх межах – періоди. Розкрито значення земельних ресурсів у житті людини та функціонуванні біосфери, розглянуто класифікаційні одиниці землекористування (типи і форми), подано визначення «еволюції землекористування» та характеристику чинників, що її зумовлюють. Висвітлено особливості використання земельних ресурсів України в різні історичні етапи та сутність різних землевпорядних реформ.
Для студентів, аспірантів, наукових працівників, які цікавляться питаннями землекористування.

Паньків З. Землекористування в Карпатському регіоні України: теорія, історія та сучасний стан Монографія / З. Паньків. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 340 с.

У монографії розкрито теоретичні та методологічні положення дослідження землекористування, обґрунтовано систему чинників, що обумовлюють використання земельного фонду, здійснено історичну періодизацію використання земельного фонду в регіоні, розроблено класифікацію та систему ієрархічно підпорядкованих таксономічних одиниць районування землекористування, вдосконалено систему показників для зонування земельного фонду міст. На основі аналізу широкого спектру відомостей встановлена структура земельних угідь та виявлені відмінності у використанні земель в розрізі смуг землекористування, досліджено особливості розподілу земельних угідь за категоріями землекористувачів та напрямами використання.

Паньків З. П., Позняк С. П. Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні ґрунти північно-західного Передкарпаття. – Львів: Меркатор, 1998.- 132 с. 
Папіш Ігор. Чорноземи на лесових породах Західноукраїнського краю : монографія / Ігор Папіш. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – 326 с.

Монографію присвячено дослідженню чорноземів Вологої атлантичної фації лісостепової і широколистяно-лісової зон України. Процеси становлення і еволюції чорноземів на лесових породах Західноукраїнського краю відбувались в динамічних природно-антопогенних умовах середнього і пізнього голоцену. Поряд з характерними морфолого-генетичними властивостями, притаманними чорнозему, в них проявляються регіональні особливості в географічному поширенні і будові профілю. Чорноземи входять до сімейства нейтральних або слабокислих Са-гумусових і середньокислих Н-гумусових ґрунтів. Вони представлені двома генетичними типами: чорноземи типові міграційно-міцелярні і чорноземи глинисто-ілювіальні з контрастними родами реградованих і криптоглейових ґрунтів. Генетичні особливості і просторові властивості чорноземів успадкували географічну мінливість порід лесової формації та складну історію формування ландшафтів краю в середньому голоцені (антропізація ландшафтів). На фоні дегуміфікації проявляються негативні тенденції в еволюції мінеральної речовини у формі відносної гідрослюдизації профілю внаслідок лесиважу активної слюда-смектитової фракції мінералів. Процеси опідзолення в чорноземах на карбонатних лесових породах не проявляються.
Для науковців і студентів географічних та інших природничих спеціальностей.

Пилипович О. Геоекологія річково-басейнової системи верхнього Дністра: Монографія / О. В. Пилипович, І. П. Ковальчук; за науковою редакцією І. П. Ковальчука. – Львів- Київ: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 284 с.

Висвітлено концептуальні засади геоекологічних досліджень річково-басейнових систем. Здійснено аналіз умов і чинників формування геоекологічної ситуації у басейні верхнього Дністра. Охарактеризовано результати багаторічних досліджень розвитку, функціонування і змін стану річково-басейнових систем верхнього Дністра під впливом природних та антропогенних чинників. За результатами власних польових, картометричних і лабораторних досліджень оціне­но вплив діяльності людини на геоекологічну ситуацію модельних басейнових систем. Із застосу­ванням ГІС-технологій створено нові комп’ютерно-картографічні моделі досліджуваних басейнів, сформовано інформаційну базу даних, яка відображає стан басейнових систем, масштаби впливу на них природних та антропогенних чинників і геоекологічні наслідки природокористування. Обґрунтовано комплекс заходів, спрямованих на оптимізацію геоекологічного стану річково- басейнових систем та підвищення ефективності використання природних ресурсів.

Для географів, геоекологів, землевпорядників, краєзнавців, викладачів і студентів, працівників сфери моніторингу навколишнього середовища і державного управління при­родокористуванням та охороною природи.

Рудницький С. Знадоби до морфології карпатського сточища Дністра. Львів. 1905
Рудницький С. Знадоби до морфології підкарпатського сточища Дністра. Львів. 1908
Рудницький С. Л. Основи землезнання України. – Львів, 1924. – 138 с. (з особистої збірки Ровенчака Івана Ілліча)
Рудницький С. Начерк географічної термінології. – Львів, 1908.
Семащук Р. Б. Ініціальне ґрунтотворення та рендзинні ґрунти Західного Поділля : монографія / Р. Б. Семащук, А. А. Кирильчук. – Львів : Простір М, 2018. – 163 с.

Висвітлено історію, проблематику та теоретико-методологічні основи досліджень ґрунтів, що перебувають на ініціальній стадії розвитку. Розглянуто специфіку ґрунтотворення на продуктах елювіогенезу щільних карбонатних порід. Проаналізовано валовий хімічний склад і термодинамічні та енергетичні показники досліджуваних об’єктів.
Розширені та доповнені теоретичні, а також методичні засади дослідження ініціального ґрунтотворення і рендзинних ґрунтів у різних геоморфогенно-фітоценотичних умовах на рівні урочища.
Для фахівців у галузі ґрунтознавства, географії ґрунтів, сільського господарства, охорони природи, земельного кадастру, наукових працівників, аспірантів і студентів відповідних спеціальностей.

Склярська О. І. Політико-географічні процеси в Закарпатській і Чернівецькій областях : монографія / Оксана Склярська. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – 228 c.

У монографії узагальнено та доповнено методологічні і методичні засади дослідження політико-географічних процесів, виявлено особливості та тенденції перебігу сучасних політико-географічних процесів у Закарпатській та Чернівецькій областях. Проаналізовано чинники та суспільно-географічні аспекти діяльності політичних інститутів, етнополітичного розвитку етнонаціональних меншин прикордонних регіонів, здійснено об’єктивну географічну оцінку усіх виборчих кампаній. Подано типізацію адміністративних одиниць за ймовірністю дестабілізації політико-географічного розвитку та районування Закарпатської і Чернівецької областей за особливостями політико-географічних процесів. Обґрунтовано засади регіональної політики в контексті різноаспектної інтеграції населення прикордоння в загальноукраїнське середовище.

Степан Позняк. Роздуми: людина, життя і ґрунти. – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – 264 с.

Вперше охарактеризовано життєвий і науковий шлях знаного вченого-ґрунтознавця, випускника географічного факультету Львівського університету, професора кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського національного університету імені Іллі Мечникова, засновника кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка, який 27 років завідував кафедрою. Під його науковим консультуванням і керівництвом захищено 9 докторських і 21 кандидатська дисертації, започаткована серія наукових монографій «Ґрунти України», видано 27 монографій, підручник, навчальні посібники з питань ґенези, географії та екології ґрунтів. Успішно функціонує створена наукова школа генетичного ґрунтознавства.

Степан Позняк. Роздуми: людина, життя і ґрунти. – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – 264 с.

Вперше охарактеризовано життєвий і науковий шлях знаного вченого-ґрунтознавця, випускника географічного факультету Львівського університету, професора кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського національного університету імені Іллі
Мечникова, засновника кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка, який 27 років завідував кафедрою. Під його
науковим консультуванням і керівництвом захищено 9 докторських і 21 кандидатська
дисертації, започаткована серія наукових монографій «Ґрунти України», видано 27 монографій, підручник, навчальні посібники з питань ґенези, географії та екології ґрунтів. Успішно функціонує створена наукова школа генетичного ґрунтознавства.

Сучасні напрямки розвитку географії України: монографія / [за заг. редакцією проф. Лозинського Р. М.]. – Львів, 2022. – 367 с.

У монографії представлено наукові дослідження, що відображають сучасні напрямки розвитку географії України. Авторами є викладачі, аспіранти й здобувачі кафедри географії України Львівського національного університету імені Івана Франка. Публікації згруповано за розділами: історія географії та картографії, історична географія; українознавство і краєзнавство; політична географія і геополітика; урбаністика і просторове планування. Наукове видання присвячене 30-річчю кафедри географії України.

Для науковців, викладачів, учителів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться питаннями географії України.
Матеріали надруковано в авторській редакції. Автори відповідають за достовірність викладеного матеріалу, правильне цитування джерел та посилання на них.

Сучасні практики планування та реалізації заходів із пом’якшення наслідків, що стосуються ландшафтної сполученості (DTP3-314-2.3 проект SaveGREEN). [Текст] : монографія / С. Борлеа, М. Ністореску, А. Доба, Х. Мейєр, І. Достал, Ї. Єдлічка, А.-Т. Башта, Т. Ямелинець, М. Галайко, С. Матус, А. Павелко, З. Паньків, Ю. Андрейчук. – Львів: Дрогобич – Коло, 2022. – 172 с.
Телегуз О. В. Агроекологічна оцінка ґрунтів : монографія / О. В. Телегуз, М. Г. Кіт. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 260 с.

Викладено результати агроекологічної оцінки ґрунтів шляхом визначення класів придатності ґрунтів орних земель, призначених для вирощування сільськогосподарських культур, на прикладі Львівської області. Узагальнено морфолого-генетичні показники і фізико-хімічні властивості ґрунтів Львівської області. Складено структурну формулу ґрунтового покриву природно-сільськогосподарських районів. Висвітлено сучасний стан еродованих ґрунтів. Проведено агроекологічну оцінку особливо цінних ґрунтів і визначено індекси географічного поширення та цінності цих ґрунтів. Розраховано ґрунтово-екологічний індекс фонових ґрунтів. Проаналізовано та систематизовано різні види районувань стосовно ґрунтового покриву, складено схему агроекологічного районування Львівської області.
Для фахівців у галузі ґрунтознавства, географії ґрунтів, сільського господарства, охорони природи, земельного кадастру, наукових працівників, аспірантів і студентів відповідних спеціальностей.

Теорія і практика генетичного ґрунтознавства = Theory and practice of genetic soil science : колективна монографія / за ред. З. П. Паньківа. – Львів, 2023. – 242 с.

У колективній монографії узагальнено результати багаторічних досліджень генетичної природи, географічного поширення, складу та властивостей ґрунтів. Значну увагу приділено питанням збалансованого використання, відтворення, збереження та охорони ґрунтів. Проаналізовано сучасний стан ґрунтових ресурсів, розвиток деградаційних процесів у ґрунтах, проблеми класифікації ґрунтів України та перспективи впровадження ґрунтової інформаційної системи.
Обґрунтовано заходи подолання негативних наслідків використання ґрунтового покриву. Висвітлено основні аспекти екологізації ґрунтокористування.
Для науковців, студентів і аспірантів, а також усіх, хто цікавиться ґрунтами та історією ґрунтознавства.

Шіпка М. З., Курганевич Л. П. Геоекологічний аналіз річково-басейнової системи Полтви : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 184 с.

Монографію присвячено вивченню геоекологічного стану річково-басейнової системи Полтви, аналізу чинників його формування та визначенню шляхів
його оптимізації. Обґрунтовано теоретико-методичні засади геоекологічних досліджень річково-басейнових систем. Проаналізовано природні умови та
антропогенні чинники формування геоекологічного стану території басейну р. Полтви. Досліджено структурну організацію річкової мережі та масштаби її
трансформації. Побудовано та проаналізовано карту землекористування басейну р. Полтви, визначено ступінь антропогенної трансформації земель. Здійснено
моніторинг та оцінювання якості води р. Полтви і її приток. Досліджено геоекологічний стан заплавно-руслового комплексу річок. На основі виконаних
досліджень обґрунтовано заходи з оптимізації геоекологічного стану річково-басейнової системи Полтви.
Для фахівців у галузі географії, екології, охорони навколишнього природного середовища, студентів та аспірантів відповідних спеціальностей.

Ямелинець Т. С. Інформаційне ґрунтознавство : монографія / Тарас Ямелинець. — Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. — 352 с.

У монографії формалізовано й подано визначення основних наукових категорій і понятійного апарату інформаційного ґрунтознавства як нового напряму в ґрунтознавстві. Визначено головні методи дослідження інформаційного ґрунтознавства і встановлено особливості нормативно-правового регулювання інформаційного забезпечення в ґрунтознавстві. Проведено аналіз сучасного стану зарубіжних і вітчизняних у галузі використання інформаційних технологій для роботи з ґрунтовими даними. Створено інформаційну модель опису ґрунту, запропоновано систему формалізації різнорідних ґрунтових даних, а також в одній із відкритих ГІС-аплікацій регіональну ґрунтову інформаційну систему.
Для студентів природничих спеціальностей.

Геренчук К.І. Природа Львівської області / кол. монографія за редакцією К. І. Геренчука. – Видавництво Львівського університету.- 1972, 152 с.

Колективна монографія є узагальненням надзвичайно широких, але розпорошених у різних виданнях відомостей про рельєф, геологію, корисні копалини, клімат, поверхневі та підземні води, рослинність, грунтовий покрив, тваринний світ і ландшафти Львівської області. Це перша монографія, в якій на сучасному науковому рівні охарактеризована природа області, описані природні райони та ландшафти, грунтовно розглядаються питання охорони природи.
Книга придасться вчителям, студентам, туристам, спеціалістам сільського господарства, працівникам проектних організацій, усім, хто цікавиться природою рідного краю.

Мельник А. В. Українські Карпати: Еколого-ландшафтознавче дослідження. – Львів, 1999. – 286 с.