Бібліотека

Перелік публікацій: Каднічанський Д. А.

Каднічанський Д.А. Замковий туризм. Курс лекцій / Каднічанський Д.А., Завадовський Т.Б. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – 126 с
Каднічанський Д.А. Культурно-пізнавальний туризм. Курс лекцій / Д.А. Каднічанський, Т.Б. Завадовський. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2014. – 126 с.
Каднічанський Д.А. Мистецтвознавство. Курс лекцій для студентів спеціальності «Туризмознавство» / Д.А.Каднічанський. – Львів, 2012. – 74 с.
Каднічанський Д.А. Молодіжний і навчальний туризм: курс лекцій / Д.А.Каднічанський. – Львів: Вид.центр ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 60
В. Ярмолович, Т. Завадовський, Д. Каднічанський. Виклики ринку екскурсійних послуг у посткризовий період в Україні / В. Ярмолович, Т. Завадовський, Д. Каднічанський // Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Льв
Каднічанський Д. А. Аспекти розвитку воєнного туризму в Україні в контексті російсько-української війни ХХІ століття / М. Гамкало, Д. Каднічанський // Матеріали ХVІ Наукової міжнародної конференції “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів, 7 жовтня 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 73–78.
Каднічанський Д. А. Використання в туризмі фортифікацій ХІХ століття у Львівській області / Д. Каднічанський // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Війна та туризм” (Київ, 11 листопада 2022 р.). – Київ, 2022. – С. 188–190.
Каднічанський Д. А. Волонтерський туризм у мотивах туристичних подорожей. Сучасний контекст / Д. Каднічанський, О. Халілова // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції “Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації” (Київ, 6-7 квітня 2023 р.). – Київ, 2023. – С. 188–190.
Каднічанський Д. А. Історико-культурні туристичні ресурси Стрийського району Львівської області / Д. Каднічанський, Р. Гриців // Матеріали ХVІІ Наукової міжнародної конференції “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів, 6-7 жовтня 2023 р.). – Львів, 2023. – С. 134–137.
Каднічанський Д. А. Кейси проєкту «Спадщина UA» – успішний досвід відновлення унікальних садиб Львівської області для потреб туризму / Д. Каднічанський, Зоряна Боровець // Матеріали ХVІІ Наукової міжнародної конференції “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів, 6-7 жовтня 2023 р.). – Львів, 2023. – С. 130–134.
Каднічанський Д. А. Проблеми і перспективи розвитку історико-культурного туризму у Львівській області / Т. Завадовський, Д. Каднічанський, В. Ярмолович // Матеріали ХVІ Наукової міжнародної конференції “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів, 7 жовтня 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 301–304.
Каднічанський Д. А. Роль громадських ініціатив у відродженні історико-архітектурних пам’яток Львівської області / Д. Каднічанський, О. Халілова, Х. Ардан // Матеріали ХVІІ Наукової міжнародної конференції “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів, 6-7 жовтня 2023 р.). – Львів, 2023. – С. 137–142.
Каднічанський Д. А. Церква Св. Духа в Рогатині як туристична дестинація / М. Гармата, Д. Каднічанський // Матеріали ХVІ Наукової міжнародної конференції “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів, 7 жовтня 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 82–84.