Яворський Богдан Ігорович

Посада: доцент кафедри фізичної географії, завідувач Розтоцький ландшафтно-геофізичний стаціонар

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): 032-239-47-44

Електронна пошта: bohdan.yavorskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • фізична географія
  • ландшафтознавство
  • палеогегографія
  • дослідження розвитку ландшафтів заходу України

Курси

Публікації

Статті та матеріали конференцій

Яворський Б. І., Муха Б. П. Фізична географія: архаїчна назва чи фундаментальна наука майбутнього? // Всеукраїнська наукова конференція Четверті сумські наукові географічні читання (11-13 жовтня 2019 р.). – Суми – 2019.

Яворський Б.І., Родич О.Я. Фізична географія – наука, яка вчить розуміти cвіт (до 75-річчя від дня народження Богдана Павловича Мухи (1943–2019)) // Фізична географія та геоморфологія, 2019

Яворський Б. І., Родич О. Я. Наукова біографія Мухи Богдана Павловича // Довготермінові спостереження довкілля: досвід, проблеми, перспективи. Матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 75-річчю з дня народження Б. П. Мухи і 50-річчю роботи Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка Львів–Брюховичі, 10–12 травня 2019 року. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – С. 200–203.

Яворський Б. І., Родич О. Я. Список наукових праць Мухи Богдана Павловича (1943–2019) // Довготермінові спостереження довкілля: досвід, проблеми, перспективи. Матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 75-річчю з дня народження Б. П. Мухи і 50-річчю роботи Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка Львів–Брюховичі, 10–12 травня 2019 року. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – С. 204–223.

Яворський Б.І., Савка Г.С., Шушняк В.М. Нові геотуристичні маршрути візит-центру «Верещиця» Яворівського національного природного парку // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Природоохоронні, екоосвітні, рекреаційно-туристичні та історико-культурні аспекти сталого розвитку Розточчя», 4 липня 2018 р. Івано-Франкове, 2018

Думич Р., Яворський Б. Динаміка землевикористання басейну річки Желдець // Матеріали студентської наукової конференції «Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні» 17 травня 2017 р., м. Львів.– С. 15–30.

Яворський Б. Географічно-картографічний аналіз історії Підгайців і Підгаєччини (до середини XVII ст.) / Б. І. Яворський // Підгайці та Підгаєччина / Упор. С. Колодницький. – Тернопіль: Астон, 2017. – С. 27–70.

Яворський Б.І. Уточнення петрографічних особливостей батятицьких кварцитоподібних пісковиків як крок на шляху до вирішення проблеми їхнього генезису / Б. Яворський, В. Степанов, І. Побережська // Мінералогічний збірник. – 2015. – № 65, Вип. 1. – С. 117–131.

Яворський Б. Петрографічні особливості батятицьких кварцитоподібних пісковиків. / Б. Яворський, І. Побережська, В. Степанов // Фундаментальне значення і прикладна роль геологічної освіти і науки: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 70-річчю геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка / Відп. ред. М. Павлунь. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 236–237.

Муха Б. П. Ландшафтна структура / Б. П. Муха, Б. І. Яворський / Біосферний резерват “Розточчя”.– Львів, ЗУКЦ, 2015. – С. 68–78.

Яворський Б. Наш клаптик Західної Європи.

Яворський Б. Загальні риси геологічної будови і рельєфу Підгаєцького району/ Б. І. Яворський // Підгайці і Підгаєччина: зб. наук. праць. / Упор. С. Колодницький. – Тернопіль: Терно-граф, 2012. – С.26–34.

Brzezinska-Wojcik T. Zaleznosci pomiedzy przestrzennym rozmieszczeniem lineamentow a cechami budowy geologicznej i rzezby Roztocza w swietle dotychczasowych badan / Teresa Brzezinska-Wojcik, Bohdan Yavorskij, Lukasz Chabudzinski / Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірник наук. праць (Ворохта, 6–9 вересня 2012 року).– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012.– С. 133–149.

Шушняк В. М, Кузярін О. В., Яворський Б. І. Обґрунтування створення заказника державного значення “Торфовище Білогорща” / В. М. Шушняк, О. В. Кузярін, Б. І. Яворський // Звіт про виконання послуги з досліджень та експериментальних розробок у галузі природничих і технічних наук (73.10.1). Проект створення об’єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львівської міської ради. Том 3. Територіальне планування об’єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львова. – Львів, 2011.– С. 83–123.

Яворський Б. І. Розвиток ландшафтів Українського Розточчя / Б. І. Яворський / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук. Львів, 2010.– 20 с.

Яворський Б. І. Батятицькі кварцитовидні пісковики – палеогеографічний документ зледеніння / Б. І. Яворський, В. О. Хмелівський, А. Б В’ялий // Наукові записки ТНПУ. Серія: географія. – 2008.– № 1.– С. 60–68.

Яворський Б. Тектонічні дислокації Українського Розточчя та їх роль в ґенезі реґіону // Наукові записки ТНПУ. Серія: географія. – 2007.– № 1.– С. 56–68.

Яворський Б. І. Геологічна історія розвитку Південного Розточчя та її застосування у вирішенні проблеми ґенези Подільського уступу / Б. І. Яворський // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики.– К., 2007.– С. 167–185.

Яворський Б. І. Тектонічні порушення Південного Розточчя та їх вплив на міграцію флюїдів / Б. І. Яворський // Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень: Матеріали Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, присвяченої 175-річчю від дня народження видатного дослідника Придніпров’я Олександра Поля.– Д.: вид-во ДНУ, 2007.– С. 93–96.

Яворський Б. Межі Українського Розточчя та його місце в системі фізико-географічних одиниць високого рангу / Б. І. Яворський // Наукові записки ТНПУ. Серія: географія. – 2007.– № 2.– С. 52–60.

Яворський Б. Нарис з історії досліджень Подільського уступу / Б. І. Яворський // Історія української географії та картографії. Ч. 1: Збірник матеріалів Третьої Міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-літньому ювілею академіка Степана Рудницького. Тернопіль, 6–7 грудня 2007 р.– Тернопіль, 2007.– С. 107–111.

Яворський Б. І. Основні риси палеогеографії Південного Розточчя на середньоміоценовому етапі еволюції / Б. І. Яворський // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія.– Вінниця, 2007.– Вип. 14.– С. 134–141.

Яворський Б. І. Забруднення довкілля Львівським сміттєзвалищем та його вплив на людину / Б. І. Яворський // Збірник матеріалів до міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми збору, переробки та утилізації відходів” (25-26 жовтня, 2007, Одеса): Зб. матер. конф. / відп. ред. В. М. Небрат.– Одеса: ТОВ “Інвац”, 2007.– С. 167–171.

Яворський Б. Вплив Львівського сміттєзвалища на довкілля та населення / Б. І. Яворський // Чиста Львівщина: матеріали обласного семінару-наради щодо поводження з відходами.– Львів, 2007.– С. 19–23.

Яворський Б. Історія геологічного розвитку регіону Південного Розточчя як ключ до вирішення проблеми ґенези Подільського уступу / Б. І. Яворський // Наукові записки ТНПУ. Серія: географія. – 2006.– № 2.– С. 32–41.

Яворський Б. І. Ґенеза Давидівського пасма і прилеглих територій / Б. І. Яворський // Актуальні проблеми дослідження довкілля.– Суми, 2004.– С. 48–54.

Яворський Б. Штрихи до персоналій географів у Львові XIX і XX ст. / Б. І. Яворський // Кафедра фізичної географії.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.– С. 322–329.

Біографія

Народився 16. 03.1983 у м. Львові. У 2004 році закінчив географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. В 2004, 2007 рр. – лаборант, 2004 – 2007 рр. – аспірант кафедри фізичної географії. З 2008 р. асистент, з 2012 і до тепер – доцент кафедри фізичної географії.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!