Кричевська Діана Анатоліївна

Посада: доцент кафедри конструктивної географії і картографії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-49

Наукові інтереси

  • Заповідна справа, екологічний туризм; планування та функціонування екологічних мереж регіонів, національних природних парків, природних заповідників та біосферних резерватів.
  • Конструктивна географія, екологічна географія, геоекологія

Курси

Вибрані публікації

Кричевська Д.А. Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять та виконання практичних робіт з дисципліни «Конструктивна географія»  для студентів напряму підготовки 6.040104 «Географія» / укладач: Д.А. Кричевська. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 55 с.

Кричевська Д.А. Природні ландшафти і фізико-географічне районування / В.П. Брусак, Д.А. Кричевська // Національний природний парк «Гуцульщина» // За ред. В.В. Пророчука, Ю.П. Стефурака, В.П. Брусака, Л.М. Держипільського. – Львів – Косів: НВП «Карти і атласи», 2013. – С. 143-152.

Кричевська Д. А. Міждержавні природоохоронні території польсько-українського прикордоння: сучасний стан та перспективи створення / В. П. Брусак, Д. А. Кричевська // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГК “Обрії”, 2011. – Вип. 2 (63). – С. 58–65.

Кричевська Д.А. Географічні основи формування екологічної мережі в Українських Карпатах / В. П. Брусак, Ю. В. Зінько, Д. А. Кричевська / Розвиток заповідної справи в Україні і формування Панєвропейської екологічної мережі: матер. міжнар. наук.-практ. конфер. – Рахів: ЗАТ “Надвірнянська друкарня”, 2008. – С. 61-68.

Кричевська Д.А. Проблеми охорони, екоосвітнього та туристичного використання геморфологічної спадщини у заповідниках та національних парках Українських Карпат / Зінько Ю.В., Кричевська Д.А. // Охорона і менеджмент об’єктів неживої природи на заповідних територіях. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Охорона і менеджмент об’єктів неживої природи на заповідних територіях». – Гримайлів-Тернопіль: Джура, 2008. С.88-93.

Кричевська Д.А. Характеристика природних ландшафтів / Кричевська Д.А., Брусак В.П. // Ужанський національний природний парк. Поліфункціональне значення. За ред.С.М.Стойка. Львів, 2007. – С.67-83.

Кричевська Д. А. Дослідження та перспективи екотуристичного використання печери “Княгиня” (Ужанський національний парк). / Д. Кричевська, Шевчук О., Карпишин Г., Палюх В. // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Вип.34. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.Ів.Франка, 2007. –  С.303-308.

Кричевська Д. А. Планувальна організація території Ужанського національного парку / Д. А. Кричевська // Вісн. Львів. ун-ту. Серія геогр. – 2005. -Вип. 32. – С. 130-141.

Krichevska D. Ochrona zasobov naturalnych i ekosystemow w Uzanskim Parku Narodowym – ukrainskiej czesci Miedzynarodowego Rezerwatu Biosfery “Karpaty Wschodnie” / S. Stoyko, D. Krichevska // Roczniki Bieszczadzkie. – 1999. – № 7. – S. 165-176.

Кричевська Д. Еволюція концептуальних моделей функціонального зонування біосферних резерватів / Д. Кричевська // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2012. – Вип.40, Частина 2. – С. 44–51.ричевська Д. А. Методичні аспекти організації територіальної структури української частини міжнародного біосферного резервата “Східні Карпати” / Д. А. Кричевська // Вісн. Львів. ун-ту. Серія геогр. – 1998. – Вип. 23. – С. 338-342.

 

Біографія

Народилася у м. Львові 25 січня 1974 року. У 1990 р. закінчила навчання у СЗШ №35  м. Львова. У цьому ж році стала студенткою першого курсу географічного факультету ЛДУ імені Івана Франка, спеціалізувалася на кафедрі “Раціонального використання природних ресурсів та охорони природи”. У 1995 році отримала диплом з відзнакою із присвоєнням кваліфікації спеціаліста: географ, викладач. У 2001 році закінчила навчання в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Ландшафтно-еко­логічні засади територіально-функціональної організації гірських біосферних резерватів (на прикладі української частини міжнародного біосферного резер­вата “Східні Карпати”)”, науковий керівник – д.б.н. С.М. Стойко.

Працювала інженером кафедри геоморфології і палеогеографії (1996), вчителем географії у СШ № 56 м. Львова (2002-2003), молодшим науковим співробітником науково-дослідної лабораторії інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних досліджень (2001-2008). З 1 березня 2008 року – асистент, а з травня 2011 р – доцент кафедри конструктивної географії та картографії.

Проекти

Учасник розробки Проектів організації території, охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів і об’єктів національних природних парків Ужанський (2003-2005), “Гуцульщина” (2003-2008), Галицький (2005-2010), Яворівський (2010-2011), Проектів організації території та охорони природних комплексів природних заповідників “Медобори” (2001-2003) та “Горгани” (2010-2011).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!