Науково-методичний семінар “Географічна освіта: виклики і перспективи”

06.02.2023 | 16:53

4 лютого 2023 р. на географічному факультеті відбувся науково-методичний семінар для вчителів географії Львівщини на тему: “Географічна освіта: виклики і перспективи”.

У рамках семінару озвучено виклики розвитку географічної науки через призму пріоритетних напрямків природничої і суспільної географії, актуалізації міжнародної співпраці у рамках географії та дотичних до неї наук, представлення  актуальних географічних досліджень у підручниках з географії для середньої школи (“Географічна наука: виклики і перспективи”, доц. Володимир Біланюк, асист. Любов Котик).

Проф. Мирослав Дністрянський у доповіді “Сучасні проблеми викладання суспільної географії в середній школі” розкрив проблемні моменти викладання у середній школі тем з географії населення України та сучасного адміністративно-територіального устрою держави, наголосив на важливості застосування інноваційних методів навчання.

Представлення глобальних викликів у нових навчальних програмах з географії для 8-9 класів та 10-11 класу розкрив доц. Ярослав Івах у доповіді “Глобальні виклики і глобальні проблеми”. Він зазначив на важливості використання як традиційного картографічного методу при вивченні у середній школі глобальних проблем так й інноваційних методів, зокрема аналіз проблемних ситуацій, розв’язання практично-орієнтованих завдань.

У ході плідної дискусії вчителі Львівщини та викладачі Львівського університету мали змогу удосконалити професійні компетентності з організації навчання географії у середній школі.