Бібліотека

Перелік публікацій: Круглов І. С.

Круглов І. Трансдисциплінарна геоекологія : монографія / Іван Круглов. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 292 с.

Трансдисциплінарну геоекологію обґрунтували як голістичну науку, яка вивчає геопросторові аспекти екологічних процесів і забезпечує підтримку менеджменту екосистемних послуг у взаємодії зі стейкголдерами. Ця наука використовує методи різних географічних і екологічних дисциплін, інтегрує їх на підставі концепції геоекологічного комплексу як тотальної геоекосистеми та реалізує за допомогою технологій геоматики. Концептуальні та методичні положення проілюстровані прикладом геоекологічного дослідження у Карпатах.

Монографія може зацікавити науковців, які задіяні у галузях наук про Землю й екології, а також практиків зі сфери менеджменту довкілля.

Географічний факультет = Faculty of Geography : до 140-річчя географії у Львівському університеті / за ред. В. Біланюка, Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2023. 122 с.

У науково-довідковому виданні висвітлено історію географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Показано сучасний стан навчально-методичної, науково-дослідної, громадсько-виховної роботи та видавничої діяльності факультету. Охарактеризовано структурні підрозділи факультету. Подані бібліографічні дані відомих випускників факультету.
Для наукових працівників, викладачів, студентів, випускників факультету, майбутніх абітурієнтів й всіх зацікавлених.

Круглов І. Геоекологічний аналіз лісогосподарського потенціалу Сколівських Бескидів засобами геоматики // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. – 2005. – Вип. 32.- С. 43-55.
Круглов І. Методика напівавтоматизованого створення геопросторового шару педоморфологічних одиниць басейну Верхнього Дністра // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. – 2004. – Вип. 31.- С. 312-320.
Круглов І., Божук Т. Геокологічна інформаційна система Українського Мармарошу: модельна ділянка “Квасний” // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. – 2004. – Вип. 30.- С. 159-166.
Krouglov I. Landscape-ecological information system for Lviv: Data base design and modeling // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 1997. – Вип. 58. – С. 125-130.
Круглов І. Геоінформаційний аспект організації державного земельного кадастру України // Budownictwo i Inzyneria Srodowiska (Rzeszow, Poland). – 1998. – Z. 29. – С. 85-93.
Круглов І. Вчення про ландшафт як єдина географія // Ландшафт як інтегруюча концепція ХХІ сторіччя. Збірник наукових праць. – К., 1999. – С. 26-33.
Круглов І. Екологія ландшафту (геоекологія): Аналіз європейських та північноамериканських публікацій // Укр. геогр. журн. – 2000. – № 2. – С. 62-66.
Круглов І. С. Підготовчий проект “Програми сталого розвитку басейну річки Тиса” // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2002. – Т. 4. – С. 35-39.
I. Kruhlov, B. Mukha and B. Senchyna Natural Geoecosystems of the Upper Dnister Basin
Kruhlov I. The Sustainability of Agricultural Land Use
Kruhlov I. The structure of the urban landscape // Universitas Ostraviensis. Acta Facultatis Rerum Naturalium. Geographia – Geologia. – 1999. – No 181/7. – P. 71-89.
Kruhlov I. Landscape-ecological database for the Prut headwater // Proceedings of 2-nd Inter. Conf. “Cadastre, Photogrammetry, Geoinformatics – Modern Technologies and Development Perspectives”. – Lviv-Cracow. – 2000. – P. 43-48.
Круглов І. С. Геоекологія: Одна назва для різних наук? // Фіз. геогр. і геоморф. – 2003. – Вип. 45. – С. 18-25.
Круглов І. Геоекологія та географія // Наук. записки Тернопіль. держ. педагог. ун-ту. Серія: геогр. – 2004. – № 2, Ч. 1. – С. 49-55.
Круглов І. С. Геоекологія як трансдисциплінарна наука про геоекосистеми // Фіз. геогр. та геоморф. – 2005. – Вип. 47. – С. 100-107.
Круглов І. С. Моделювання біоклімату та біотичних компонентів морфогенних геоекосистем Басейну Верхнього Дністра // Фіз. геогр. та геоморф. – 2005. – Вип. 49. – С. 29-36.
Круглов І., Божук Т. Геоекологічна інтерпретація рослинного покриву Українського Мармарошу за космічним зображенням ASTER VNIR // Вісник геодезії та картографії. – 2004. – № 3. – С. 48-52.
Kruhlov I., Bozhuk T. Geoecological information system for Ukrainian Maramorosh // A Message From the Tatra: Geographical Information Systems and Remote Sensing in Mountain Environmental Research. – Cracow: Jagiellonian University Press, 2004. – P. 173-182.
Круглов И., Нобис Р. Геоэкологическая база данных Бассейна Верхнего Днестра // Conference Proceedings “Integrated Management of Natural Resources in the Transboundary Dniester River Basin”. (Chisinau, Moldova, September 16-17, 2004.) – Chisinau: Eco-Tiras, 2004. – P. 179-183.
Круглов І. Делімітація, метризація та класифікація морфогенних екорегіонів Українських Карпат // Український географічний журнал – 2008, № 3.
Круглов І., Смалійчук А., Часковський О., Біланюк В., Притула Р., Смалійчук Г. Методологія дослідження перспективної динаміки карпатського лісогосподарського ландшафту // Матеріали міжнар. наук. конф. «Культурний ландшафт як географічний феномен». – Чернівці, 2021. – С. 110–111.