Перхач Оксана Романівна

Посада: доцент кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Oksana.Perkhach@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

  • екологія людини
  • раціональне природокористування
  • використання та охорона водних ресурсів
  • вивчення природно-ресурсного потенціалу

Курси

Вибрані публікації

Перхач О. Р. Особливості викладання спецкурсу «Екологія людини» / О. Перхач // Українська географія: сучасні виклики. – Київ : УГТ, 2016 – Т. І. – С. 202-203.

Перхач О. Р. Вплив стічних вод на довкілля басейну річки Луга / О. Перхач, М. Сиротюк, О. Муха // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Чиста вода. Фундаментальні прикладні та промислові аспекти. –  Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – С. 155-157

Перхач О. Р. Екологія людини. Навчально-методичний посібник / О. Р. Перхач. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. — 42 с.

Перхач А. Эколага-геаграфічнае даследаванне надзвычайнай сітуацьи ва Украіне: параўнальна-рэгіянальны аспект // Магілëўскі мерыдыян. — Магілëў, 2014. — Т. 14. — № 1-2. — С. 9-12 [співавт. І. І. Равенчак].

Перхач О. Р. Використання та охорона водних ресурсів. Навчально-методичний посібник / С. І. Кукурудза, О. Р. Перхач. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. — 92 с.

Перхач О. Р. Здоров’я людини і хімічні забруднювачі довкілля: глобальний та регіональний аспекти // Вісник Львівського університету. Серія географічна. — Львів, 2010. — Вип. 38. — С. 281-285.

Перхач О. Р. Використання та охорона водних ресурсів. Навч. посібник. — Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. — 304 с. [співавт. Кукурудза С. І.].

Перхач О. Р. Геопросторові особливості використання водних ресурсів: світ і Україна // Вісник Львівського університету. Серія географічна. — Львів, 2009. — Вип. 37. — С. 152-157.

Перхач О. Р. Демогеографія Надбужанщини //  Silva rerum. Зб. наук. праць / Відп. ред. Я. Дашкевич. — Львів: Піраміда, 2007. — С. 366-393.

Перхач О. Р. Демогеографія регіону в умовах депопуляції населення (на матеріалах Львівської області) // Автореф. дис. … канд. геогр. наук. — Львів: ЛДУ, 1999. — 18 с.

Перхач О. Р. Населення області // Географія. Львівська область 8-9 клас: Навчально-методичний посібник. — Львів: Пролог, 1998. — С. 58-66.

Perkhach O. R. Osobliwości historyczno-geograficzne zmian liczby ludności w obwodzie Lwowskim // Acta universitatis Wratislaviensis. Prace instytutu geograficznego. — Wrocław:WUW, 1998. — T. XVII. — S. 69-73.

 

 

Біографія

  • Народилася 3 вересня 1970 р. у м. Львові. У 1987 р. закінчила Дублянську середню школу (Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни). Після закінчення школи і до сьогодні працюю у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Спочатку лаборантом (1988-1994 рр.), старшим лаборантом (1994-2000 рр.), з 2000 р. — асистентом кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи, а з вересня 2002 р. — доцентом кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи.

У 1988-1994 рр. навчалася (заочне відділення) на географічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка. З 1994 до 1995 р. і з 1998 р. до 1999 р. навчалась (заочно) в аспірантурі на кафедрі економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка. У листопаді 1999 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Демогеографія регіону в умовах депопуляції населення (на матеріалах Львівської області)” (науковий керівник — доц. Гонак М. І.). З 2002 р. — доцент кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи.

Заміжня. Чоловік — Ровенчак Іван Ілліч, дочка Уляна, син Олег.

Проекти

Беру участь у виконанні держбюджетних тем, які закріплені на кафедрі раціонального використання природних ресурсів і охорони природи.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!