Бібліотека

Перелік публікацій: Завадовський Т. Б.

Каднічанський Д.А. Замковий туризм. Курс лекцій / Каднічанський Д.А., Завадовський Т.Б. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – 126 с
Каднічанський Д.А. Культурно-пізнавальний туризм. Курс лекцій / Д.А. Каднічанський, Т.Б. Завадовський. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2014. – 126 с.
В. Ярмолович, Т. Завадовський, Д. Каднічанський. Виклики ринку екскурсійних послуг у посткризовий період в Україні / В. Ярмолович, Т. Завадовський, Д. Каднічанський // Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Льв
Каднічанський Д. А. Проблеми і перспективи розвитку історико-культурного туризму у Львівській області / Т. Завадовський, Д. Каднічанський, В. Ярмолович // Матеріали ХVІ Наукової міжнародної конференції “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів, 7 жовтня 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 301–304.