Бібліотека

Перелік публікацій: Савка Г. С.

Стойко С., Шушняк В., Савка Г., Шубер П., Шляхта Я. Вікові дерева Львівщини: посібник з виявлення та збереження вікових дерев у лісах Карпатського регіону. – Львів: Меркатор, 2006. – 100 с.

У посібнику в науково-популярній формі розглянуто екологічні, географічні та ботанічні аспекти збереження вікових дерев у лісах Карпатського регіону України. Наведено результати інвентаризації вікових дерев на Львівщині. Висвітлено методику виявлення, обліку та заходи з охорони вікових дерев. Для лісівників, екологів, краєзнавців, студентів, школярів.

Мельник А. В. Міждисциплінарні дослідження для ландшафтного планування територій природно-заповідного фонду на приміських землях Львова / А. В. Мельник, В. М. Шушняк, Г. С. Савка . Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2013. – Вип. 3 (71). – С. 218–226.
Савка Г. С. Рекреаційне використання ставків басейну р. Верещиці у межах Розточчя. Вісник Львів. ун-ту: Сер. геогр., 2006. – Вип. 33. – С. 373–376.
Савка Г. С. Стан та перспективи рекреаційної діяльності на природоохоронних територіях Українського Розточчя. Науковий вісник: Природничі дослідження на Розточчі. – Львів: УкрДЛТУ. – 2010, вип. 14.8. – С. 241–252.
Чернявський М. В. Функціональне зонування регіонального ландшафтного парку “Равське Розточчя” / М. В. Чернявський, Г. С. Савка.. Науковий вісник: Заповідна справа в Галичині, на Поділлі та Волині. – Львів: УкрДЛТУ. – 2004, вип. 14.8. – С. 241–252. 
Шушняк В. М. Історія природоохоронних досліджень території Яворівського національного природного парку / В. М. Шушняк, Г. С. Савка. Вісник Львів. ун-ту: Сер. геогр., 2009. – Вип. 37. – С. 285–291.
Шушняк В. М. Проблеми фізико-географічної регіоналізації Розточчя / В. М. Шушняк, Г. С. Савка. Фізична географія та геоморфологія. – 2014. – Вип. 1. – С. 58-64.
Шушняк В. М., Савка Г. С. Ландшафтні топоніми м. Львова та їхнє відображення у назвах об’єктів природно-заповідного фонд Вісник Львів. ун-ту: Сер. геогр. – 2013. – Вип. 46. – С. 356–362.
Шушняк В. М., Савка Г. С. Передумови та созологічна доцільність створення регіонального ландшафтного парку на приміських землях Львова // Вісник Львів. ун-ту: Сер. геогр. Вип. 45. – 2014. – С. 436–443.
Савка Г. Ландшафтно-созологічний аналіз геосайтів Українського Розточчя / Г. Савка, В. Шушняк / Геотуризм: практика і досвід. Матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (5–7 травня 2016 р., Львів). – Львів: НВФ «Карти і Атласи», 2016. – С. 64–66.
Савка Г. С. Ідентифікаційні ознаки флювіальних водно-ерозійних ландшафтних комплексів Українського Розточчя. Ландшафтознавство: стан, проблеми, перспективи: Матер. наук.-практ. конф. (Львів, 24-27 вересня 2014 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 81-82.
Савка Г. С. Ландшафтно-краєзнавчі маршрути  в околицях Розтоцького ландшафтного-геофізичного стаціонару / Г. С. Савка., В. М. Шушняк / Довготермінові спостереження довкілля: досвід, проблеми, перспективи матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 75-річчю з дня народження Б. П. Мухи і 50-річчю роботи Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів–Брюховичі, 10–12 травня 2019 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 176-178
Савка Г. С. Ландшафтно-созологічна оцінка оселищ раритетних видів флори у верхів’ї ріки Прут / Г. С. Савка, О. В. Хомин, В. М. Шушняк. Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвенції. Матеріали Міжнар. наук. семінару, присвяченого 40-річчю заснування Чорногірського географічного стаціонару (3–5 листопада 2017 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С. 118–120.
Савка Г. С. Ландшафтно-созологічні дослідження – актуальний напрям сучасного ландшафтознавства. Географічна наука і практика: виклики епохи: Матер. міжнар. наук. конф., присвячені 130-річчю географії у Львівському університеті у 3-х томах. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Том. 2. – С. 127–129.
Савка Г. С. Можливості застосування комп’ютерних технологій у польових ландшафтних дослідженнях. Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю навчальної і наукової діяльності Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (15–17 травня 2009 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 34–36.
Савка Г.С. ГІС верхів’я Прута / Г. С. Савка, В. М. Березяк, Т. Р. Ціцяла // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю навчальної і наукової діяльності Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (15–17 травня 2009 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 34–36.
Шандра Ю. Я. Туристичні перспективи Головного європейського вододілу. / Ю. Я. Шандра, Г. С. Савка, В. М. Шушняк. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XІІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2019. – 241-243 с.
Шушняк В. М., Марзанич Н. І., Савка Г. С. Ландшафтно-кренелогічний аналіз верхів’я ріки Прут / Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвенціїМатеріали Міжнар. наук. семінару, присвяченого 40-річчю заснування Чорногірського географічного стаціонару (3–5 листопада 2017 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С. 54–56.
Шушняк В. М., Савка Г. С. Созологія ландшафту як навчальна дисципліна /Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень. Матер. третьої міжнародної наук.-практ. конф. (13–14 травня 2016 р., смт Путила–м.Чернівці). – Чернівці: «Друк-Арт», 2016. – С. 195–196.