Бібліотека

Перелік публікацій: Ганич Н. М.

Ганич Н. М. Екологізація готельного та ресторанного бізнесу/ Н. М. Ганич, О. М. Гаталяк // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Любіцева О. О. (гол. ред.) та ін. – К.: Альфа–ПІК, 2019. – Вип. 43. – С. 39-47.
Ганич Н. М. Становлення курорту Любінь Великий на ринку оздоровчо-рекреаційних послуг / Н. М. Ганич, О. М. Гаталяк, В. В. Стецький // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Географічні науки : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, М. О. Барановський, Т. В. Імангулова та ін.]. – Суми, 2021. – Т. 2, вип. 2. – С. 143–149.
Гаталяк О. М. Об’єкти туристичного інтересу в містах на прикладі вулиці П. Дорошенка міста Львова/ О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ювілейної Х міжнар. наук. конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С. 95 – 99.
Гаталяк О. М. Ретроспективний аналіз розвитку закладів ресторанного господарства / О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Випуск 43. Частина 2 – 2013. С.153 – 162.
Гаталяк О. М., Ганич Н. М. Організація та технологія надання послуг харчування у закладах розміщення// Вісник Львівського університету. Серія географічна. Випуск 43. Частина 2 – 2013. С.147 – 153.
Мальська М. П. Поняття та структура туристичних ресурсів міста/ М. П. Мальська, О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Любіцева О. О. (гол. ред.) та ін. – К.: Альфа–ПІК, 2019. – Вип. 43. – С. 4-11.