Бібліотека

Перелік публікацій: Бордун О. Ю.

Бордун О. Ю. Формування та оптимізація геопросторової системи туристичних потоків: міжнародний, національний, регіональний та локальний рівні : монографія /О. Ю. Бордун. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019.

Досліджено сучасні теоретичні, методологічні й прикладні засади вивчення організації та функціонування геопросторової системи туристичних потоків у світовому, державному та регіональному вимірах. Локалізовано практичне впровадження оптимізації туристичних потоків на рівні Львівської агломерації.
Для науковців, туризмознавців, географів, керівників і працівників-практиків органів
управління, студентів географічних факультетів, що навчаються за спеціальністю “Туризм”, та інших зацікавлених осіб.

Бордун О. Ю., Мальська М. П. Гео-соціо-економічна характеристика медичного туризму міста Львова (Теорія та методика впровадження) : монографія. Рига : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. 102 с.
Bordun O. Tourism enterprise activity planning. Methodological instructions on academic discipline which is taught within the educational professional program “Tourism activity” and “International tourism” of the second (master’s) level of higher education for applicants of specialty 242 “Tourism @ Recreation”. – Lviv, 2024, 50 p.
Мальська М. П. Туристичне країнознавство. Азія та Океанія: Навч. посіб./ М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, М. З. Гамкало. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 300 с.

В навчальному посібнику розглянуто туристично-рекреаційний потенціал країн Азії та Океанії: переважаючі види туризму, головні архітектурні та природні пам’ятки, популярні туристичні маршрути; описано географічне положення, адміністративний устрій та поділ країн, історичні факти.
Для науковців, викладачів та студентів за
напрямами: “Менеджмент організацій”, “Туризм” і “Географія”.

Мальська М. П. Туристичне країнознавство. Європа: Навч. посібник – 2-ге вид. / М. П. Мальська, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 224 с.

Розглянуто туристично-рекреаційний потенціал країн Європи: переважаючі види туризму, головні архітектурні і природні пам’ятки, популярні туристичні маршрути; описано географічне положення, адміністративний устрій та поділ країн, історичні факти.
Для студентів спеціальності 6050200 «Менеджмент організацій» та 6050400 «Туризм».

Мальська М. П., Бордун О. Ю. Медичний туризм: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська,О. Ю. Бордун –К.: «Центр учбової літератури», 2018. – 128 с.

У посібнику розглядаються теоретичні основи медичного туризму як нового та дуже перспективного напряму туризму і як практикум детально досліджуються робота та економічна ефективність львівських медичних закладів, які
найбільше користуються популярністю серед іноземців. Основна увага приділена структурно-функціональному аналізу діяльності стоматологічних закладів та клінік з репродуктивної медицини. Проблеми перетворення медичного туризму міста Львова у високоприбуткову галузь є загальнодержавного характеру та потребують вирішення на всеукраїнському рівні.
Для фахівців галузі медицини та туризму вищих закладів освіти.

Мальська М..П., Бордун О. Ю., Жук І.З. Управління персоналом в туризмі: теорія та практика Підручник.– К.: Центр учбової літератури, 2013.– 386 с.

В посібнику викладений зміст лекційного матеріалу курсу «Організація та планування діяльності туристичних установ». Підручник розкриває зміст проведення планування на туристичних фірмах. Поглиблює теоретичні знання та методологічну основу здійснення техніко-, економіко- та бізнес-планування на туристичних підприємствах. Також практичні завдання допоможуть студентам оволодіти теоретичними знаннями на практиці.
Для студентів вищих навчальних закладів, які готуються працювати в сфері туризму, а також усіх зацікавлених фахівців, які займаються організацією, плануванням і управлінням туристичним господарством.

Мальська М.П., Бордун О.Ю. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: Теорія та практика: Навч.посіб.– К.:Центр учбової літератури , 2011.– 310 с.
Bordun O., AltgaimL. A wooden tourist stamp as innovative souvenir in tourist activity of UkraineFolia Turistica, 2020 #55:117-138 
Bordun O., Romaniv P., Monasryrskyy W. Tourism geography: functional structure and role in tourismology Journ. Geol. Geograph. Geoecology, 2020, 29 (2), 233–242.
Бордун О. Локальна туристична система міста Львів: переваги та проблеми сталого розвитку. УГЖ №3, 2019, С.53-59.
Бордун О., Шевчук В. Стратегії міжнародних готельних мереж та детермінанти планування їх розвитку в Україні Економічний аналіз. 2020. Том 30. № 3. С. 190-196
Бордун О., Шевчук В., Бабенко В. Застосування факторного аналізу для дослідження збалансованого розвитку туристичної дестинації (на прикладіУкраїни) Науковий погляд: економіка та управління №4 (70) / 2020 103-110
Монастирський В. Р. Порівняльний аналіз розвитку рекреаційного туризму Карпатського та Татранського національних парків // В.Р. Монастирський, О.Ю. Бордун // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац.. ун-т, 2016. – 775-776 : Географія. – С. 218-224.
Монастирський В.Р. Тенденції розвитку екологічного туризму у Польських Татрах та Українських Карпатах / В. Монастирський, О. Бордун, А. Манько // Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. Видавничий дім «Гельветика». 2021. Випуск 60. С.139-144.
Štraupaitė S., Bordun O., Shevchuk V. PROENVIRONMENTAL BEHAVIOR AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: EVIDENCES FROM LITHUANIA AND UKRAINE STUDENTS’ SURVEY. Geography, economy and tourism: national and international experience: proceedings of the XVII international scientific conference. – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 2023. – P. 379-382.
Бордун О. Дидактичне використання ментальних карт у географічних дослідженнях / О. Ю. Бордун, Л. І. Котик // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. — Kharkiv : SPC “Sci-conf.com.ua”, 2020. — Pp. 148-152.